Maatschappelijke stichtingen en verengingen kunnen voortaan hele jaar door subsidie aanvragen

Goed nieuws voor stichtingen en verenigingen in de provincie Groningen die maatschappelijk actief zijn. Een fonds dat zich richt op het financieel ondersteunen van maatschappelijke organisaties en projecten heeft laten weten dat je voortaan het hele jaar door subsidie kunt aanvragen. Aanvragen die binnenkomen vóór maart maken kans op een bijdrage tijdens de voorjaarsuitreiking, doe je na maart een aanvraag, dan gaat je aanvraag mee naar de najaarsuitreiking. De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per aanvraag.

Hele jaar door subsidie aanvragen

Het is iets later dan jullie de afgelopen jaren van het fonds gewend zijn, maar vanaf nu is het dan toch echt mogelijk. Er kan weer een subsidieaanvraag gedaan worden bij het fonds.

Dat de aanvraagperiode dit jaar iets later open gaat heeft zo zijn redenen. Het foonds was namelijk op zoek naar een iets andere invulling. Na wat wikken en wegen lijkt het verstrekkende fonds die gevonden te hebben. Het fonds gaat in 2020 namelijk twee keer geld weggeven; één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. 

"Eigenlijk krijgen we het hele jaar door wel verzoeken voor een bijdrage uit het fonds, maar mensen die na januari aanvragen moeten we teleurstellen en vertellen dat er pas vanaf november weer een aanvraag gedaan kan worden. Dat is natuurlijk lang wachten als je een heel leuk project hebt. Daarom hebben we besloten dat er het hele jaar door aanvragen ingediend kunnen worden en we 2 keer geld gaan weggeven", zo stelt het fonds,

Alle aanvragen die binnenkomen vóór maart 2020 maken kans op een bijdrage tijdens de voorjaarsuitreiking, doe je na die tijd een aanvraag, dan gaat je aanvraag mee naar de najaarsuitreiking. 

De subsidie bedraagt trouwens maximaal 5.000 euro per aanvraag.

Maatschappelijke organisaties in regio Groningen

De subsidie kan worden aangevraagd door maatschappelijke organisaties in de provincie Groningen, zoals stichtingen en verengingen.
Bij voorkeur richten de activiteiten waarvoor je een aanvraag doet zich op onderstaande activiteiten:

 • Milieu en hergebruik
 • Mensen die op het minimum bestaansniveau zitten
 • Mensen laten meedoen in de samenleving

Wat is de regio Groningen
Het fonds heeft het werkgebied vastgesteld op Groningen en 25 km daaromheen (gereden kilometers gerekend vanaf de Martinitoren, Google Maps)

Voorwaarden

Op zich zijn de voorwaarden van het fonds redelijk overzichtelijk, we hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet:

 • Je moet als aanvrager een niet commerciële rechtspersoon zijn, zoals een stichting of vereniging, en ingeschreven staan bij de KvK
 • Als aanvragende organisatie heb je een "maatschappelijk belang", en ben je bij voorkeur actief op het gebied van milieu en hergebruik, mensen die op het minimum bestaansniveau zitten of zorg je ervoor dat mensen kunnen meedoen in de samenleving
 • Een ANBI-status is niet verplicht, maar kan het maatschappelijk belang van jouw organisatie wel ondersteunen
 • Zoals we al schreven moet je organisatie actief zijn in Groningen, of maximaal 25 km daaromheen
 • Verder bestaat het bestuur van de aanvragende organisatie uit minimaal 3 personen, en beschikt over een eigen (Nederlandse) bankrekening

Aanvragen subsidie

Je kunt hier een projectplan en begroting voor de subsidieaanvraag aanmaken.

Andere subsidies en fondsen voor maatschappelijke instellingen in Groningen

 

 • Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

  Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 761.767 subsidie...
 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen en het welzijn van dieren

  Financiële ondersteuning voor projecten die zich vooral richten op kinderen en het welzijn van dieren. Ondersteunende organisaties zijn o.a. actief op het gebied van natuurbescherming...
 • Subsidie voor maatschappelijke projecten

  Financieel ondersteunen van maatschappelijke projecten. Hierbij richt het fonds zich vooral op het ondersteunen van organisaties en projecten gericht op het realiseren van een betere positie van...
 • Subsidie voor projecten en/of initiatieven met een algemeen maatschappelijk of cultureel belang

  Subsidie voor liefdadige, sociale- en charitatieve instellingen. Per jaar is er ca. € 100.000 beschikbaar. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld culturele projecten, maar ook om onderwerpen als dieren...
 • Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een (levensbedreigende) ziekte

  Subsidie voor projecten gericht op kinderen met een (levensbedreigende) ziekte en voor wetenschappelijk onderzoek naar (levensbedreigende) ziekten bij kinderen. Ook is er subsidie mogelijk voor...
 • Toon meer resultaten