Vanaf vandaag subsidie aanvragen voor projecten op het gebied van kansarme kinderen, ontwikkelingslanden, natuur en landschap en sociale en culturele projecten

Vanaf vandaag tot uiterlijk 16 augustus kun je subsidie aanvragen voor projecten gericht op mensen in knelsituaties, kansarme kinderen, projecten in ontwikkelingslanden, versterking van natuur en landschap en initiatieven op sociaal en cultureel terrein. Het gaat met name om kleinschalige projecten. Het afgelopen jaar was er ca. 14.000 euro aan subsidie beschikbaar.

Mensen die in knelsituaties terechtkomen

Het verstrekkende fonds verstrekt subsidie aan organisaties en projecten die zich richten op het helpen van mensen die in knelsituaties terechtkomen zijn en in zo'n geval niet kunnen rekenen op hulp en ondersteuning van overheden en instanties.

Het gaat hierbij met name om onderstaande activiteiten:

 • Zorgen dat kansarme kinderen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen
 • Ondersteuning van kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden
 • Ondersteuning van kleinschalige projecten ter versterking van natuur en landschap
 • Ondersteuning van kleinschalige initiatieven op sociaal en cultureel terrein

Voorbeelden ondersteunde projecten

Om je een voorbeeld te geven van de subsidiemogelijkheden onderstaand een overzicht van de in het verleden ondersteunde projecten.

Ontwikkelingswerk

 • Aanschaf schoolbanken, tafels en stoelen voor een school in Oeganda
 • Aanschaf schoolboeken voor een school in Roemenië en Moldavië
 • Kindertehuis, Indonesië
 • Zwemfaciliteiten voor kinderen met een beperking in Indonesië
 • Toiletvoorzieningen voor meisjes op een school in Kenia
 • Onderhoud energievoorziening ouderencentrum in Kenia
 • Aanschaf breimachines voor een beroepsopleiding in Oeganda
 • Noodhulp en studie van Syrische vluchtelingen in Turkije
 • Nieuw te starten klas voor kansarme kinderen in Tanzania
 • Sanitaire voorzieningen voor een school in Gambia
 • Opzet sparen voor vrouwen via telebanking voor vrouwen in Zambia
 • Realisatie toiletvoorziening in psychiatrisch ziekenhuis in Gambia
 • Viskwekerij voor gehandicapten in Kameroen
 • Onderwijs in een sloppenwijk in Kaapstad

Zorg en welzijn

 • Jongeren met een psychiatrische aandoening tijdig in contact te brengen met hulpverlening en ondersteuning

Subsidie

Conform het jaarverslag was er afgelopen jaar ca. 14.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen subsidie

Je kunt vanaf vandaag deze subsidie aanvragen, tot uiterlijk 16 augustus a.s.

Meer informatie, of starten met het voorbereiden van een subsidieaanvraag.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van ontwikkelingswerk

Het verstrekkende fonds heeft in het verleden projecten op het gebied van o.a. ontwikkelingswerk mogelijk gemaakt. Naast dit fonds zijn er tal van andere fondsen en subsidieverstrekkers actief op het gebied van ontwikkelingswerk. Onderstaand een overzicht.

 • Subsidie voor projecten rondom moderne slavernij en kinderarbeid en het verbeteren van de toegang tot onderwijs in West Afrika

  Subsidie voor activiteiten die gericht zijn op het creëren van bewustwording rondom moderne slavernij en kinderarbeid, cacaogemeenschappen in West Afrika versterken en overheden en bedrijven...

 • Subsidie toegang tot gezondheidszorg

  Financiële ondersteuning van projecten die met name gericht zijn op het verminderen van de ongelijkheid op gezondheidsgebied in achtergestelde gemeenschappen, versterking van gezondheidsstelsels om...

 • Subsidie voor bevolkingsgroepen of individuen in achterstandssituaties

  Financiële ondersteuning van projecten die kansen bieden aan mensen die onvoldoende mogelijkheden krijgen om deel te nemen aan de samenleving. Belangrijke kernwaarden hierbij zijn: zorgplicht,...

 • Internationale foundation voor maatschappelijke initiatieven

  Belangrijkste internationale filantropische tak van een internationaal voedingsmiddelenbedrijf. Onder de brede verzamelnaam "duurzame gemeenschapsinitiatieven" verstrekt het fonds subsidie voor...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van urologie in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten, waaronder Nederlandse urologen, die zich richten op het bieden van urologische zorg in minder ontwikkelde (tropische) landen, waar patiënten...

 • Toon meer resultaten