Kunst, cultuur en media

Subsidie om je beroep als podiumkunstenaar te kunnen blijven uitoefenen

Het maakt niet uit of je een regisseurs, acteur of een muziekensemble bent, vrijwel alle professionele podiumkunstenaars hebben te maken met beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus. Gelukkig is er vanaf volgende week een nieuwe subsidie geopend die professionele podiumkunstenaars weer de ruimte geeft om hun beroep uit te oefenen door het verstrekken van subsidie voor kleinschalige live evenementen die passen binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus. De subsidie kan worden aangevraagd door privé personen maar ook door groepen, ensembles, bands, etc. De subsidie is overigens tamelijk laagdrempelig en kan online worden aangevraagd.

Subsidie voor kleinschalige live uitvoeringen die mogelijk zijn binnen de beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus

Vanaf volgende week kun je een nieuwe subsidie aanvragen voor projecten die tijdens de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus kleinschalige live uitvoeringen op het gebied van podiumkunsten mogelijk maken. 

Daarnaast beoogt deze subsidie ook om zelfstandige makers en uitvoerenden die op dit moment weinig mogelijkheden hebben om hun beroep uit te oefenen de ruimte te geven dat weer te doen.

Belangrijk is vooral dat je plan past binnen de geldende beperkende maatregelen vanwege het Covid19-virus. Veiligheid van zowel uitvoerenden als publiek moet gegarandeerd zijn.

De regeling richt zich op het live-element, wat wil zeggen op activiteiten waar het publiek direct bij aanwezig is. Pure online activiteiten komen dus niet in aanmerking. Wel kunnen online activiteiten een aanvullend onderdeel zijn van het publieksbereik en kan online aandacht worden gevraagd voor de activiteiten.

Wanneer kun je subsidie aanvragen

Je kunt de subsidie aanvragen aan als individu, zoals bijvoorbeeld regisseur, acteur, choreograaf, danser, muzikant.
Maar je kunt de subsidie ook aanvragen als groep, ensemble, band, etc.
Voorwaarde is dan wel dat je niet al een meerjarige ondersteuning van hetzelfde verstrekkende fonds ontvangt.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet je een professionele podiumkunstenaar zijn, of actief zijn op het gebied van de professionele podiumkunsten.

Subsidie

Er is in totaal 500.000 euro beschikbaar, waarbij per aanvraag maximaal 5.000 euro wordt toegekend.

Laagdrempelig

De subsidie is overigens tamelijk laagdrempelig en kan online worden aangevraagd. 
Je moet in ieder geval de onderstaande punten verwerken in je subsidieaanvraag:

  • Wat is het doel van je activiteit?
  • Welke uitvoerenden zijn betrokken bij de activiteit?
  • Wat voor soort live-uitvoering wordt er ontwikkeld?
  • Welke middelen zijn hiervoor nodig?

Tip
Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van indiening. Zorg dus dat je zo snel mogelijk je aanvraag in orde hebt!
Je kunt hier meer informatie vinden of een subsidieaanvraag voorbereiden.