Let op: Tot 31 oktober kun je nog subsidie aanvragen voor kleinschalige maatschappelijke projecten

Je kunt nog tot 31 oktober a.s. subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten gericht op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld kansarme kinderen en ontwikkelingslanden, maar ook om bijvoorbeeld projecten gericht op het versterken van natuur en landschap, of kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Enige haast is wel geboden wanneer je deze subsidie wilt aanvragen, want het kan nog tot 31 oktober a.s.  Je krijgt in dat geval in de loop van januari 2020 bericht of je subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

Het fonds richt zich met name op het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die zich richten op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Het kan hierbij gaan om projecten die zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen of om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Maar het kan ook gaan om projecten ter versterking van natuur en landschap of initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Subsidie

Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten. Het afgelopen boekjaar heeft het fonds voor ca. 14.000 euro aan subsidie verstrekt.

Aanvragen tot 31 oktober a.s.

Wanneer je project of organisatie raakvlakken heeft met bovenstaande activiteiten kun je een subsidieaanvraag indienen.

Je kunt tot uiterlijk 31 oktober 2019 een subsidieaanvraag indienen ten behoeve van de eerste ronde 2020. Deze aanvragen zullen in januari 2020 worden beoordeeld door het fonds.
Aanvragers zullen in de loop van januari 2020 een bericht ontvangen. 

Je kunt hier online een subsidieaanvraag voorbereiden

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten

 • Subsidie voor algemeen nut beogende projecten in binnen- en buitenland

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op blinden, slechthorenden, meervoudig gehandicapten, wetenschappelijk experimenteel en klinisch kankeronderzoek, behandeling van chronische patiënten...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van stalking, misbruik en huiselijk geweld

  Financieel ondersteunen van projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld. In veel gevallen zal het hierbij gaan om...

 • Subsidie voor maatschappelijke, culturele- of sportinitiatieven

  Subsidie voor voor initiatieven die betrekking hebben op de gevolgen van coronacrisis en bijdragen aan een vitale en gezonde samenleving. Voorbeelden hiervan zijn initiatieven gericht op het...

 • Subsidie digitalisering bedrijven, culturele en maatschappelijke instellingen

  Subsidie om ondernemers, culturele instellingen en maatschappelijke instellingen te ondersteunen bij het digitaal bereiken en bedienen van hun klanten, maar ook om te investeren in de...

 • Subsidie voor culturele activiteiten in wijken en buurten

  Subsidie voor culturele activiteiten, gericht op de leefomgeving in een specifieke wijk. De subsidie kan worden aangevraagd door o.a. culturele organisaties, verenigingen, stichtingen en ZZP'ers....

 • Toon meer resultaten