Let op: Tot 31 oktober kun je nog subsidie aanvragen voor kleinschalige maatschappelijke projecten

Je kunt nog tot 31 oktober a.s. subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten gericht op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld kansarme kinderen en ontwikkelingslanden, maar ook om bijvoorbeeld projecten gericht op het versterken van natuur en landschap, of kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Enige haast is wel geboden wanneer je deze subsidie wilt aanvragen, want het kan nog tot 31 oktober a.s.  Je krijgt in dat geval in de loop van januari 2020 bericht of je subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

Het fonds richt zich met name op het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die zich richten op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Het kan hierbij gaan om projecten die zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen of om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Maar het kan ook gaan om projecten ter versterking van natuur en landschap of initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Subsidie

Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten. Het afgelopen boekjaar heeft het fonds voor ca. 14.000 euro aan subsidie verstrekt.

Aanvragen tot 31 oktober a.s.

Wanneer je project of organisatie raakvlakken heeft met bovenstaande activiteiten kun je een subsidieaanvraag indienen.

Je kunt tot uiterlijk 31 oktober 2019 een subsidieaanvraag indienen ten behoeve van de eerste ronde 2020. Deze aanvragen zullen in januari 2020 worden beoordeeld door het fonds.
Aanvragers zullen in de loop van januari 2020 een bericht ontvangen. 

Je kunt hier online een subsidieaanvraag voorbereiden

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten

 • Subsidie realiseren perspectief voor vreemdelingen vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang

  Subsidie om een duurzaam perspectief te creëren voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en rijksopvang door het subsidiëren van activiteiten gericht op opvang, begeleiding en participatie. De...

 • Programma rond duurzame ontwikkeling voor jonge stedelijke leiders, activisten en vernieuwers uit steden over de hele wereld

  Programma om jonge stedelijke leiders, activisten en vernieuwers uit steden over de hele wereld met elkaar in contact te brengen rond de duurzame ontwikkelings doelstelling 11 van de VN, gericht op...

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties

  Subsidie voor maatschappelijke organisatie zoals een (buurt-) vereniging of stichting voor projecten in de buurt die de omgeving duurzamer en socialer maakt en voor iedereen toegankelijk zijn....

 • Subsidie voor onderwijs, bouw en milieu

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van onderwijs, bouw en milieu. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld projecten op het gebied van lezen en schrijven, infrastructuur en het...

 • Subsidie voor projecten gericht op hulpbehoevende kinderen overal te wereld

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kinderen overal ter wereld, die te lijden hebben onder de gevolgen van armoede, ziekte, natuurrampen, hongersnood, misbruik,...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand