Eindelijk! Subsidie voor empowerment en inclusie van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst

Het stoort me mateloos: stereotype beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en racisme gericht op mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst. Daarom is het supertof dat er mede dankzij de VN een nieuwe subsidie is gericht op de empowerment en inclusie van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse afkomst. De subsidie is maximaal € 25.000 maar bij een uitgebreidere aanvraag kan het fonds een grotere bijdrage overwegen en uit het reguliere budget financieren.

Over de subsidie

Je subsidieaanvraag moet gericht zijn op het maken van verbinding tussen diverse doelgroepen in de samenleving (van mensen van Afrikaanse en niet-Afrikaanse afkomst), waarbij uitsluitingsmechanismen zoals, stereotype beeldvorming, vooroordelen, discriminatie en racisme worden geadresseerd.

Sociale initiatieven gericht op eigen emancipatie, subdoelgroepen binnen de en sociale versterking komen ook in aanmerking voor een bijdrage. Daarbij richt het fonds zich ook op initiatieven met een focus op verschillende generaties, man-vrouw verhoudingen of kwesties rond seksuele diversiteit binnen de doelgroep van mensen van Afrikaanse afkomst.

De subsidie is trouwens opgezet opgezet in het kader van het VN Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, in samenwerking met een ministerie en een landelijk fonds.

In welke landen kun je de subsidie aanvragen

Whoop, whoop, eindelijk weer eens een subsidie die je ook in bijvoorbeeld Aruba, Curaçao , Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunt aanvragen.

Het verstrekkende fonds draagt bij aan initiatieven binnen het gehele Koninkrijk en dus ook in de landen (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en bijzondere gemeentes (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) in de Cariben. 

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het project moet gericht zijn op het ontmoeten en verbinden van mensen van oorspronkelijk Afrikaanse (met name sub-Sahara) afkomst onderling en met andere doelgroepen in de Nederlandse samenleving. Met als aantoonbaar doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de doelgroepen van het VN Decennium en het versterken van de sociale cohesie door bijvoorbeeld:
  • Versterken van de eigen sociale positie in de samenleving
  • Tegengaan van vooroordelen, stereotype beeldvorming of racisme
  • Duurzame interetnische ontmoeting, begrip en wederzijdse hulprelaties.
 • Het project moet gericht zijn op het vergroten van kennis over een of meer van de volgende thema’s:
  • Maatschappelijke noden bij de diverse doelgroepen van het VN Decennium
  • Het effect van (anti-zwart) racisme in onze samenleving
  • Methodieken om stereotypen, vooroordelen en racisme te voorkomen dan wel tegen te gaan
  • Methodieken die inclusie en interetnische samenwerking bevorderen
  • Methodieken die de empowerment en emancipatie van de diverse doelgroepen versterken.

Subsidie

Aanvragen kunnen in aanmerking komen voor een bedrag van max. €25.000,. 

In geval van een uitgebreidere aanvraag kan het Fonds een grotere bijdrage overwegen en uit het reguliere budget aanvullend financieren. Dit is afhankelijk van de kwaliteit van het plan, en daarnaast moet er sprake zijn van een breed financieel draagvlak.

Een bijdrage wordt toegezegd op basis van co-financiering.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.