Subsidies voor het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen of concerten en het organiseren van een festival of concours

Kort geleden is de inhoud van de de Meerjarige activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten 2017-2020 bekend geworden. Deze subsidie is interessant omdat het om een meerjarige subsidie gaat voor een periode van vier jaar. Er zijn subsidies beschikbaar voor het activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten op het gebied van muziek, dans, theater en muziektheater in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

De regeling kent een aantal verschillende subsidiemogelijkheden.

Meerjarige productiesubsidies

Interessant voor instellingen met rechtspersoonlijkheid die primaire gericht zijn op het zelf ontwikkelen en produceren van voorstellingen of concerten.

Minimaal 50% van de uitvoeringen waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten in Nederland plaats vinden en je dient gemiddeld minimaal 40 uitvoeringen per jaar te realiseren.

Er is een vaste subsidie van € 75.000 per jaar en een bedrag per uitvoering. Er zijn verschillende bedragen voor locaties met mer of minder dan 400 bezoekers.

Er kan een aanvullende bijdrage talentontwikkeling worden toegekend als je activiteiten ontplooit op het gebied van talentontwikkeling in de podiumkunsten.
De bijdrage bedraagt maximaal 20% van de subsidie die aan een instelling wordt verstrekt.

Meerjarige festivalsubsidies

Deze subsidie is met name interessant voor instellingen met rechtspersoonlijkheid die primaire gericht zijn op het organiseren van een festival of concours op het gebied van podiumkunsten dat jaarlijks of tweejaarlijks plaatsvindt.

Overigens moet je om voor deze subsidie in aanmerking te komen wel drie edities van het betreffende festival of concours hebben georganiseerd.

Ook moet je om voor de festivalsubsidie in aanmerking te komen een bepaald deel aan eigen inkomsten realiseren (20/100 ste).

Meer informatie

Meerjarige activiteitensubsidie Fonds Podiumkunsten 2017-2020