3,5 miljoen euro extra voor terugdringen wachtlijsten Jeugdzorg Brabant

Door intensieve wachtlijsthulp en intensivering van de thuiszorg worden de wachtlijsten in de jeugdzorg aangepakt. Gedeputeerde Staten zetten hiervoor 3,2 miljoen euro aan extra middelen in. Over de besteding zijn door gedeputeerde Roel Augusteijn duidelijke resultaatafspraken gemaakt met regionale instellingen.

De verschillende regio's in Brabant hebben aangegeven hoeveel cliënten men met de extra middelen denkt te kunnen helpen en hebben keuzes gemaakt in de soort hulp. In totaal worden 500 kinderen geholpen met wachtlijsthulp, intensieve ambulante hulp, crisisopvang en gezinshulp. In de pleegzorg worden 107 extra plaatsen gecreëerd.

Extra middelen

De wachtlijsten in de jeugdzorg omvatten meer dan 700 kinderen. Met de extra middelen worden de wachtlijsten niet weggewerkt, maar kan wel de nodige acute hulp en begeleiding worden geboden. Komend jaar wordt buiten de nu beschikbare extra middelen ruim 100 miljoen euro ingezet ten behoeve van de jeugdzorg. 

Meer informatie

Subsidies en fondsen zorg en welzijn in Brabant