Jaar langer subsidie aanvragen voor overleg over klimaatverandering

Gemeenten en samenwerkingsverbanden in Noord-Brabant kunnen nog een jaar langer subsidie aanvragen voor het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering en voor het bespreken van de mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen. De subsidie is vanaf vandaag aan te vragen en verlengd tot 1 oktober 2020.

Over de projectsubsidie

Via de vandaag verlengde regeling is er projectsubsidie voor het voeren van een klimaatadaptatiedialoog. Hieronder verstaan we in dit geval gebiedsgericht vormvrij overleg tussen verschillende relevante partijen dat bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en dient tot het bespreken van mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen door middel van concrete maatregelen anderzijds.

De subsidie an worden aangevraagd door gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten in Noord-Brabant, waarbij twee belangrijke voorwaarden zijn dat je niet al begonnen bent met het project én dat voorafgaand aan het project een klimaatstresstest wordt uitgevoerd.

Subsidiebedragen

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 600.000 beschikbaar.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 in geval het project zich beperkt tot één deelnemer gemeente, en € 15.000 per gemeente in geval de subsidieaanvrager een samenwerkingsverband is.

Meer informatie

Zie verlengde regeling

Andere subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu

 • Subsidie voor herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere waterwegen

  Internationaal fonds gericht op het financieel ondersteunen van lokale oplossingen voor mondiale problemen gericht op het herstellen van de gezondheid van de oceaan en schonere en gezondere...

 • Subsidie projecten kunstmatige intelligentie gericht op de natuurlijke systemen van de aarde

  Subsidie voor projecten die kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) gebruiken om de manier te veranderen waarop mensen en organisaties de natuurlijke systemen van de aarde monitoren...

 • Subsidie voor innovatieve projecten die bijdragen aan een of meer transities

  Subsidie voor het doorontwikkelen van een innovatief idee tot een innovatief product, innovatief procedé of een innovatieve dienst, die een bijdrage levert aan één of meerdere transities van een...

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in de regio Utrecht , met name binnen de gemeenten Leusden, Woudenberg, Barneveld, Elst (Utrecht) en Bunschoten-Spakenburg. Aanvragen van...

 • Subsidie biodiversiteit, schoon water, schone lucht en een vruchtbare bodem

  Subsidie om de teruggang van de biodiversiteit een halt toe te roepen en in te zetten op het versterken van de biodiversiteit in het werkgebied van de verstrekker door het aanleggen van...

 • Toon meer resultaten