Interessant driejarig programma voor sociaal ondernemers

Wil jij als sociaal ondernemer impact maken rondom het thema eenzaamheid dan is dit nieuwe initiatief echt iets voor jou! Via dit programma ontvangt een groep sociaal ondernemers niet alleen een financiële impuls, maar krijgen zij ook workshops en coaching, toegang tot een relevant netwerk en landelijke zichtbaarheid. Met het programma willen de twee fondsen die het initiatief voor dit programma hebben genomen de eenzaamheid verminderen en sociale organisaties versterken die zich daarvoor inzetten. Ambitieuze sociaal ondernemers die zich inzetten tegen eenzaamheid kunnen zich vanaf vandaag online aanmelden.

Eenzaamheid, óók voor specifieke doelgroepen

De twee fondsen die het initiatief hebben genomen voor dit programma gaan een unieke samenwerking aan om gezamenlijk één van de grootste problemen van de samenleving aan te pakken, namelijk eenzaamheid.

Eenzaamheid is een groot probleem dat voorkomt in alle lagen van de bevolking. Daarom is het programma niet beperkt tot een bepaalde doelgroep. Deelnemers kunnen zich bijvoorbeeld richten op een specifieke doelgroep, zoals jongeren, migranten, LHBTIQ+’ers of ouderen. Maar ook projecten die geen specifieke afbakening hebben, kunnen deel uitmaken van dit programma. Ook de mate van eenzaamheid die wordt aangepakt, kan verschillen. Het kan bijvoorbeeld ook om een preventieve aanpak gaan. De selectie vindt dit voorjaar plaats en het programma gaat komend najaar van start.

Het programma

In dit programma ontvangt een groep van 15 á 20 sociaal ondernemers rondom het thema eenzaamheid gedurende een driejarig programma niet alleen een financiële impuls, maar krijgen zij ook workshops en coaching, toegang tot een relevant netwerk en landelijke zichtbaarheid. Met het programma willen de fondsen eenzaamheid verminderen en sociale organisaties versterken die zich daarvoor inzetten.

Hierbij ontvangen de deelnemers o.a.:

 • Financiële steun
 • Kennis en expertise
 • Netwerken en samenwerking
 • Communicatie

Drie fasen van een jaar

Het programma bestaat uit drie fasen die elk één jaar duren.

Jaar 1: Ontwikkelfase
In het eerste jaar staat het ontwikkelen van de oplossing van het product of dienst centraal. Wat is het onderliggende probleem en hoe biedt de organisatie de beste oplossing?

Jaar 2: Consolidatiefase
In het tweede jaar staat het ontwikkelen van een duurzaam verdien- en bekostigingsmodel centraal. Wie is er bereid te betalen voor deze (publieke) dienstverlening, en hoeveel? De organisatie zal een gezonde kostenopbouw en financieringsmix moeten vinden

Jaar 3: Groeifase
In het laatste jaar kunnen de eerste groeiambities gerealiseerd worden. Is het mogelijk om een groter bereik in Nederland te realiseren, en op welke wijze?

Financiële ondersteuning

Als deelnemer aan het programma kun je maximaal €50.000 (inclusief BTW) financiële ondersteuning per jaar. 

Wie kunnen deelnemen?

De initiatiefnemers zijn op zoek naar sociaal ondernemers met ambitie die zich inzetten om de eenzaamheid in Nederland te verminderen:

 • Mensen die een uniek en opschaalbaar idee of concept hebben op het gebied van het bestrijden van eenzaamheid
 • Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn, over een track record beschikken, bereid zijn zich verder te ontwikkelen en meer bereik/impact nastreven

Meer informatie of online aanmelden

Andere subsidies en fondsen op het gebied van eenzaamheid

 • Subsidie voor ontwikkelingswerk, zorg, onderwijs en maatschappelijke issues

  Subsidie voor armoedebestrijding in het algemeen en op het Afrikaanse continent in het bijzonder. Daarnaast richt het fonds zich op het financieel ondersteunen van Nederlandse fondsen en instanties...

 • Subsidie voor sociaal ondernemers die zich richten op het verminderen van eenzaamheid

  Driejarig programma met financiële ondersteuning en begeleiding voor sociaal ondernemers die zich met un activiteiten inzetten tegen eenzaamheid. De financiële ondersteuning per deelnemende...

 • Subsidie voor sociale projecten

  Subsidie voor sociale initiatieven om mensen te stimuleren samen actief te zijn en dingen te doen voor hun dorp of stad. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om het verlenen van zorg door...

 • Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van...

 • Subsidie voor welzijn ouderen regio Utrecht

  Subsidie voor inspirerende projecten gericht op het welzijn van ouderen. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld projecten die eenzaamheid onder ouderen voorkomen en bestrijden, bijdragen aan...

 • Toon meer resultaten