Meerdere jaren subsidie voor educatieve projecten en trainingsprogramma's gericht op kansarme kinderen en jongeren

Een fantastische kans op continuïteit voor educatieve projecten of trainingsprogramma's gericht op kansarme kinderen of jongeren. Er is namelijk een fonds dat langetermijnprojecten van drie tot vijf jaar financieel wil ondersteunen. Het budget van het fonds is aanzienlijk, het afgelopen jaar is er voor 1,3 miljoen aan subsidies verstrekt.

Zelfredzaamheid van kinderen en jongeren van 4-18 jaar.

Het fonds verstrekt subsidie voor educatieve projecten die de zelfredzaamheid en toekomstmogelijkheden van kinderen of jongeren vergroten. Dit kunnen projecten zijn die ofwel onderwijs bieden als er geen beschikbaar is, of gericht zijn op de specifieke onderwijsbehoeften van de doelgroepen. De gerealiseerde impact moet verder reiken dan de deelnemers in hun lokale gemeenschappen.

Het fonds geeft er de voorkeur aan langetermijnprojecten te ondersteunen, meestal voor drie tot vijf jaar. Dit geeft deze projecten continuïteit en vergroot de kans dat ze in de loop van de tijd ook de bredere gemeenschap ten goede zullen komen, in plaats van alleen de projectdeelnemers.

Voorwaarden

  • Het project richt zich op educatief of trainingsprogramma dat een aantoonbaar positief effect heeft op de bredere gemeenschap
  • Het project is gericht op achtergestelde jongeren van 4-18 jaar
  • Project is gevestigd in Europa, Azië of de V.S. (waaronder Nederland)
  • Het project geeft een meetbare verbetering van kansen voor programma-deelnemers en lokale gemeenschappen

Subsidie

Het afgelopen boekjaar heeft het fonds voor 1,3 miljoen euro aan subsidies verstrekt.

Bij het bepalen van het te verstrekken subsidiebedrag zal het fonds rekening houden met verschillende factoren om de omvang en de duur van de donatie te bepalen.
Deze omvatten meetbare mijlpalen, beschikbaarheid van andere financieringsbronnen en het gevraagde bedrag in verhouding tot het totale budget van het project.

Aanvragen

Ga naar de regeling.