Substantiële subsidie om de volgende stap te kunnen maken op het gebied van mensenrechten en klimaat

Op zoek naar een substantiële bijdrage om de volgende stap te kunnen maken in het bereiken van je beoogde doelen? Een enthousiast fonds verstrekt relevante subsidiebedragen van ca. € 150.000 tot € 200.000 voor projecten op het gebied van mensenrechten en klimaat. De focus ligt op projecten die gericht zijn op vrijheid en gelijkheid tussen mensen en het recht op vrije meningsuiting en projecten die oplossingen bieden in klimaatuitdagingen. Er is bijzondere aandacht voor projecten die zich richten op energietransitie en circulaire economie. Wat het fonds met name zo interessant maakt is dat het fonds langdurig bij de ondersteunde projecten betrokken wil blijven en een financiële bijdrage wil verstrekken voor een periode van drie tot vijf jaar. Het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen kan in de hele wereld actief zijn, zolang het hoofdkantoor of de aanvrager maar in Nederland gevestigd is. Het fonds heeft bijzondere aandacht voor projecten in Nederland en Mallorca.

Mensenrechten, klimaat en 13e en 16e sustainable development goal

Het fonds richt zich bij het ondersteunen van projecten met name op projecten op het gebied van mensenrechten en klimaat.

Mensenrechten
Hierbij heeft het fonds de focus op projecten gericht op vrijheid en gelijkheid tussen mensen.
Vanuit de visie van het fonds kan gelijkheid alleen bestaan door verschillen te omarmen, zodat een evenwichtige samenleving ontstaat met kansen voor ontplooiing voor iedereen. 

Het fonds heeft om haar doelen te bereiken een belangrijke rol weggelegd voor het recht op vrije meningsuiting.
Om elkaar te kunnen en willen begrijpen is juiste, respectvolle en volledige informatie met aandacht voor verschillende invalshoeken nodig.

Ook investeert het fonds graag in projecten waarbij “anders zijn” positieve aandacht krijgt.

Het fonds ondersteunt met deze activiteiten het 16e sustainable development goal (peace, justice and strong institutions).

Klimaat
Binnen het thema klimaat wil het fonds met name projecten ondersteunen die oplossingen bieden in klimaatuitdagingen. 

Het fonds ziet de kracht van diversiteit als oplossing voor het realiseren van een schonere en meer duurzame wereld, waarbij rekening moet worden gehouden met verschillende invalshoeken en belangen.
Het fonds schenkt bijzondere aandacht aan projecten die zich richten op energietransitie en circulaire economie. Het vergroten van bewustwording, voor het realiseren van een positief effect op het natuurlijk kapitaal, is hierbij een essentieel onderdeel.

Het fonds ondersteunt met deze activiteiten het 13e sustainable development goal (klimaatactie).

Projecten wereldwijd, bijzondere interesse voor Nederland en Mallorca

Je project kan betrekking hebben op Nederland, maar het project kan ook internationaal actief zijn, mits de aanvrager of het hoofdkantoor maar in Nederland gevestigd is.
De verstrekker heeft bijzondere aandacht voor projecten in Nederland en Mallorca.

Belangrijkste voorwaarden

We hebben de belangrijkste voorwaarden voor je op een rijtje gezet:

  • Je bent op zoek naar een substantiële bijdrage om de volgende stap te kunnen maken in het bereiken van de beoogde doelen
  • Je hebt als aanvrager een duidelijke bestaande structuur; een omschreven beleid en heldere financiële begroting. Daarnaast beschikt je project ook over een ervaren leiding, medewerker(s) en/of vrijwilligers
  • De aanvraag past bij de boven beschreven thema’s klimaat en mensenrechten
  • Het project bestaat al een aantal jaren en is bewezen succesvol

Restricties

  • Het project waarvoor je subsidie wilt aanvragen mag niet commercieel van opzet zijn, wel kan het een sociale ondernemingen zijn zijn
  • Het fonds neemt een aanvraag alleen in behandeling als deze (minimaal) aan de hierboven genoemde randvoorwaarden voldoet

Tot € 200.000 subsidie per jaar en meerjarige ondersteuning voor je project

Wat dit fonds mede zo interessant maakt is dat het voor meerdere jaren betrokken wil blijven bij de projecten die ze ondersteunen. Dit geeft je als aanvrager de mogelijkheid iets relevants neer te zetten en een bepaalde mate van continuiteït neer te zetten.

Wanneer het fonds een financiële bijdrage levert zal dit voor een periode van van drie tot vijf jaar zijn.

Online subsidie aanvragen

Meer informatie of direct online subsidie aanvragen.