Superleuke subsidie voor zorg, welzijn en cultuur

Er is een nieuwe subsidie beschikbaar gekomen voor initiatieven die ouderen in Groningen laten participeren door middel van kunst en cultuur.  Superleuk omdat alle soorten ouderen hierdoor kunnen deelnemen aan culturele activiteiten, en zowel particulieren als instellingen op het gebied cultuur en zorg en welzijn de subsidie kunnen aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000 voor instellingen en maximaal € 1.000 voor particulieren.

Over de subsidie

Provincie Groningen, Gemeente Groningen en een fonds investeren de komende twee jaren in de ‘age friendly cultural region’ in Groningen.

Via een nieuw fonds is er subsidie beschikbaar voor ideeën en initiatieven die ouderen in Groningen laten participeren door middel van kunst en cultuur.

Het kan hierbij gaan om vitale ouderen, kwetsbare ouderen, zorgbehoevende ouderen of ouderen met een andere culturele achtergrond.

Zowel particulieren als organisaties kunnen subsidie aanvragen voor culturele activiteiten waarbij ouderen participeren in de activiteit. Onder culturele activiteiten worden activiteiten verstaan op het gebied van de disciplines muziek, beeldende kunst, theater, literatuur, dans, film/nieuwe media, erfgoed of een combinatie hiervan.

Leuke gesubsidieerde projecten mogelijk

Omdat zowel particulieren als professionals uit zorg, welzijn en cultuur subsidie kunnen aanvragen zijn leuke gesubsidieerde projecten mogelijk.

Een zorginstelling kan bijvoorbeeld in het kader ven bezigheid en participatie gesubsidieerde uitjes en projecten opzetten voor haar ouderen.

En culturele instellingen kunnen nu een programma opzetten gericht op het deelnemen van verschillende groepen ouderen aan de disciplines muziek, beeldende kunst, theater, literatuur, dans, film/nieuwe media, erfgoed of een combinatie hiervan.

Hoeveel subsidie kun je aanvragen

We schreven het zonet al, zowel particulieren als organisaties kunnen subsidie aanvragen, maar de hoogte van de subsidie is voor beide partijen verschillen.

Particuliere kunnen maximaal € 1.000 subsidie aanvragen, waarbij 100% van de daadwerkelijke kosten vergoed kan worden.

Organisaties hebben geluk, deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen, maximaal 50% van de gemaakte kosten.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen

Je kunst de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier. Voor particulieren en organisaties zijn er verschillende aanvraagformulieren.

Meer informatie

Ga naar de subsidie.