Jaar langer subsidie aanvragen voor overleg over klimaatverandering

Gemeenten en samenwerkingsverbanden in Noord-Brabant kunnen nog een jaar langer subsidie aanvragen voor het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering en voor het bespreken van de mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen. De subsidie is vanaf vandaag aan te vragen en verlengd tot 1 oktober 2020.

Over de projectsubsidie

Via de vandaag verlengde regeling is er projectsubsidie voor het voeren van een klimaatadaptatiedialoog. Hieronder verstaan we in dit geval gebiedsgericht vormvrij overleg tussen verschillende relevante partijen dat bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en dient tot het bespreken van mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen door middel van concrete maatregelen anderzijds.

De subsidie an worden aangevraagd door gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten in Noord-Brabant, waarbij twee belangrijke voorwaarden zijn dat je niet al begonnen bent met het project én dat voorafgaand aan het project een klimaatstresstest wordt uitgevoerd.

Subsidiebedragen

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 600.000 beschikbaar.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 in geval het project zich beperkt tot één deelnemer gemeente, en € 15.000 per gemeente in geval de subsidieaanvrager een samenwerkingsverband is.

Meer informatie

Zie verlengde regeling

Andere subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu

 • Subsidie voor zorg en welzijn, onderzoek en ontwikkeling, restauraties van historische gebouwen, natuur en milieu en cultuur

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van zorg en welzijn, onderzoek en ontwikkeling, restauraties van historische gebouwen, natuur en milieu en cultuur. De subsidie...

 • Subsidie podiumkunsten en natuurbehoud

  Financieel ondersteunen van projecten op het gebied van natuurbehoud. Ook jonge veelbelovende professionele beoefenaars van de podiumkunsten kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De subsidie...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van het natuurbehoud en de monumentenzorg

  Subsidie voor projecten op het gebied van het natuurbehoud en de monumentenzorg. De subsidie bedraagt maximaal ca. 20.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen....

 • Subsidie voor bescherming beren

  Financiële ondersteuning van projecten in het buitenland om beren in het wild te beschermen en beren in nood te helpen. De ondersteuning richt zich met name op internationale projecten die zich...

 • Subsidie voor projecten gericht op het maatschappelijk belang

  Financiële ondersteuning van maatschappelijke projecten, op het gebied van kunst en cultuur, ontwikkelìngssamenwerking en noodhulp, medisch onderzoek en preventie, ondersteuning zieken en...

 • Toon meer resultaten