Subsidie voor artistieke en culturele producties in de Verenigde Staten

Nu het sinds een week onder voorwaarden weer toegestaan is om naar de Verenigde Staten te reizen zal het bij veel culturele organisaties en kunstenaars weer gaan kriebelen. Want hoe gaaf zou het zijn als je na alle Corona ellende je muziek- of dansvoorstelling, film, theatervoorstelling of tentoonstelling kunt vertonen in de Verenigde Staten? Voor zowel opkomende kunstenaars als gevestigde culturele organisaties is het daarom goed om te weten dat er een fonds bestaat dat subsidie verstrekt voor het bevorderen van artistieke en intellectuele uitwisseling tussen de Verenigde Staten en Nederland. Per jaar is er ca. $ 119.550 aan subsidie beschikbaar, maar je moet de subsidie wel ruim voortijdig aanvragen. Je kunt de subsidie aanvragen via e-mail, waarbij we je een aantal tips geven over het format van de subsidieaanvraag.

Subsidie voor tentoonstellingen, voorstellingen, onderzoek en residenties van kunstenaars

Het fonds verstrekt subsidie voor tentoonstellingen, voorstellingen, onderzoek en residenties van kunstenaars, om zo een hoog niveau van artistieke en intellectuele uitwisseling tussen de Verenigde Staten en Nederland te bevorderen. 

Projecten die onderwerpen als diversiteit, gelijkheid en inclusie benadrukken krijgen overigens prioriteit.

Geschikt voor een breed scala aan culturele organisaties en kunstenaars

Interessants aan deze regeling is dat de subsidie kan worden aangevraagd door een brede variëteit aan culturele organisaties aan kunstenaars. Zo kan de subsidie worden aangevraagd door grote, al internationaal actieve culturele organisaties, maar ook door kleine culturele organisaties en opkomende kunstenaars.

Belangrijke voorwaarde is wel dat de aanvragers staatsburger of permanent ingezetene zijn van de Verenigde Staten of Nederland.

Een paar belangrijke voorwaarden waaraan je project moet voldoen

Wil je met je culturele project naar de Verenigde Staten dan moet het o.a. aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Je moet als aanvrager een burger of permanente inwoner van de Verenigde Staten of Nederland 
 • Het project moet nog in de voorbereidingsfase verkeren en nog niet afgerond zijn op het moment van de subsidieaanvraag
 • Het project moet openstaan voor het publiek en een breed publiek bereiken
 • Je aanvraag moet kopieën bevatten van contractuele overeenkomsten indien relevant

Begin tijdig met je subsidieaanvraag

Je aanvraag moet ten minste zes maanden voordat de subsidie nodig is worden ingediend om een goede behandeling te waarborgen.

Voorstellen voor projecten die al lopen of zijn afgesloten op het moment van de beoordeling, worden overigens niet gefinancierd. 

Onderwerpen die niet in je subsidieaanvraag mogen ontbreken

Je moet de subsidieaanvraag in het Engels opstellen. Hieronder helpen we je alvast op weg met de onderwerpen die niet mogen ontbreken in je subsidieaanvraag.

Begeleidend schrijven (maximaal 2 bladzijden)
De eerste alinea moet een samenvatting bevatten van je project en het gevraagde subsidiebedrag (maximaal 250 woorden). Je begeleidende brief moet ook een beschrijving bevatten van het voorgestelde project, het tijdschema, de data waarop het project wordt uitgevoerd, de professionele achtergrond van de belangrijkste deelnemers en het totale bedrag van de gevraagde subsidie.

Steunbetuigingen
Steunbetuigingen van partnerorganisaties en contracten of overeenkomsten tussen presentatoren en de kunstenaar kunnen ook worden ingediend indien relevant.

Budget
Begroting (maximaal 1 pagina): Voeg een gespecificeerde lijst van de voorgestelde uitgaven bij. Ook eventuele andere financieringsbronnen moeten worden vermeld, evenals de status van deze financiering op het ogenblik van de indiening van de aanvraag.

Je moet in je begroting ook duidelijk aangeven welke posten door de subsidie zullen worden gedekt.

Ondersteunend materiaal
Stuur ondersteunend materiaal mee, zoals foto's, dia's of video's.

Meer informatie

Meer informatie over deze subsidie, of direct online een subsidieaanvraag aanmaken

Andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media

Is bovenstaande subsidie niet helemaal jouw ding? Onderstaand een overzicht van andere subsidies en fondsen op het gebied van kunst, cultuur en media.

 • Subsidie voor grootschalige culturele evenementen

  Voorfinanciering van grootschalige culturele publieksevenementen die veel publiek op de been brengen en bijdragen aan een rijke leefomgeving, een landelijke uitstraling hebben en een aantoonbare...
 • Subsidie voor cultuur, gezondheidszorg en maatschappelijke waagstukken

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg en maatschappelijke waagstukken, bij voorkeur in Amsterdam maar ook elders in binnen- en buitenland. Per jaar is er ca...
 • Subsidie voor culturele zaken en instellingen met een focus op woongelegenheid en monumentale gebouwen

  Deze subsidieregeling richt zich op het bevorderen of ondersteunen van culturele zaken en instellingen, met prioriteit op het verschaffen van woongelegenheid aan on- of minvermogenden en het behoud...
 • Subsidieregeling ter bevordering van culturele, maatschappelijke en professionele belangen van uitvoerende kunstenaars

  Subsidie voor nieuwe en bestaande projecten en activiteiten voor culturele en maatschappelijke doeleinden in het belang van uitvoerend kunstenaars. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000, maar kan...
 • Subsidie voor oprichting en ontwikkeling van lokale bibliotheken en bibliotheekvoorzieningen

  Subsidie om bij te dragen aan het realiseren van toekomstgerichte bibliotheekvoorzieningen in gemeenten. Gemeenten kunnen specifieke uitkeringen aanvragen voor de oprichting van nieuwe...
 • Toon meer resultaten