Extra subsidie beschikbaar voor stichtingen en verenigingen in Zuid-Kennemerland

Stichtingen en verenigingen in Zuid-Kennemerland hebben geluk. Een fonds dat in 2017 veertig jaar bestaat wil dit vieren met zes donaties van € 50.000 en één extra donatie van € 25.000 voor stichtingen en verenigingen in Zuid-Kennemerland. Normaal gesproken kan het verstrekkende fonds alleen maar een kleine bijdrage doen. Het jubileumjaar wil zij graag vieren door extra subsidies beschikbaar te stellen.

Maak je dromen waar

Nagenoeg elke vrijwilligersorganisatie heeft een droom over een project dat niet binnen hun mogelijkheden ligt. Normaal gesproken kan het verstrekkende fonds alleen maar een kleine bijdrage doen. Maar het jubileumjaar wil zij graag vieren door dromen te laten uitkomen.

Voorwaarden

Natuurlijk is er een aantal voorwaarden aan verbonden. We hebben een aantal belangrijke punten voor je op een rijtje gezet.

 • Het project waar je subsidie voor gaat aanvragen moet plaatsvinden in het werkgebied van het fonds (zie onder)
 • Het project moet betrekking hebben op een van de volgende onderwerpen:
  • Sociaal-maatschappelijk
  • Cultuur
  • Sport
  • Natuur
  • Godsdienst
  • Ontwikkelingssamenwerking 
 • De aanvraag kan alleen gedaan worden door een rechtspersoon

Subsidie

In totaal is er € 325.000 subsidie beschikbaar.

 • Sociaal-maatschappelijk: € 50.000
 • Cultuur: € 50.000
 • Sport: € 50.000
 • Natuur: € 50.000
 • Godsdienst € 50.000
 • Ontwikkelingssamenwerking: € 50.000
 • Extra bedrag: € 25.000

Aanvragen

De aanvraagprocedure zal in twee fasen verlopen.

Fase 1
Er dient een eerste opzet gepresenteerd te worden (deadline 15 februari 2017) op maximaal één A4. Daarin staat een korte omschrijving waarmee het bestuur kan beoordelen of de aanvraag en de aanvrager aan de algemene voorwaarden voldoen. 

Fase 2
Na de beoordeling door het stichtingsbestuur kan een volledig plan worden ingediend met financiële onderbouwing. Dit plan dient 31 maart 2017 in bezit te zijn van het bestuur. 

Meer informatie

Ga naar de subsidie