30.000 euro subsidie voor diversiteit en verbetering van de vogelstand

In Nederland zijn er honderden subsidies en met name fondsen die zich richten op de natuur. Ook voor organisaties en projecten die zich richten op projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand in Nederland zijn er fondsen en interessante subsidiemogelijkheden.

Verbetering van de vogelstand in Nederland

Het fonds verstrekt elk jaar subsidie aan natuurbeschermingsorganisaties, terreinbeherende organisaties, vogelwerkgroepen en instellingen die vogelonderzoek doen, gericht op het behoud en de verbetering van de natuur, en in het bijzonder aan projecten die bijdragen aan de diversiteit en de verbetering van de vogelstand in Nederland.

Ook kan het fonds financiële steun verlenen bij de aankoop en inrichting van natuurterreinen.

Subsidiebudget

In 2019 is circa € 30.000 beschikbaar voor subsidies.

Deadlines aanvragen subsidie

Subsidieaanvragen worden tweemaal per jaar in behandeling genomen.
Deadline voor de eerste ronde is 1 maart, deadline voor de tweede 1 september.

Wel moet je er rekening mee houden dat je je aanvraag in drievoud moet indienen.

Aanvragen

Subsidie aanvragen.