Fondsen die juist extra bijdragen in tijden van een crisis

Waar andere hulporganisaties in tijden van financiële crisis of economisch moeilijke omstandigheden een stap terug moeten doen qua uitgaven, bijvoorbeeld omdat het vermogen gerelateerd is aan het beursrendement, zijn er gelukkig ook fondsen die juist anti-cyclisch willen reageren en een extra bijdrage willen leveren, zoals bijvoorbeeld een fonds gericht op educatie aan minder bedeelde jongeren in met name ontwikkelingslanden.

Kansen bieden en werken aan de eigen toekomst

Het fonds verstrekt subsidie voor projecten gericht op minderbedeelde jonge mensen om zo hun levensomstandigheden te verbeteren en hen een kans te bieden aan hun eigen toekomst te werken.

De nadruk ligt op lokaal geleide kleinschalige projecten die gericht zijn op educatie en het verbeteren van de levensomstandigheden van jonge mensen (en hun families), in de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een betere toekomst.

Ondersteunde projecten
Het fonds verstrekt met name subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, waaronder Oost Afrika, Congo, Zambia, India, Bangladesh, Tibet en Sri Lanka.

In het verleden is o.a. subsidie verstrekt voor onderstaande projecten:

 • Educatie en lokale steun en training 40 gezondheidstrainers plus lokale voorzieningen
 • Ondersteuning leraren en studenten
 • Waterpompen en solar pomp
 • Ondersteuning kleinschalig scholingsproject
 • Algemene ondersteuning gehandicapte kinderen en hulp voor ouderen
 • Scholing en huisvesting jongeren met weinig uitzicht op ontwikkeling
 • Educatie kansarme kinderen
 • Onderwijs en ondersteuning gehandicapte kinderen die in zeer moeilijke omstandigheden leven

Subsidie

Het fonds financiert projecten uit eigen vermogen en eventuele giften en donaties.
Het start eigen vermogen is ongeveer 300.000 euro.

Aanvragen

Meer informatie, of subsidie aanvragen voor een project gericht op jongeren in ontwikkelingslanden.

Andere subsidies en fondsen voor ontwikkelingslanden

Naast bovenstaande fonds zijn er natuurlijk veel meer subsidies en fondsen beschikbaar voor ontwikkelingswerk en ontwikkelingslanden. Onderstaand een actueel overzicht.

 • Subsidie educatie jongeren in met name ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op jonge mensen in behoeftige omstandigheden, met name in ontwikkelingslanden. De nadruk ligt op projecten die gericht zijn op educatie en het...

 • Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen...

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die die zich richten op een menslievend of liefdadig doel. Je zou dit kunnen vertalen naar maatschappelijke organisaties en projecten. Bij...

 • Subsidie voor kleine boeren en duurzame landbouw

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op een of meer kleine boeren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten gericht op innovatie of educatie in duurzame...

 • Subsidie voor versterken positie meisjes en vrouwen

  Subsidie voor organisaties met een algemeen nut beogende instelling die werkzaam zijn op het gebied van de volksgezondheid, het ontwikkelingswerk of het maatschappelijk werk, zowel in Nederland als...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand