Maatschappij en samenleving

Maak impact: subsidies voor bewustwording slavernijverleden

Slavernij - Ketting

Het bewustzijn en de erkenning van ons slavernijverleden zijn super belangrijk voor de gemeenschappen die nog steeds met de gevolgen ervan worstelen. Een tamelijk unieke meerjarige subsidie met een budget van maar liefst 100 miljoen euro biedt een unieke kans voor private partijen en grassroots organisaties in Europees Nederland om projecten te realiseren die bijdragen aan de heling en herstel binnen deze gemeenschappen. Het bijzondere aan deze regeling is dat je enerzijds subsidie kunt aanvragen voor een heel relevant project van bijvoorbeeld € 500.000. Maar aan de andere kant kun je ook als beginnende grassroot organisate een kleine subsidie aanvragen én een voucher van € 5.000 om je kleine of beginnende organisatie te professionaliseren.

Waarom deze subsidie volgens ons belangrijk is

Deze subsidie richt zich op initiatieven die de kennis vergroten en oplossingen bieden voor structurele ongelijkheid voortkomend uit het slavernijverleden.

Met een substantieel budget van €100 miljoen is deze regeling een belangrijke stimulans voor maatschappelijke projecten.

Per project kan een subsidiebedrag van €5.000 tot €500.000 worden aangevraagd, afhankelijk van de impact van het initiatief.

Doelgroep en focus

De subsidie is specifiek bedoeld voor private partijen en grassroots organisaties, met een focus op gemeenschappen van nazaten van tot slaaf gemaakten in het Europese deel van Nederland. Grassroots organisaties, kleinschalige initiatieven vaak geleid door leden van de gemeenschap zelf, spelen een sleutelrol bij het mobiliseren en versterken van deze gemeenschappen.

Wat zijn trouwens Grassroots organisaties?

Je zag de term grassroots organisatie al voorbij komen, maar ik kan me voorstellen dat je niet direct weet wat dit is.

Grassroots organisaties zijn lokale, gemeenschapsgerichte groepen die vaak informeel zijn georganiseerd en direct betrokken zijn bij de behoeften en wensen van hun gemeenschap. Ze zijn cruciaal voor het creëren van bottom-up veranderingen en hebben vaak een diepgaand begrip van de uitdagingen waarmee hun gemeenschap wordt geconfronteerd.

Het kan dus heel goed zijn dat je al een grassroots organisatie bent zonder dat je dit van jezelf weet.

Het leuke aan deze subsidie is bovendien dat er vouchers van € 5.000 beschikbaar zijn voor de professionalisering van grassroots organisaties. Deze vouchers kunnen worden gebruikt voor het verbeteren van organisatorische capaciteiten, zoals training, advies of het opzetten van administratieve structuren.

Dit biedt grassroots organisaties dus de de kans om hun organisatie op te zetten of uit te breiden, impact te vergroten en hun activiteiten op een meer gestructureerde en efficiënte manier uit te voeren.

Wat kun je zoal doen met deze subsidie?

Met deze subsidie kunnen organisaties diverse projecten realiseren die bijdragen aan bewustwording, erkenning en herdenking van het slavernijverleden.

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten zijn:

  • Sociale Samenhang en Netwerkvorming: Organiseren van gemeenschapsbijeenkomsten en evenementen die heling en herstel bevorderen.
  • Educatie en Bewustwording: Ontwikkelen van educatieve programma's en initiatieven die de kennis over het slavernijverleden vergroten.
  • Community Projecten: Financiering van projecten die gemeenschappen ondersteunen bij het delen van hun geschiedenis en ervaringen.
  • Economische Empowerment: Initiatieven die de economische positie van nazaten versterken.
  • Gezondheid en Welzijn: Projecten gericht op de mentale en fysieke gezondheid van nazaten.

Voorwaarden

Belangrijke voorwaarden voor deze subsidie zijn onder andere dat de activiteiten moeten bijdragen aan bewustwording, erkenning en herdenking van het slavernijverleden.

Daarnaast moeten aanvragers private partijen of grassroots organisaties zijn die in Europees Nederland opereren.

Aanvraagtijdvakken

Er zijn tot 1 juli 2028 minstens acht aanvraagtijdvakken gepland.

De eerstvolgende indientermijnen zijn van 1 juli 2024 tot 1 september 2024, en van 1 november 2024 tot 1 januari 2025.

Dit biedt voldoende tijd om een goed uitgewerkt projectvoorstel in te dienen.

Meer informatie of deze subsidie aanvragen

Gerelateerde fondsen en subsidies