Let op: Tot 31 oktober kun je nog subsidie aanvragen voor kleinschalige maatschappelijke projecten

Je kunt nog tot 31 oktober a.s. subsidie aanvragen voor kleinschalige projecten gericht op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld kansarme kinderen en ontwikkelingslanden, maar ook om bijvoorbeeld projecten gericht op het versterken van natuur en landschap, of kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Enige haast is wel geboden wanneer je deze subsidie wilt aanvragen, want het kan nog tot 31 oktober a.s.  Je krijgt in dat geval in de loop van januari 2020 bericht of je subsidieaanvraag is gehonoreerd.

Subsidie voor maatschappelijke activiteiten

Het fonds richt zich met name op het financieel ondersteunen van kleinschalige projecten die zich richten op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn, en niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Het kan hierbij gaan om projecten die zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen of om kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Maar het kan ook gaan om projecten ter versterking van natuur en landschap of initiatieven op sociaal en cultureel terrein.

Subsidie

Het fonds richt zich hierbij met name op kleinschalige projecten. Het afgelopen boekjaar heeft het fonds voor ca. 14.000 euro aan subsidie verstrekt.

Aanvragen tot 31 oktober a.s.

Wanneer je project of organisatie raakvlakken heeft met bovenstaande activiteiten kun je een subsidieaanvraag indienen.

Je kunt tot uiterlijk 31 oktober 2019 een subsidieaanvraag indienen ten behoeve van de eerste ronde 2020. Deze aanvragen zullen in januari 2020 worden beoordeeld door het fonds.
Aanvragers zullen in de loop van januari 2020 een bericht ontvangen. 

Je kunt hier online een subsidieaanvraag voorbereiden

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten

 • Subsidie verbeteren leven vrouwen en kinderen

  Subsidie voor projecten die het leven van vrouwen veranderen. Het fonds richt zich hierbij o.a. op het bevorderen van gendergelijkheid en het beëindigen van onderdrukking. Ook moeilijk te...

 • Subsidie algemeen nut beogende instellingen en soortgelijk

  Klein familiefonds, gericht op het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De subsidie...

 • Subsidie voor o.a. maatschappelijk werk en vluchtelingen en ontheemden

  Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. maatschappelijk werk op Protestants Christelijke grondslag en het leniging van de nood van ontheemden van welke nationaliteit of ras...

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...

 • Subsidie voor o.a. wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, dierenwelzijn. armoede en mensen met een beperking

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten met een ideëel doel ten behoeve van mens en dier in binnen- en buitenland. Er kan steun worden verleend aan een breed scala van organisaties en...

 • Toon meer resultaten