Fondsen die juist extra bijdragen in tijden van een crisis

Waar andere hulporganisaties in tijden van financiële crisis of economisch moeilijke omstandigheden een stap terug moeten doen qua uitgaven, bijvoorbeeld omdat het vermogen gerelateerd is aan het beursrendement, zijn er gelukkig ook fondsen die juist anti-cyclisch willen reageren en een extra bijdrage willen leveren, zoals bijvoorbeeld een fonds gericht op educatie aan minder bedeelde jongeren in met name ontwikkelingslanden.

Kansen bieden en werken aan de eigen toekomst

Het fonds verstrekt subsidie voor projecten gericht op minderbedeelde jonge mensen om zo hun levensomstandigheden te verbeteren en hen een kans te bieden aan hun eigen toekomst te werken.

De nadruk ligt op lokaal geleide kleinschalige projecten die gericht zijn op educatie en het verbeteren van de levensomstandigheden van jonge mensen (en hun families), in de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een betere toekomst.

Ondersteunde projecten
Het fonds verstrekt met name subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, waaronder Oost Afrika, Congo, Zambia, India, Bangladesh, Tibet en Sri Lanka.

In het verleden is o.a. subsidie verstrekt voor onderstaande projecten:

 • Educatie en lokale steun en training 40 gezondheidstrainers plus lokale voorzieningen
 • Ondersteuning leraren en studenten
 • Waterpompen en solar pomp
 • Ondersteuning kleinschalig scholingsproject
 • Algemene ondersteuning gehandicapte kinderen en hulp voor ouderen
 • Scholing en huisvesting jongeren met weinig uitzicht op ontwikkeling
 • Educatie kansarme kinderen
 • Onderwijs en ondersteuning gehandicapte kinderen die in zeer moeilijke omstandigheden leven

Subsidie

Het fonds financiert projecten uit eigen vermogen en eventuele giften en donaties.
Het start eigen vermogen is ongeveer 300.000 euro.

Aanvragen

Meer informatie, of subsidie aanvragen voor een project gericht op jongeren in ontwikkelingslanden.

Andere subsidies en fondsen voor ontwikkelingslanden

Naast bovenstaande fonds zijn er natuurlijk veel meer subsidies en fondsen beschikbaar voor ontwikkelingswerk en ontwikkelingslanden. Onderstaand een actueel overzicht.

 • Subsidie voor projecten rondom moderne slavernij en kinderarbeid en het verbeteren van de toegang tot onderwijs in West Afrika

  Subsidie voor activiteiten die gericht zijn op het creëren van bewustwording rondom moderne slavernij en kinderarbeid, cacaogemeenschappen in West Afrika versterken en overheden en bedrijven...

 • Subsidie toegang tot gezondheidszorg

  Financiële ondersteuning van projecten die met name gericht zijn op het verminderen van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in achtergestelde gemeenschappen, versterking van gezondheidsstelsels om...

 • Subsidie voor bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten die kansen bieden aan mensen die onvoldoende mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: zorgplicht,...

 • Internationale foundation voor maatschappelijke initiatieven

  Belangrijkste internationale filantropische tak van een internationaal voedingsmiddelenbedrijf. Onder de brede verzamelnaam "duurzame gemeenschapsinitiatieven" verstrekt het fonds subsidie voor...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van urologie in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, waaronder Nederlandse urologen, die zich richten op het bieden van urologische zorg in minder ontwikkelde (tropische) landen, waar patiënten...

 • Toon meer resultaten