Subsidies voor jongeren

Je bent vanuit het jongeren- of welzijnswerk bezig met projecten voor jongeren en hebt waarschijnlijk te weinig budget voor al je activiteiten. Gelukkig zijn er fondsen voor projecten gericht op jongeren. In dit overzicht besteden we aandacht aan vijf recent toegevoegde subsidies voor jongeren, en vertellen we je welke subsidiemogelijkheden je nog meer hebt.

Instellings- of projectsubsidie?

Zeker de fondsen richten zich op het financieel ondersteunen van specifieke projecten, en minder op het ondersteunen van de hele instelling. Dit is ook logisch: als subsidieverstrekker wil je een bepaald effect realiseren. Dit is beter te realiseren via specifieke projecten.
In onderstaande overzicht richten we ons daarom op projectsubsidies.

Vijf recente subsidies voor jongeren

Subsidies voor organisaties en projecten gericht op jongeren, ter bevordering van hun lichamelijke, geestelijke, cultureel en/of maatschappelijk welzijn. Organisaties en projecten in binnen- en buitenland die hetzelfde doel nastreven en aantoonbaar over onvoldoende financiële middelen beschikken komen ook voor ondersteuning in aanmerking.
Meer informatie over deze subsidieverstrekker.

Subsidie voor organisaties op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn en jeugd- en jongerenwerk in Noord-Holland.
BIj je aanvraag moet je er op letten dat het om een activiteit gaat waarvoor de overheid geen of onvoldoende geld beschikbaar stelt.
Meer informatie over deze subsidieverstrekker.

Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van de ondersteuning en begeleiding van kansarme jongeren in het algemeen, en zwerfkinderen in Nederland en oorlogskinderen in het bijzonder.
Meer informatie over deze subsidieverstrekker.

Subsidie organisaties en projecten op het gebied van zorg, sociaal maatschappelijk, natuurbeheer en natuurbescherming en cultuur. Het fonds ziet jeugd en jongeren als haar belangrijkste doelgroep.
Meer informatie over deze subsidieverstrekker.

Subsidie voor organisaties die op het gebied van jeugdhulpverlening en/of cultuur werkzaam zijn om daardoor het maatschappelijk welzijn van jeugdige personen te bevorderen en activiteiten met betrekking tot cultuur te steunen.
Ook verleent deze subsidieverstrekker (periodieke) financiële steun ten behoeve van de ondersteuning van het levensonderhoud van kinderen en de bekostiging van grotere/bijzondere uitgaven gericht op de kwaliteitsvergroting van het huidige maatschappelijk leven.
Meer informatie over deze subsidieverstrekker.

Meer subsidies voor jeugd- en jongeren

Projecten voor jongeren vallen onder zorg en welzijn. Het kan dus interessant zijn je eerst te verdiepen in het grote aanbod van subsidies en fondsen op het gebied van zorg en welzijn. Je hebt hierbij de keus uit ca. 626 subsidies en fondsen. 

Wist je trouwens dat sommige subsidieverstrekkers meerdere verschillende subsidies verstrekken, bijvoorbeeld via een tender systeem? Het aantal subsidies voor zorg en welzijn ligt dus hoger.

Uiteraard kun je je ook richten op de circa 148 subsidies voor kinderen- en jongeren