Interessante zorgsubsidie

Een interessante zorgsubsidie voor instellingen en projecten die zich richten op o.a. ziekten, gehandicapten, ouderen en mensen met een psychische stoornis, waarbij "matching grants" tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast geven we je een lijstje met andere actuele subsidies voor de zorg.

Over het fonds

Het fonds verstrekt subsidie aan rechtspersonen die zich richten op het verlichten van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland, waarbij het verstrekkende fonds een onderverdeling maakt in "lichamelijke nood" en "geestelijke nood".

Lichamelijke nood
De financiële ondersteuning zal hierbij vooral betrekking hebben op zieken en gebrekkigen waarbij onder meer gedacht moet worden aan oudere en jongere gehandicapten. Hierbij zal de nadruk gelegd worden op bewegen en sport.

Geestelijk nood
De financiële ondersteuning zal bij geestelijke nood vooral betrekking hebben op ouderen in een behandelingsinstituutof in een leefgemeenschap en anderzijds op jongeren met een psychische stoornis.

Bij beiden richt het fonds zich overigens ook op het stimuleren en het steunen van onderzoek op het gebied van de levenswetenschappen.

Voorwaarden

 • Als aanvrager moet je een rechtspersoon zijn die zich direct of indirect richt op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland
 • Een bijdrage wordt per project toegekend en is in principe eenmalig
 • Bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt
 • Een project kan (op langere termijn) niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van het fonds

Restricties

Geen donatie wordt verstrekt voor projecten die:

 • Uitgesproken tot de taak van de overheid of de kerk kunnen worden gerekend
 • Langdurige financiering of structurele (exploitatie)subsidie behoeven
 • Een uitgesproken politiek karakter hebben
 • Commerciële (neven)doelen beogen
 • Gericht zijn op zuiver wetenschappelijk onderzoek

Aanvragen

Aanvragen bij het fonds.

Andere actuele subsidies voor de zorg

 • Subsidie voor non-profit instellingen

  Financiële ondersteuning van organisaties met een maatschappelijk doel, gericht op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland. Je kunt hierbij denken aan het financieel...

 • Subsidie voor instellingen en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg, waaronder wetenschappelijke initiatieven

  Financiële ondersteuning van projecten van instellingen en samenwerkingsverbanden in de gezondheidszorg, waaronder wetenschappelijke initiatieven. De subsidie kan schriftelijk worden aangevraagd....

 • Subsidie voor culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen in de regio Eemsmond. Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar....

 • Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland èn in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge...

 • Subsidie voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen

  Financiële ondersteuning voor organisaties en projecten gericht op kansarme kinderen tot achttien jaar. Er zijn geen geografische beperkingen. Je kunt de subsidie aanvragen via een...

 • Toon meer resultaten