Maatschappij en samenleving

Geven met je hart

Vergeten kind - Daphne Schreuder

Stichting Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek. Toen de stichting net bestond was het vertellen van het verhaal voldoende om fondsen binnen te halen. Sinds anderhalf jaar kiest Het Vergeten Kind voor een meer proactieve aanpak. Daphne Schreuder, Hoofd Campagnes en Fondsenwerving, vertelt hierover. 

Een sterk merk

Daphne is al vanaf het begin bij de stichting betrokken en werkt er al jaren aan om de problematiek van deze kinderen onder de aandacht te brengen. “Agenderen is het belangrijkste, zorgen dat de problemen zichtbaar worden,” stelt Daphne. “Bijna alleen de zorgprofessionals weten waar het over gaat, maar voor veel mensen is niet bekend dat er zoveel kinderen in Nederland zijn waar de problemen zich opstapelen, laag op laag op laag.” 

Vanuit haar achtergrond in de reclamewereld is ze er zeer bedreven in om een merk neer te zetten. “Een sterk merk is het beste begin, en onze naamsverandering een paar jaar geleden heeft ons hier erg bij geholpen. Kinderen die verblijven in opvangcentra, soms op geheime locaties, hoor of zie je niet. Ze worden daardoor snel vergeten. Deze naam vraagt om aandacht, het is een naam die schuurt en mensen schrikken ervan.”

Reactief naar proactief

“De eerste jaren vertelden we ons verhaal en werden we gewoon opgebeld door mensen die ons wilden steunen. Dat was echt een cadeautje,” vindt Daphne. Het ging hier met name om bedrijven, serviceclubs en mensen die acties organiseerden. Geld van particuliere donateurs ontving de stichting toen nog niet. 

Begin 2017 kiest Het Vergeten Kind voor een proactieve aanpak. “Het is echt vechten om de particuliere markt, maar we besloten er toch in te gaan investeren. En met succes, we hebben nu al 7000 particuliere donateurs aan ons weten te binden.” Daphne laat weten dat ze het in het begin best lastig vond om de boer op te gaan. “Het was voor ons wel even omschakelen. We vonden het brutaal en voelden ons beschaamd om om geld te vragen. Maar we zijn inmiddels steeds betere fondsenwervers geworden.”

Professioneel

“Bij onze proactieve aanpak hoorde ook een stap in de professionalisering van onze organisatie,” vertelt Daphne. “Waar in het begin iedereen alles deed, hebben we nu functieprofielen. Zo is er iemand voor de particuliere fondsenwerving aangenomen en iemand voor het actieplatform, en ook een relatiemanager die tijd investeert in de contacten met de bedrijven die ons al steunden. In plaats van alleen ‘wat leuk, dankjewel’ te zeggen, proberen we nu te kijken naar een duurzamere samenwerking.”

Ook vond er twee jaar geleden een fusie plaats met stichting Heppie, die zich inzet voor kinderen in probleemsituaties thuis. “Dat heeft onze doelgroep verbreed,“ vertelt Daphne. “En door onze krachten te bundelen kunnen we nu veel meer activiteiten organiseren.”

Vanuit de inhoud

Volgens Daphne is het actief fondsenwerven succesvol geworden doordat het bij hen altijd start bij de inhoud. “We beginnen nog steeds bij het verhaal en vragen pas daarna om een bijdrage.” Daarnaast is het voor haar belangrijk dat hun campagnes op verschillende manieren iets bereiken. 

Tijdens de Week van het Vergeten Kind staat iedere keer een thema centraal, zoals pleegzorg of kinderen in de vrouwenopvang. “Dit jaar konden mensen voor 5 euro een sjaal kopen en daarop een lief berichtje voor een kind laten zetten. Deze sjaals hebben we aan elkaar geknoopt en op het Binnenhof in Den Haag opgehangen. De sjaals zijn daarna naar kinderen in opvangcentra gegaan. Op deze manier vragen we de aandacht van de politiek, zamelen we geld in én zorgen we voor een tastbaar steuntje in de rug voor de kinderen.” 

Vanuit het hart

“Het begint dus altijd bij de bezieling, daarna komt pas het commerciële aspect. Hoewel we graag willen groeien en commerciëler willen worden, moeten we ons DNA niet vergeten,” is  Daphne van mening. “We willen dichtbij het kind blijven. Hoe commerciëler hoe minder hart, en als het niet met het hart kan, dan doen we het niet.”

“We willen graag verder bouwen aan een sterk merk, maar dan wel vanuit die bezieling, en op deze manier als stichting steeds impactvoller worden. We willen partijen verbinden, en de aanjager zijn om zo stappen te maken en ervoor te zorgen dat Nederland het land is waar kinderen het gelukkigst zijn.”

Over Het Vergeten Kind

Het Vergeten Kind zet zich in voor zo’n 100.000 kinderen in Nederland die opgroeien in gezinnen met meervoudige problematiek, zoals verslavingen, verstandelijke beperkingen, psychische problemen en leven onder de armoedegrens. In ruim 55.000 gevallen gaat het zo erg mis, door bijvoorbeeld verwaarlozing en mishandeling, dat thuis blijven wonen niet meer mogelijk is. 

Het begon allemaal in 2007 als de Guusje Nederhorst Foundation, die werd opgericht door Dinand Woesthoff ter nagedachtenis aan zijn overleden vrouw. Vanaf 2009 wordt ervoor gekozen om zich volledig in te zetten voor kinderen die noodgedwongen verblijven in vaak sobere opvangcentra, door het inrichten van speelruimtes en organiseren van activiteiten. De stichting kreeg in 2014, in goed overleg met Dinand, haar nieuwe naam en in 2016 fuseerde zij met Stichting Heppie. Hierdoor worden nu ook de belangen van kinderen in probleemsituaties thuis behartigd en is het aantal activiteiten uitgebreid. Naast de activiteiten die een directe positieve invloed hebben op de kinderen, strijdt de stichting door aandacht te vragen van de politiek ook voor een structurele verbetering van hun situatie.  

Tekst: Iris Hilferink
Foto: Daphne Schreuder

...