Culturele sector kan dankzij nieuwe subsidie weer aan de slag

Eindelijk goed nieuws voor de cultuursector en dan met name voor organisaties die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen. Vanaf morgen je namelijk als culturele organisatie of collectief een nieuwe subsidie aanvragen waardoor de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft. De subsidie is interessant voor culturele organisaties en professionele makers op het gebied van beeldende kunst, theater, film, muziek en letteren. Opvallend in positieve zin is dat de subsidie betrekking kan hebben op de totale kosten van het project, waarbij andere financieringsbronnen zoals publieksinkomsten een pre zijn, maar geen voorwaarde voor ondersteuning. Er kunnen verschillende bedragen worden aangevraagd, van 5.000 euro tot 50.000 euro. De subsidie kan vanaf 11 juni a.s. worden aangevraagd, vanaf een speciaal formulier op de website van het verstrekkende fonds.

Nieuwe impuls geven aan culturele aanbod

Door de coronacrisis ligt de culturele sector vrijwel stil, en kunnen culturele professionals bijna niet hun vak uitoefenen. Nu het weer mogelijk is om kunst te presenteren aan kleine publieksgroepen wil het verstrekkende fonds culturele initiatieven ondersteunen waarvan het publiek offline of online kan genieten, en zodoende een nieuwe impuls geven aan het culturele aanbod. Het gaat om projectfinanciering waardoor de kunst ondanks de coronacrisis in beeld en in ontwikkeling blijft.

Professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die geen meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen

De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk met een culturele doelstellingen door collectieven (geen individuen) van professionele makers die actief zijn in de podiumkunsten, beeldende kunst en letteren en die géén meerjarige subsidies van overheden of overheidsfondsen ontvangen.

Onder makers verstaat de subsidieverstrekker: acteurs, auteurs, beeldend kunstenaars, choreografen, componisten, curatoren, dansers, dichters, film/documentaire- en theatermakers, fotografen, (mode)vormgevers, musici, scenaristen, scenografen, spoken word-artists e.d.

Voorwaarden

Het verstrekkende fonds kent een aantal reguliere voorwaarden. Daarnaast moet je aanvraag in ieder geval aan onderstaande punten voldoen:

 • Het project is nieuw en qua inhoud, oorsprong en/of opzet gerelateerd aan de coronacrisis
 • Het project moet uitvoerbaar zijn binnen de RIVM-richtlijnen vanwege Covid-19
 • De uitvoering/presentatie van het project gaat uiterlijk op 31 december 2020 van start

Subsidiebedragen

De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de omvang van het project. Dit wordt beoordeeld aan de hand van het aantal betrokken makers, het verwachte bezoekersaantal en de kosten van het desbetreffende project.

De volgende bedragen kunnen worden aangevraagd:

 • € 5.000
 • € 10.000
 • € 25.000
 • € 50.000

Rechtspersonen zonder winstoogmerk met een culturele doelstelling kunnen alle bedragen aanvragen en collectieven van professionele makers kunnen subsidie aanvragen tot en met 25.000 euro.

Interessant
In tegenstelling tot de gebruikelijke richtlijnen van het verstrekkende fonds kan de bijdrage de totale kosten van het project betreffen. Andere financieringsbronnen, zoals publieksinkomsten, zijn een pre maar geen voorwaarde voor ondersteuning. 

Meer informatie

Meer informatie of subsidie aanvragen.

Andere actuele subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor musea met financiële problemen

  Subsidie voor musea met een regionale of landelijke uitstraling die door de COVID-19 crisis acute liquiditeitsproblemen hebben. De subsidie is een gedeeltelijke tegemoetkoming in de gederfde...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs en kunst en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van de zeevaart, opleiding van jongeren, onderwijs in het algemeen en kunst en cultuur. Er is voor komende boekjaar ca. 19.000...

 • Subsidie voor dorpshuizen

  Subsidie voor activiteiten waarmee de functies van een dorpshuis worden verbreed met activiteiten op het gebied van formele zorg, informele zorg, sport en bewegen, kunst en cultuur of commerciële...

 • Compensatie door coronacrisis getroffen subsidieontvangers cultuureducatie en cultuurparticipatie

  Het sluiten van scholen, verbieden van samenkomsten en afgelasten van evenementen door de corona-crisis hebben een grote impact op de praktijk van het maken van en leren over cultuur. Op...

 • Subsidie voor culturele instellingen met inkomstenderving

  Subsidie voor instellingen op het gebied van podiumkunsten die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan worden geconfronteerd met inkomstenderving. De...

 • Toon meer resultaten