Maatschappij en samenleving

Versterk je maatschappelijke project: € 880.00 subsidie beschikbaar

Molens - Maatschappelijk

Ben je betrokken bij een organisatie of initiatief dat een positieve impact maakt in de samenleving, maar vind je het lastig om de benodigde financiële steun te vinden? Goed nieuws! Een fonds met een indrukwekkend jaarlijks budget van circa € 880.000 staat klaar om maatschappelijk relevante projecten op het gebied van veiligheid, ziekte en handicap, educatie, en cultuur een financiële boost te geven. In dit artikel verkennen we hoe jouw project in aanmerking kan komen voor deze eenmalige of meerjarige financiële bijdrage.

Een gouden kans voor maatschappelijke projecten

Het is geen geheim dat Nederland bol staat van organisaties en initiatieven die zich met hart en ziel inzetten voor het verbeteren van de samenleving. Deze projecten, variërend van initiatieven die de veiligheid bevorderen tot aan activiteiten die bijdragen aan de levensvreugde en comfort van leven voor kwetsbare groepen, zijn cruciaal. Even belangrijk zijn projecten die zich richten op educatie en talentontwikkeling van jongeren, evenals het behoud van ons cultureel en historisch erfgoed. Echter, financiële steun blijft vaak een uitdaging.

Gelukkig biedt een specifieke ondersteuningsregeling, gefinancierd door een verzekeraar met een sterk maatschappelijk bewustzijn, de oplossing.

Met een jaarbudget van ongeveer € 880.000 steunt deze regeling projecten die een significante bijdrage leveren aan onze maatschappij.

Wie komt in aanmerking?

Het fonds is er voor organisaties en instanties in Nederland met een ANBI-status die financiële steun zoeken voor projecten binnen specifieke gebieden zoals veiligheid, ziekte en handicap, educatie en talentontwikkeling, en cultuur.

Het doel is het stimuleren van initiatieven die de maatschappij verbeteren.

Hoe werkt het aanvraagproces?

Het aanvraagproces is eenvoudig en toegankelijk. Organisaties die binnen de doelstellingen van de regeling passen, worden aangemoedigd hun project online aan te melden.

Een goed onderbouwde aanvraag, inclusief een financiële paragraaf en een projectbeschrijving, is cruciaal.

Samen sterker

Naast een financiële bijdrage, zoekt de regeling naar duurzame relaties met de projecten die ze steunt.  Dit kan variëren van een eenmalige bijdrage tot een langdurig partnerschap, ten voordele van zowel het project als de gemeenschap.

Meer informatie of deze subsdie direct online aanvragen