Financiële problemen door het corona virus? Zo vraag je een tegemoetkoming aan

De maatregelen van de overheid om de verdere verspreiding van COVID-19 een halt toe te roepen hebben grote gevolgen voor iedereen. Los van de gezondheidsrisico's staan hele sectoren stil. Vanaf 27 maart kun je als getroffen ondernemer in bepaalde gevallen een financiële tegemoetkoming van 4.000 euro aanvragen. De lijst met branches die van deze regeling gebruik kunnen maken is dit weekend nog verruimd, zodat ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, de tegemoetkoming kunnen aanvragen. Je kunt de financiële tegemoetkoning online aanvragen, waarbij de verstrekker probeert binnen twee weken een beslissing te nemen over je aanvraag. 

Wie heeft recht op een financiële tegemoetkoming

De financiële tegemoetkoming is bestemd voor voor gedupeerde ondernemingen die verwachten in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020:

 • Minimaal 4000 euro aan omzetverlies te lijden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19
 • Minimaal 4000 euro aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19

Bij het bepalen of je voor deze tegemoetkoming in aanmerking komt is het bepalend met welke SBI-code je als aanvrager staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Je kunt dit controleren aan de hand van onderstaande lijst:

 • Hotel-restaurants
  SBI code: 55.10.1
 • Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden
  SBI code: 55.10.2
 • Restaurants
  SBI code: 56.10.1
 • Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.
  SBI code: 56.10.2
 • Eventcatering
  SBI code: 56.21
 • Cafés
  SBI code: 56.30
 • Bioscopen
  SBI code: 59.14
 • Reisbemiddeling
  SBI code: 79.11.1
 • Reisorganisatoren
  SBI code: 79.11.2
 • Organiseren van congressen en beurzen
  SBI code: 82.30
 • Dansscholen
  SBI code: 85.52.1
 • Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)
  SBI code: 85.52.2
 • Auto-en motorrijscholen
  SBI code: 85.53
 • Beoefening van podiumkunst
  SBI code: 90.01.1
 • Producenten van podiumkunst
  SBI code: 90.01.2
 • Circus en variété
  SBI code: 90.01.3
 • Dienstverlening voor uitvoerende kunst
  SBI code: 90.02
 • Theaters en schouwburgen
  SBI code: 90.04.1
 • Evenementenhallen
  SBI code: 90.04.2
 • Musea
  SBI code: 91.02.1
 • Kunstgalerieën en -expositieruimten
  SBI code: 91.02.2
 • Casino’s
  SBI code: 92.00.1
 • Exploitatie van speelautomaten
  SBI code: 92.00.9
 • Sportaccommodaties
  SBI code: 93.11
 • Veldvoetbal
  SBI code: 93.12.1
 • Veldsport in teamverband (geen voetbal)
  SBI code: 93.12.2
 • Atletiek
  SBI code: 93.12.3
 • Tennis
  SBI code: 93.12.4
 • Paardensport en maneges
  SBI code: 93.12.5
 • Wielersport
  SBI code: 93.12.6
 • Auto- en motorsport
  SBI code: 93.12.7
 • Wintersport
  SBI code: 93.12.8
 • Overige buitensport
  SBI code: 93.12.9
 • Fitnesscentra
  SBI code: 93.13
 • Indviduele zaalsport
  SBI code: 93.14.1
 • Zaalsport in teamverband
  SBI code: 93.14.2
 • Kracht- en vechtsport
  SBI code: 93.14.3
 • Bowlen, kegelen, biljarten e.d.
  SBI code: 93.14.4
 • Denksport
  SBI code: 93.14.5
 • Sportscholen
  SBI code: 93.14.6
 • Overige binnensport en omnisport
  SBI code: 93.14.9
 • Zwem- en onderwatersport
  SBI code: 93.15.1
 • Roei- kano- zeil- en surfsport e.d.
  SBI code: 93.15.2
 • Organiseren van sportevenement
  SBI code: 93.19.5
 • Pret-en themaparken
  SBI code: 93.21.1
 • Kermisattracties
  SBI code: 93.21.2
 • Haarverzorging
  SBI code: 96.02.1
 • Schoonheidsverzorging, pedicures en manicures, visagie en image consulting
  SBI code: 96.02.2
 • Sauna’s, solaria, baden e.d.
  SBI code: 96.04

Uitbreiding regeling per 30 maart 2020
Ook bepaalde groepen ondernemers in de non-food, zoals winkeliers, kunnen de tegemoetkoming aanvragen. De lijst met branches en sectoren is inmiddels bekend, maar deze nieuwe doelgroepen kunnen nog geen aanvraag indienen omdat het systeewn vanb de

Wat als je niet de juiste SBI bode hebt

In principe geldt de regeling voor organisaties die op 15 maart j.l. met een van de bovenstaande SBI codes staan ingeschreven bij de kamer van koophandel. Het heeft geen zin om nu nog je SBI-code te gaan aanpassen.

Wanneer je denkt recht te hebben op de regeling, maar niet met de juiste SBI-code in het handelsregister staat ingeschreven kun je dit melden bij de uitvoeringsorganisatie via rvo.nl/nietsluitendesbi.
Per melding zal dan naar de registratie gekeken worden.

Voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • De aanvragende onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KVK Handelsregister
 • In de onderneming werken maximaal 250 personen, dit blijkt uit de inschrijving in het KVK Handelsregister
 • De hoofdactiviteit van uw onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes (zie bijlage)
 • De onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland, dit vestigingsadres is geregistreerd in het KVK Handelsregister
 • Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren, bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres.]
 • Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben, bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres

In onderstaande gevallen zal geen financiële tegemoetkoming worden verstrekt:

 • De aanvraag voldoet niet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen
 • De gedupeerde onderneming in staat van faillissement verkeer,t dan wel bij de rechtbank een verzoek tot verlening van surseance van betaling aan de onderneming is ingediend
 • De tegemoetkoming niet verstrekt kan worden op grond van de algemene de-minimisverordening

Aanvragen

Je kunt hier online aan aanvraag indienen

Dit moet je meesturen

 • Gegevens over de gedupeerde onderneming, waaronder het nummer waarmee de gedupeerde onderneming geregistreerd is bij de Kamer van Koophandel, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer dat op naam van de gedupeerde onderneming staat
 • Gegevens over de contactpersoon bij de gedupeerde onderneming, waaronder de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres
 • Een verklaring dat de gedupeerde onderneming geen overheidsbedrijf is
 • Een verklaring de-minimissteun
 • Een verklaring dat de gedupeerde onderneming op het moment van aanvraag voldoet aan de bij deze beleidsregel gestelde eisen
 • Een verklaring waarin de gedupeerde onderneming aangeeft dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht te lijden van ten minste € 4000,–; en
 • Een verklaring waarin de gedupeerde onderneming aangeeft dat de onderneming in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 verwacht ten minste € 4000,– aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19