Vraag nu subsidie aan voor het bevorderen van kunst en letteren

Je kunt nu subsidie aanvragen voor het bevorderen van kunst en letteren in Nederland, waarbij het verstrekkende fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw. Ook kun je bij dit fonds terecht voor subsidie gericht op cultuurdragers, onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven, en de verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers. Je kunt de subsidie het hele jaar door schriftelijk aanvragen, waarbij je niet per definitie een rechtspersoon hoeft te zijn als aanvrager. Daarnaast geven we je een lijstje met andere interessante subsidiemogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur.

Financieel ondersteunen van kunst en letteren

Het verstrekkende fonds richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de bevordering van kunst en letteren in Nederland.
Hierbij richt het fonds zich in het bijzonder op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw.

Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van onderstaande organisaties en projecten:

 • Auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers en van monografieën over ontwikkelingen op het gebied van letteren, kunst en cultuur
 • Bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers
 • Onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven
 • Verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers

Niet alleen voor rechtspersonen

Je kunt een aanvraag indienen als rechtspersoon, maar ook natuurlijke personen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Hier moet je op letten bij je aanvraag

We hebben een lijstje gemaakt met de meeste belangrijke punten waarop je moet letten bij je subsidieaanvraag.

 • Indien je in het lopende jaar en voorafgaande jaar subsidieaanvragen bij het fonds hebt ingediend, moet je dit doorgeven
 • In de aanvraagbrief moet je het project waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd zo duidelijk mogelijk omschrijven
 • Bij de omschrijving van het project  moet je achtergrondinformatie geven over:
  • De betrokkenen bij het project (auteurs, kunstenaars, uitgeverij en dergelijke)
  • Wanneer het project start, en wanneer het project zal zijn voltooid
  • Welk publieksbereik het project heeft, respectievelijk wat de doelgroep van het project is
 • In je aanvraag moet je een projectbegroting opnemen, alsmede een dekkingsplan van de kosten waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
 • In je aanvraag vermeldt je het gevraagde bedrag
 • Je aanvraag bevat tevens een opgave van subsidieaanvragen voor het betreffende project bij overheidsinstellingen of andere fondsen
 • Wanneer je als aanvrager een rechtspersoon bent moet je samen met de aanvraag een uittreksel van de kamer van koophandel meesturen.

Hele jaar door schriftelijk aanvragen

Je kunt de subsidie het hele jaar door schriftelijk aanvragen.

Je kunt hier een subsidieaanvraag aanmaken, incl. een projectplan en begroting.

Andere interessante subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen

  Subsidie voor charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in Groningen, Friesland of Drenthe. In het verleden zijn o.a. festivals, concerten, kunstenaars,...

 • Subsidie voor culturele, maatschappelijke wetenschappelijke instellingen, en instellingen op het gebied van de volksgezondheid

  Financiële ondersteuning van algemeen nut beogende instellingen en culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen en organisaties op het gebied van de volksgezondheid. De organisatie...

 • Subsidie voor conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus

  Subsidie voor de conservering en restauratie van boek en werken op papier, perkament en papyrus, die boektechnisch, wetenschappelijk, kunstzinnig, historisch of anderszins van belang zijn door...

 • Subsidie voor organisaties en projecten op het gebied van o.a. cultuur, gezondheidszorg, natuur en vluchtelingen werk

  Subsidiemogelijkheid voor organisaties en projecten op het gebied van cultuur, gezondheidszorg, natuurbescherming, vluchtelingenwerk, algemene zorg in kansarme landen en algemene zorg in het...

 • Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen

  Het verlenen van financiële steun aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Per jaar is er ca. € 446.989 subsidie...

 • Toon meer resultaten

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand