Let op: Tot 31 oktober kun je nog subsidie aanvragen voor kleinschalige maatschappelijke projecten

Je kunt nog tot 31 oktober a.s. subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten gericht op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld kansarme kinderen en ontwikkelingslanden, maar ook om bijvoorbeeld projecten gericht op het versterken van natuur en landschap, of kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Enige haast is wel geboden wanneer je deze subsidie wilt aanvragen, want het kan nog tot 31 oktober a.s.  Je krijgt in dat geval in de loop van januari 2020 bericht of je subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

Het fonds richt zich met name op het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die zich richten op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Het kan hierbij gaan om projecten die zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen of om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Maar het kan ook gaan om projecten ter versterking van natuur en landschap of initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Subsidie

Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten. Het afgelopen boekjaar heeft het fonds voor ca. 14.000 euro aan subsidie verstrekt.

Aanvragen tot 31 oktober a.s.

Wanneer je project of organisatie raakvlakken heeft met bovenstaande activiteiten kun je een subsidieaanvraag indienen.

Je kunt tot uiterlijk 31 oktober 2019 een subsidieaanvraag indienen ten behoeve van de eerste ronde 2020. Deze aanvragen zullen in januari 2020 worden beoordeeld door het fonds.
Aanvragers zullen in de loop van januari 2020 een bericht ontvangen. 

Je kunt hier online een subsidieaanvraag voorbereiden

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Subsidie leefbaarheid dorpen

  Subsidie voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. Het initiatief moet gericht zijn op wonen en de leefomgeving, mobiliteit, voorzieningen in de...

 • Subsidie voor leefbaarheidsprojecten van instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen

  Subsidie voor projecten van o.a. instellingen, verenigingen, bedrijven en/of scholen, waarmee een bijdrage geleverd wordt aan de leefbaarheid. Je project moet gericht zijn op onderwijs, sport en...

 • Subsidie voor educatie op het gebied van natuur en milieu

  Subsidie voor natuur-, milieu- en consumentenorganisaties voor activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie, zoals studiedagen, symposia en workshops. Ook het ontwikkelen van...

 • Subsidie voor culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten

  Het verstrekken van incidentele subsidies aan culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten in de stad Ede....

 • Toon meer resultaten