Kunst, cultuur en media

Nieuw cultuurfonds stelt 16 miljoen euro beschikbaar om cultuursector coronaproof te maken

Een tiental particuliere fondsen heeft in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ruim 16 miljoen euro bij elkaar gebracht en ondergebracht in een nieuw en tijdelijk fonds. De bedoeling is dat het nieuwe fonds subsidie gaat verstrekken aan theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten die geen gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen voor de cultuursector. De subsidie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het aanpassen van de publieke ruimte of het aanpassen van kassa-apparatuur en ticketing. Maar je zou de subsidie bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken voor het aanpassen van podia en backstageruimtes en extra publieksvoorzieningen, zoals extra gastvrouwen/-heren of extra beveiligers. Musea kunnen de subsidie daarnaast ook gebruiken voor het aanpassen van de collectiepresentatie/tentoonstelling(en) en bijbehorende publieksbegeleiding/educatie. Theaterproducenten kunnen de subsidie gebruiken voor het maken van nieuwe producties die kunnen worden opgevoerd conform de 1,5 metercriteria en voor tekortfinanciering bij het hernemen of continueren van een reizende theaterproductie. De subsidie moet betrekking hebben op de periode tot 31 december 2020, en bedraagt in principe 5.000 tot 100.000 euro. Er zijn drie aanvraagperioden van telkens vier dagen, in welke periode je de subsidie online kunt aanvragen. 

Anderhalve meter in de cultuur

De beperkingen voor bezoekersaantallen van theaters, concertzalen en musea zijn vanaf 1 juli weliswaar losgelaten, maar de anderhalvemeter-richtlijn blijft voorlopig van kracht. Dat is een belangrijk obstakel voor de sector om weer volop creatief aan de slag te kunnen.

Er zijn voorlopig geen volle museum- en theaterzalen mogelijk en daarmee zijn veel producties en tentoonstellingen niet rendabel en dreigen te sneuvelen. “En dat betekent een verarming van het culturele aanbod in Nederland”, aldus de woordvoerder van het nieuwe fonds. 

Het nieuwe fonds gaat daarom de culturele sector helpen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek. “De nood is hoog en met ons nieuwe fonds kunnen we niet alles oplossen. Maar dik zestien miljoen euro is natuurlijk een prachtig bedrag! En met die extra steun kunnen theaters en musea hun gebouwen coronaproof maken en voorstellingen en tentoonstellingen programmeren die in het ‘nieuwe normaal’ niet rendabel genoeg zouden zijn.”

Minister juicht initiatief toe

Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunt het nieuwe fonds voor de cultuursector: “Geweldig dat de private fondsen met dit initiatief komen. Daar dragen we graag aan bij. Het is een belangrijke steun in de rug voor al die talenten uit de culturele en creatieve sector. Het biedt meer mogelijkheden voor nieuwe voorstellingen, concerten en exposities. En daar heeft het publiek ook echt behoefte aan.”

Toelichting nieuwe subsidiemogelijkheden

Als museum kun je de subsidie gebruiken om je museum geschikt te maken voor de 1,5 meter maatschappij. Bijvoorbeeld door de publieke ruimte aan te passen of je kassa-apparatuur en ticketing geschikt te maken voor timeslots. Ook kun je de subsidie gebruiken voor het aanpassen van je collectiepresentatie of tentoonstelling, of bijvoorbeeld de inhuur van extra gastvrouwen/-heren of beveiligers. Daarnaast kun je de subsidie gebruiken voor tekortfinanciering van een tijdelijke tentoonstelling.

Ook muziekpodia en concertzalen en theaters kunnen subsidie aanvragen om hun muziekpodium of concertzaal aan te passen aan de 1,5 meter maatschappij, bijvoorbeeld voor aanpassingen aan de publieke ruimte of het geschikt maken van de kassa voor timeslots. Of bijvoorbeeld voor het aanpassen van podia en backstageruimtes en tijdelijke extra publieksvoorzieningen, zoals de inhuur van gastvrouwen/-heren of extra beveiligers.

Als theaterproducent kun je de subsidie gebruiken om bestaande producties aan te kunnen passen aan de 1,5 metercriteria, het maken van nieuwe producties die kunnen worden opgevoerd conform de 1,5 metercriteria en voor voortekortfinanciering bij het hernemen of continueren van een reizende theaterproductie. 

Aanvragen subsidie vanaf 15 juli mogelijk 

Theaters, concertzalen, musea en theaterproducenten kunnen vanaf 15 juli in vier aparte aanvraagperioden van telkens vier dagen.

Theaters
Theaters kunnen de subsidie aanvragen van 15 juli tot 19 juli, 10 augustus tot 1 augustus en van 7 september tot 11 september.

Musea
Musea kunnen de subsidie aanvragen van 3 augustus tot 7 augustus, 31 augustus tot 4 september en van 28 september tot 2 oktober.

Theaterproducenten
Theaterproducenten kunnen de subsidie aanvragen van 27 juli tot 31 juli, 24 augustus tot 28 augustus en van 21 september tot 25 september.

Andere subsidies en fondsen voor de cultuursector in verband met Covid-19

Er zijn meer subsidies en fondsen voor de cultuursector die verband houden met het corona virus. Onderstaand een beknopt overzicht.

Gerelateerde fondsen en subsidies