Hoopvol: internationale subsidie voor bevorderen van empathie bij kinderen en jongeren

Je hoeft maar naar de oorlog in Oekraïne te kijken om je te realiseren hoe belangrijk empathie is bij conflicttransformatie, vredesopbouw en het bevorderen van de waarheid en verzoening. Het is daarom super hoopvol dat er een internationaal fonds is dat subsidie verstrekt aan organisaties wereldwijd voor het opzetten van projecten die empathie bij kinderen en jongeren helpen opbouwen/bevorderen. Deze projecten kunnen niet alleen kinderen en jongeren helpen empathisch om te gaan met mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden zoals Oekraïne, maar ook om hun toekomstig gedrag en de keuzes die ze maken mede te baseren op empathie richting anderen. De subsidiebedragen zijn met ca. $ 2.000 per project relatief klein wellicht, maar de impact is er niet minder om, juist nu. Bovendien is deze sympathieke subsidie interessant voor een bredere doelgroep die zich richt op kinderen en jongeren. Hierbij kun je denken aan basisscholen en voortgezet onderwijs, welzijnsinstellingen, geestelijke gezondheidszorg maar ook studentenorganisaties, etc. Interessant aan deze internationale subsidie is ook dat de aanvraagprocedure super laagdrempelig is, waarbij je alleen een simpel online formulier hoeft in te vullen.

Werken aan empathie bij kinderen en jongeren

Een wereld waarin we meer empathie voor elkaar hebben is meer dan welkom, zeker in tijden van grootschalige conflicten, repressie en contrasten.

Bovendien maken social media en hieraan gekoppelde algoritmes het ook niet makkelijker voor kinderen en jongeren om voor zichzelf een genuanceerde mening te vormen.

Des te interessanter dat je nu een internationale subsidie kunt aanvragen voor projecten die empathie bij kinderen en jongeren helpen te bevorderen. 

Projecten kunnen overal gesitueerd zijn, maar aanvragen uit gebieden met conflicten, politieke of sociale instabiliteit en/of geweld zullen voorrang krijgen.

Voorbeelden gesubsidieerde projecten

Deze internationale subsidie is interessant voor organisaties en projecten die veel met kinderen en jongeren werken. Hierbij kun je denken aan basisscholen, voortgezet onderwijs, welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, buurt- en opbouwwerk, maar ook bijvoorbeeld vluchtelingenlocaties. Belangrijk hierbij is dat de aanvrager een geregistreerde organisatie is zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting of vereniging.

Projecten zouden bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op het verruimen van het zelfbeeld van jongeren, het stimuleren van empathie richting vluchtelingen, het anders omgaan met conflicten met anderen door meer empathie op te brengen, etc.

Internationaal

Deze subsidie wordt verstrekt door een internationaal fonds en is ook hier aan te vragen.

Voorwaarden

We hebben de drie belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

Je moet als aanvrager een geregistreerde organisatie zonder winstoogmerk zijn, of gesponsord worden door een geregistreerde organisatie zonder winstoogmerk
Je kunt deze subsidie dus aanvragen als niet commerciële rechtspersoon, zoals een stichting of vereniging.
Maar wellicht heb je een waanzinnig idee voor een mooi project maar ben je geen geregistreerde non-profit organisatie.
Ook dat hoeft geen probleem te zijn, omdat je ook kunt overwegen de aanvraag in te dienen  samen met een non-profit organisatie, die dan de penvoerder/aanvrager is.

Het project moet vooral gericht zijn op kinderen/jongeren
Een duidelijke en makkelijk te realiseren voorwaarde. Een mooi afgebakende doelgroep voor het project.

Het doel of een hoofdonderdeel van het project moet gericht is op het bevorderen van empathie 
Ook dit is een duidelijke en realistischer voorwaarde. Je kunt dus geen subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld een sportproject voor jongeren, waarbij ook het woord empathie toevallig voorbij komt.

Het doel van het project moet dus echt zijn het bevorderen van empathie bij kinderen en jongeren. Maar dat kan uiteraard wel in een breder verband. Je kunt dus wel bijvoorbeeld als onderwijsstichting het onderdeel maken van je lesmateriaal.

Subsidiebedragen

De subsidie is niet heel hoog, namelijk een maximum van $2.000 CAD per project. 

Toch vinden we zelf deze subsidie erg cool omdat je echt impact kunt maken op het toekomstige gedrag van kinderen en jongeren.

Laagdrempelige aanvraagprocedure

Opvallend is dat het fonds een super laagdrempelige aanvraagprocedure heeft. Je hoeft geen uitgebreide projectplannen e.d. op te sturen, maar kunt volstaan met het invullen van een eenvoudig aanvraagformulier waarbij je in je eigen woorden je aanvraag kunt toelichten.

De taal voor het aanvragen is Engels.

Meer informatie

Meer informatie of direct deze subsidie aanvragen

Andere subsidies en fondsen voor projecten gericht op kinderen en jongeren

Natuurlijk zijn er meer subsidies en fondsen voor projecten gericht op kinderen en jongeren. Hieronder alvast een overzicht.

 • Subsidie voor o.a. maatschappelijke projecten en voor (meer)jarig onderzoek

  Subsidie voor organisaties en projecten op maatschappelijk terrein, meer in het bijzonder op het gebied van gezondheidszorg, natuurbehoud, onderwijs, scholing en cultuur, alsmede op sociaal gebied...
 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij om...
 • Subsidie voor gezondheidszorg, kunst en cultuur en bescherming van mens en natuur

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kunst, cultuur of de bescherming van mans en natuur. Er kan subsidie worden aangevraagd voor projecten in heel Nederland, maar...
 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand

  Financiële ondersteuning van organisaties die de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een sociaaleconomische achterstand stimuleren. Organisaties die financiering ontvangen van het fonds worden in...
 • Subsidie kleinschalige ontwikkelingsprojecten gericht op kinderen

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op duurzame (ontwikkelings)hulp aan kansarme kinderen in Nederland en het buitenland. Projecten over de hele wereld in aanmerking komen in aanmerking...
 • Toon meer resultaten