Let op: Tot 31 oktober kun je nog subsidie aanvragen voor kleinschalige maatschappelijke projecten

Je kunt nog tot 31 oktober a.s. subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten gericht op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld kansarme kinderen en ontwikkelingslanden, maar ook om bijvoorbeeld projecten gericht op het versterken van natuur en landschap, of kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Enige haast is wel geboden wanneer je deze subsidie wilt aanvragen, want het kan nog tot 31 oktober a.s.  Je krijgt in dat geval in de loop van januari 2020 bericht of je subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

Het fonds richt zich met name op het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die zich richten op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Het kan hierbij gaan om projecten die zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen of om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Maar het kan ook gaan om projecten ter versterking van natuur en landschap of initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Subsidie

Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten. Het afgelopen boekjaar heeft het fonds voor ca. 14.000 euro aan subsidie verstrekt.

Aanvragen tot 31 oktober a.s.

Wanneer je project of organisatie raakvlakken heeft met bovenstaande activiteiten kun je een subsidieaanvraag indienen.

Je kunt tot uiterlijk 31 oktober 2019 een subsidieaanvraag indienen ten behoeve van de eerste ronde 2020. Deze aanvragen zullen in januari 2020 worden beoordeeld door het fonds.
Aanvragers zullen in de loop van januari 2020 een bericht ontvangen. 

Je kunt hier online een subsidieaanvraag voorbereiden

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten

 • Subsidie verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte

  Subsidie voor innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten gericht op een verbeterde kwaliteit van leven van patiënten met een spijsverteringsziekte. Hierbij is het fonds met...

 • Subsidie gezondheidszorg, welzijn kinderen en onderwijs in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten gericht op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg voor kinderen en volwassenen in kwetsbare posities in o.a. Gambia, Ghana, India, Sri...

 • Subsidie voor het bieden van een duurzaam toekomstperspectief aan groepen kansarme mensen in Nederland, Afrika, Azië en Latijns-Amerika

  Maatschappelijk fonds, gericht op het bieden van een duurzaam toekomstperspectief aan groepen (kans)arme mensen in Nederland en het buitenland.  Het fonds is actief in 23 landen op 4 continenten....

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied...

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Financieel onderstenen van maatschappelijke organisaties in Nederland, bij voorkeur in Limburg die voor hun functioneren erg afhankelijk zij van de inzet van vrijwilligers. Voorbeelden van...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand