Interessant: Meerjarige subsidies voor projecten vrouwen en kinderen!

Nog steeds zijn er veel projecten gericht op vrouwen en kinderen nodig. Bijvoorbeeld voor projecten gericht op empowerment, vorming, onderwijs of emancipatie. Eén van de knelpunten is dat de subsidie vaak ad hoc is. Gelukkig hebben we nu een fonds gevonden dat juist voorrang geeft aan meerjarige samenwerking.

Over het fonds

Het fonds streeft ernaar om zelfredzaamheid van mensen te vergoten door bij te dragen aan de opvoeding, de vorming en het onderwijs aan volwassenen en kinderen in alle landen. Het fonds denkt haar doelstelling vooral te realiseren door met name projecten voor kinderen en vrouwen te financieren. 

Meerjarige ondersteuning

Het fonds geeft bij het verstrekken van subsidie de voorkeur aan meerjarige samenwerking omdat vervolgaanvragen voorrang genieten boven incidentele aanvragen, en ze hecht aan een zekere mate van partnerschap.

Werkgebied

Je subsidieaanvraag kan betrekking hebben op Nederland, maar ook op het buitenland.

Voorwaarden

We hebben een aantal voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

  • De doelstelling van de begunstigden dient overeen te komen met de bovenstaande doelstelling van het fonds
  • De aanvrager moet in het bezit zijn van een ANBI status of een vergelijkbare status in het buitenland
  • Een aanvraag dient een ruime omschrijving te bevatten alsmede een heldere financiële bijlage
  • Voor grotere financiële bijdragen of voor bijdragen die over enkele jaren lopen is het overleggen van jaarrekeningen vereist
  • Er moet een zekere mate van partnerschap bestaan waarbij vervolgaanvragen voorrang genieten boven incidentele aanvragen

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.