Fondsen die juist extra bijdragen in tijden van een crisis

Waar andere hulporganisaties in tijden van financiële crisis of economisch moeilijke omstandigheden een stap terug moeten doen qua uitgaven, bijvoorbeeld omdat het vermogen gerelateerd is aan het beursrendement, zijn er gelukkig ook fondsen die juist anti-cyclisch willen reageren en een extra bijdrage willen leveren, zoals bijvoorbeeld een fonds gericht op educatie aan minder bedeelde jongeren in met name ontwikkelingslanden.

Kansen bieden en werken aan de eigen toekomst

Het fonds verstrekt subsidie voor projecten gericht op minderbedeelde jonge mensen om zo hun levensomstandigheden te verbeteren en hen een kans te bieden aan hun eigen toekomst te werken.

De nadruk ligt op lokaal geleide kleinschalige projecten die gericht zijn op educatie en het verbeteren van de levensomstandigheden van jonge mensen (en hun families), in de hoop een bijdrage te kunnen leveren aan een betere toekomst.

Ondersteunde projecten
Het fonds verstrekt met name subsidie voor projecten in ontwikkelingslanden, waaronder Oost Afrika, Congo, Zambia, India, Bangladesh, Tibet en Sri Lanka.

In het verleden is o.a. subsidie verstrekt voor onderstaande projecten:

 • Educatie en lokale steun en training 40 gezondheidstrainers plus lokale voorzieningen
 • Ondersteuning leraren en studenten
 • Waterpompen en solar pomp
 • Ondersteuning kleinschalig scholingsproject
 • Algemene ondersteuning gehandicapte kinderen en hulp voor ouderen
 • Scholing en huisvesting jongeren met weinig uitzicht op ontwikkeling
 • Educatie kansarme kinderen
 • Onderwijs en ondersteuning gehandicapte kinderen die in zeer moeilijke omstandigheden leven

Subsidie

Het fonds financiert projecten uit eigen vermogen en eventuele giften en donaties.
Het start eigen vermogen is ongeveer 300.000 euro.

Aanvragen

Meer informatie, of subsidie aanvragen voor een project gericht op jongeren in ontwikkelingslanden.

Andere subsidies en fondsen voor ontwikkelingslanden

Naast bovenstaande fonds zijn er natuurlijk veel meer subsidies en fondsen beschikbaar voor ontwikkelingswerk en ontwikkelingslanden. Onderstaand een actueel overzicht.

 • Subsidie voor projecten sociale gelijkheid en klimaatverandering

  Samen zijn de kleding- en schoenenindustrieën goed voor minstens 8% van de wereldwijde impact op het klimaat, en de productie en verwerking van materialen kan schade toebrengen aan arbeiders,...

 • Subsidie humanitaire hulp

  Subsidies voor het starten en opschalen van innovatieve oplossingen op het gebied van humanitaire hulp voor kwetsbare mensen in conflictgebieden die mede onbereikbaar zijn voor de traditionele...

 • Subsidie voor levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen, waaronder ontwikkeligswerk

  Subsidie voor levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. De momenteel ondersteunde projecten zijn met name gericht op projecten in ontwikkelingslanden. Zo is er bijvoorbeeld subsidie...

 • Subsidie voor maatschappelijk gerichte projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Subsidie voor maatschappelijk gerichte organisaties en projecten. Het fonds richt zich hierbij met name op organisaties en projecten in de regio Veluwe, Nederland, en projecten in...

 • Subsidie voor projecten gericht op kansarmen en kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de kansarmen in de maatschappij in binnen- en buitenland en aan kerkelijke, levensbeschouwelijke en charitatieve instellingen. ...

 • Toon meer resultaten