Benoeming nieuwe leden voor Raad van Cultuur

De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Leeuwen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen mee ingestemd om twee nieuwe leden voor te dragen voor benoeming in de Raad voor Cultuur.

De heer Wytze Patijn gaat de vacature Architectuur en Stedenbouw vervullen, de heer Renee Jonker de vacature Muziek en Muziektheater. In verband met de voorgenomen herinrichting van de Raad voor Cultuur per 1 januari 2005, worden beide nieuwe leden benoemd tot en met 31 december 2004.

Patijn

De heer Patijn (56 jaar) is sinds 1976 werkzaam als architect, sinds 1998 als architect en directeur bij KuiperCompagnons. Tussen 1993 en 1995 was hij als Hoogleraar Architectonische Ontwerpen verbonden aan de Faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Van 1995 tot 2000 is de heer Patijn Rijksbouwmeester geweest.

Jonker

De heer Jonker (45 jaar) is sinds 1980 werkzaam als freelance musicus. Sinds 1998 is hij artistiek directeur van de société Gavigniès, een particulier fonds ter bevordering van het muziekleven in Nederland. Daarnaast heeft hij bestuursfuncties vervuld bij het Fonds voor de Scheppende Toonkunst en is hij lid van de adviescommissie van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties.