Jaar langer subsidie aanvragen voor overleg over klimaatverandering

Gemeenten en samenwerkingsverbanden in Noord-Brabant kunnen nog een jaar langer subsidie aanvragen voor het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering en voor het bespreken van de mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen. De subsidie is vanaf vandaag aan te vragen en verlengd tot 1 oktober 2020.

Over de projectsubsidie

Via de vandaag verlengde regeling is er projectsubsidie voor het voeren van een klimaatadaptatiedialoog. Hieronder verstaan we in dit geval gebiedsgericht vormvrij overleg tussen verschillende relevante partijen dat bijdraagt aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheden en kansen bij klimaatverandering enerzijds en dient tot het bespreken van mogelijkheden om in te spelen op deze kwetsbaarheden en kansen door middel van concrete maatregelen anderzijds.

De subsidie an worden aangevraagd door gemeenten of samenwerkingsverbanden van gemeenten in Noord-Brabant, waarbij twee belangrijke voorwaarden zijn dat je niet al begonnen bent met het project én dat voorafgaand aan het project een klimaatstresstest wordt uitgevoerd.

Subsidiebedragen

Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 600.000 beschikbaar.
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 15.000 in geval het project zich beperkt tot één deelnemer gemeente, en € 15.000 per gemeente in geval de subsidieaanvrager een samenwerkingsverband is.

Meer informatie

Zie verlengde regeling

Andere subsidies en fondsen op het gebied van natuur en milieu

 • Programma rond duurzame ontwikkeling voor jonge stedelijke leiders, activisten en vernieuwers uit steden over de hele wereld

  Programma om jonge stedelijke leiders, activisten en vernieuwers uit steden over de hele wereld met elkaar in contact te brengen rond de duurzame ontwikkelings doelstelling 11 van de VN, gericht op...

 • Subsidie voor onderwijs, bouw en milieu

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, bouw en milieu. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld projecten op het gebied van lezen en schrijven, infrastructuur en het...

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van met name gezondheid en internationale hulp

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van gezondheid en internationale hulp. Daarnaast is erin iets mindere mate financiële ondersteuning mogelijk voor...

 • Subsidie natuurbescherming

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op natuurbescherming en de bescherming van de biodiversiteit van onze planeet door het actief behoud van bedreigde soorten en hun habitat en het...

 • Subsidie voor projecten sociale gelijkheid en klimaatverandering

  Samen zijn de kleding- en schoenenindustrieën goed voor minstens 8% van de wereldwijde impact op het klimaat, en de productie en verwerking van materialen kan schade toebrengen aan arbeiders,...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand