Interessante zorgsubsidie

Een interessante zorgsubsidie voor instellingen en projecten die zich richten op o.a. ziekten, gehandicapten, ouderen en mensen met een psychische stoornis, waarbij "matching grants" tot de mogelijkheden behoren. Daarnaast geven we je een lijstje met andere actuele subsidies voor de zorg.

Over het fonds

Het fonds verstrekt subsidie aan rechtspersonen die zich richten op het verlichten van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland, waarbij het verstrekkende fonds een onderverdeling maakt in "lichamelijke nood" en "geestelijke nood".

Lichamelijke nood
De financiële ondersteuning zal hierbij vooral betrekking hebben op zieken en gebrekkigen waarbij onder meer gedacht moet worden aan oudere en jongere gehandicapten. Hierbij zal de nadruk gelegd worden op bewegen en sport.

Geestelijk nood
De financiële ondersteuning zal bij geestelijke nood vooral betrekking hebben op ouderen in een behandelingsinstituutof in een leefgemeenschap en anderzijds op jongeren met een psychische stoornis.

Bij beiden richt het fonds zich overigens ook op het stimuleren en het steunen van onderzoek op het gebied van de levenswetenschappen.

Voorwaarden

 • Als aanvrager moet je een rechtspersoon zijn die zich direct of indirect richt op het de leniging van de geestelijke of lichamelijke nood in Nederland
 • Een bijdrage wordt per project toegekend en is in principe eenmalig
 • Bij uitzondering worden meerjarige donaties verstrekt
 • Een project kan (op langere termijn) niet afhankelijk zijn van financiële bijdragen van het fonds

Restricties

Geen donatie wordt verstrekt voor projecten die:

 • Uitgesproken tot de taak van de overheid of de kerk kunnen worden gerekend
 • Langdurige financiering of structurele (exploitatie)subsidie behoeven
 • Een uitgesproken politiek karakter hebben
 • Commerciële (neven)doelen beogen
 • Gericht zijn op zuiver wetenschappelijk onderzoek

Aanvragen

Aanvragen bij het fonds.

Andere actuele subsidies voor de zorg

 • Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen. Er is o.a. subsidie mogelijk incidentele ontmoetingen, doorbreken isolement, kwetsbare ouderen,...

 • Subsidie voor organisaties op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn en jeugd- en jongerenwerk in Noord-Holland

  Het verschaffen van financiële middelen aan instellingen, werkzaam op het gebied van de jeugdhulpverlening, jeugdwelzijnwerk en jeugdwerk gericht op jongeren tot 23 jaar....

 • Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

  Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming....

 • Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

  Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven....

 • Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je...

 • Toon meer resultaten