Meer onderzoekers voor innovatie: subsidies beschikbaar via Casimirprogramma

In navolging van experimenten gestart in 2004 is vanaf 1 april het Casimirprogramma geopend. Het Casimirprogramma stimuleert onderzoekers van kennisinstellingen om onderzoek te doen bij bedrijven en stimuleert R&D-ers van bedrijven om onderzoek te verrichten aan universiteiten of HBO instellingen. Er is dit jaar 3 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe projecten.

Over het subsidieprogramma

Casimir wordt gefinancierd vanuit het nationale Deltaplan Bèta Techniek. Met het Casimirprogramma wordt kennis en talent voor R&D en innovatie beter benut. Bovendien maakt Casimir onderzoeksloopbanen aantrekkelijker en vergroot het de carrièrekansen van onderzoekers.

Beter benutten kennis en talent

Het beter benutten van onderzoekstalent en van aanwezige kennis is belangrijk voor innovatie en R&D in Nederland. Door meer dynamiek tussen bedrijven en publieke instellingen en door meer directe contacten tussen onderzoekers en bedrijven ontstaat nieuwe kennis en innovatie. Ook het Innovatieplatform adviseerde het afgelopen jaar om mobiliteit van onderzoekers te stimuleren.

Daarnaast beoogt het Casimirprogramma onderzoeksloopbanen aantrekkelijker te maken. Ervaringen met de vergelijkbare Franse CIFRE-regeling leren dat onderzoekers die in zowel de academische wereld als in het bedrijfsleven hebben gewerkt, betere carrièremogelijkheden hebben dan onderzoekers die deze ervaring niet hebben. Zowel grote bedrijven als mkb-bedrijven en technostarters werken binnen Casimir samen met universiteiten of HBO-instellingen. Zo kan bijvoorbeeld een onderzoeker van een kogellagerbedrijf een dag in de week onderzoek doen aan de TU Delft en een AIO van de Universiteit Groningen met een Casimirsubsidie het promotieonderzoek grotendeels uitvoeren bij een farmaceutisch mkb-bedrijf.

Indienen voorstel

Bedrijven en instellingen kunnen tot 16 mei bij NWO een plan indienen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Selectie van nieuwe projecten zal plaatsvinden door een adviescommissie die de kandidaat, het bedrijf, de kennisinstelling en het projectvoorstel toetst op bijdrage aan de doelstelling van het programma.

Hendrik Brugt Casimir

De programmanaam Casimir is ontleend aan de Nederlandse natuurkundige Hendrik Brugt Casimir die in 1948 het Casimir-effect ontdekt heeft. Dit effect is het verschijnsel waarbij twee op extreem korte afstand van elkaar geplaatste metalen platen elkaar in een vacuüm aantrekken door kwantumfluctuaties. Casimir was lange tijd hoofd van het Philips Natuurkundig Laboratorium (het NatLab) in Eindhoven. Hij was een schoolvoorbeeld van de verbinding van academische wetenschap en bedrijfsleven.

Deltaplan Bèta Techniek

Het kabinet heeft in het Deltaplan Bèta Techniek de ambitie geformuleerd om het potentieel aan bèta- en techniektalent in Nederland te verhogen met 15 % in 2010. Sinds 1 juli 2004 is het Platform Bèta Techniek actief in de uitvoering van het Deltaplan en ontwikkelt het samen met het onderwijsveld en bedrijfsleven tal van programmas en activiteiten. Het Platform Bèta Techniek is namens de Ministeries van EZ en OCW gedelegeerd opdrachtgever van het Casimirprogramma. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verzorgt hiervan de uitvoering.