Meerjarige subsidie voor nieuwkomers en andere goed presterende musea en kunstorganisaties

Vanaf deze week is er een nieuw subsidieregeling geopend. De bedoeling van deze nieuwe subsidie is om nieuwkomers en andere goed presterende musea en kunstorganisaties in Friesland die momenteel geen structurele subsidie ontvangen, een kans te geven op meerjarige subsidie. Meerjarig betekent in deze regeling: vier jaar, van 2021 – 2024. Dit sluit ook aan bij de beleidscyclus van het Rijk, waardoor eventuele fondsen en regelingen bij het Rijk gemakkelijker aangesproken kunnen worden. Daarnaast geeft een periode van vier jaar een zekere continuïteit en geeft dat organisaties de tijd om hun plannen stevig neer te zetten en uit te bouwen.

Musea en culturele infrastructuur

De nieuwe subsidie, die je vanaf 18 februari kunt aanvragen, is interessant voor musea met in ieder geval één fysieke vestiging. Als museum kun je subsidie aanvragen voor alle activiteiten van een museum, voor zover die te maken hebben met de instandhouding en ontwikkeling van het museum.

Culturele instellingen binnen de professionele kunsten kunnen daarbaast subsidie aanvragen voor alle activiteiten binnen projecten, producties en/of presentaties die een aanwijsbaar positief effect hebben op het artistieke klimaat.

Nieuwe systematiek

Bij deze subsidie is een nieuwe systematiek toegepast.
Er wordt hierbij door een externe adviescommissie een zekere schifting gemaakt, waarbij alleen aanvragen die aan het eerste criterium voldoen, ook op de resterende twee criteria worden beoordeeld.

Elk criterium bestaat uit verschillende indicatoren. De adviescommissie beoordeelt de aanvraag aan de hand van deze indicatoren. Het totaal aantal punten behaald met de indicatoren, geeft uiteindelijk een eindscore per criterium.

De eindscores van de drie criteria bepalen in welke categorie A, B of C, de aanvraag uiteindelijk wordt geplaatst.

  • Categorie A: aanvragen die het predicaat ” Excellent” ontvangen hebben;
  • Categorie B: aanvragen die het predicaat “Goed” ontvangen hebben;
  • Categorie C: aanvragen die het predicaat “Matig” ontvangen hebben.

Uitgangspunt is dat alle aanvragers die in de categorie A vallen, subsidie ontvangen. Er vanuit gaande dat het subsidieplafond voldoende is.
Aanvragers die vallen in de categorie B komen slechts voor subsidie in aanmerking als na de verdeling van de middelen onder de categorie A- aanvragers, nog middelen resteren.
Aanvragers die gerubriceerd worden in categorie C komen niet voor subsidie in aanmerking.

Tip
Je kunt hier een uitgebreide toelichting terugvinden over de nieuwe systematiek

Subsidie

De hoogte van de verstrekte subsidie dient voor musea minimaal € 200.000, - te bedragen, voor culturele instellingen minimaal 100.000 euro.

Aanvragen subsidie

Je kunt de subsidie vanaf 18 februari aanvragen.

Klik hier voor meer informatie of het voorbereiden van een subsidieaanvraag.