Vraag nu subsidie aan voor het bevorderen van kunst en letteren

Je kunt nu subsidie aanvragen voor het bevorderen van kunst en letteren in Nederland, waarbij het verstrekkende fonds zich in het bijzonder richt op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw. Ook kun je bij dit fonds terecht voor subsidie gericht op cultuurdragers, onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven, en de verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers. Je kunt de subsidie het hele jaar door schriftelijk aanvragen, waarbij je niet per definitie een rechtspersoon hoeft te zijn als aanvrager. Daarnaast geven we je een lijstje met andere interessante subsidiemogelijkheden op het gebied van kunst en cultuur.

Financieel ondersteunen van kunst en letteren

Het verstrekkende fonds richt zich op het financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op de bevordering van kunst en letteren in Nederland.
Hierbij richt het fonds zich in het bijzonder op projecten die betrekking hebben op de periode vanaf het einde van de negentiende eeuw.

Daarnaast richt het fonds zich op het ondersteunen van onderstaande organisaties en projecten:

 • Auteurs of uitgevers van (auto-)biografieën van Nederlandse cultuurdragers en van monografieën over ontwikkelingen op het gebied van letteren, kunst en cultuur
 • Bezorgers en uitgevers van correspondentie en teksten van Nederlandse cultuurdragers
 • Onderzoeks- en restauratieprojecten van Nederlandse musea of archieven
 • Verwerving van manuscripten of correspondentieverzamelingen van Nederlandse cultuurdragers

Niet alleen voor rechtspersonen

Je kunt een aanvraag indienen als rechtspersoon, maar ook natuurlijke personen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Hier moet je op letten bij je aanvraag

We hebben een lijstje gemaakt met de meeste belangrijke punten waarop je moet letten bij je subsidieaanvraag.

 • Indien je in het lopende jaar en voorafgaande jaar subsidieaanvragen bij het fonds hebt ingediend, moet je dit doorgeven
 • In de aanvraagbrief moet je het project waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd zo duidelijk mogelijk omschrijven
 • Bij de omschrijving van het project  moet je achtergrondinformatie geven over:
  • De betrokkenen bij het project (auteurs, kunstenaars, uitgeverij en dergelijke)
  • Wanneer het project start, en wanneer het project zal zijn voltooid
  • Welk publieksbereik het project heeft, respectievelijk wat de doelgroep van het project is
 • In je aanvraag moet je een projectbegroting opnemen, alsmede een dekkingsplan van de kosten waarvoor de bijdrage wordt gevraagd
 • In je aanvraag vermeldt je het gevraagde bedrag
 • Je aanvraag bevat tevens een opgave van subsidieaanvragen voor het betreffende project bij overheidsinstellingen of andere fondsen
 • Wanneer je als aanvrager een rechtspersoon bent moet je samen met de aanvraag een uittreksel van de kamer van koophandel meesturen.

Hele jaar door schriftelijk aanvragen

Je kunt de subsidie het hele jaar door schriftelijk aanvragen.

Je kunt hier een subsidieaanvraag aanmaken, incl. een projectplan en begroting.

Andere interessante subsidies en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

 • Subsidie voor grensoverschrijdende internationale evenementen op het gebied van sport en cultuur

  Subsidie voor kosteloze sportevenementen op het gebied van sport en cultuur voor Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten...

 • Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. Per jaar...

 • Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

  Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen,...

 • Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied...

 • Subsidie kunstaanbieders en uitvoerders kunstenaars op het gebied van podiumkunst, exposities en community art

  Subsidie voor kunstaanbieders en uitvoerend kunstenaars voor culturele activiteiten culturele activiteit op het gebied van podiumkunst, expositie of community art, die al dan niet tegen betaling...

 • Toon meer resultaten