Tip: doorslaggevende subsidie voor kleinere culturele projecten

Zeker voor niet al te grote culturele projecten is het soms moeilijk om een subsidieverstrekker te vinden die doorslaggevend is voor het doorgaan van je project. Het is dus prettig dat er een subsidieverstrekker is die zich juist richt op het ondersteunen van dergelijke projecten, waarbij een bijdrage van het fonds doorslaggevend is voor het doorgaan van het project. Maatschappelijke relevantie en oorspronkelijkheid zijn zeker een pré bij de beoordeling van je aanvraag. 

Culturele projecten met een begroting tot maximaal 16.000 euro

Het verstrekkende fonds richt zich op het financieel ondersteunen van kleinschalige culturele activiteiten, vooral op het gebied van literatuur, theater en/of journalistiek.

Een bijdrage van het fonds moet doorslaggevend zijn voor je project, waarbij je aanvraag minimaal 30 procent van de totale kosten van het project moeten bedragen. Omdat je maximaal 5.000 euro subsidie kunt aanvragen per project, mag de begroting van je project dus maximaal 16.000 euro bedragen.

Kortom: een interessante subsidiekans voor kleinere culturele projecten die op zoek zijn naar een doorslaggevende subsidieverstrekker voor hun project.

Maatschappelijke relevantie en oorspronkelijkheid

Het verstrekkende fonds kent een beperkt aantal voorwaarden, die we even voor je op een rijtje hebben gezet:

 • Een bijdrage van het fonds moet doorslaggevend zijn voor je project, waarbij je aanvraag minimaal 30 procent van de totale kosten van het project moeten bedragen
 • Een zekere mate van maatschappelijke relevant is een pré
 • Oorspronkelijkheid prevaleert boven gebaande paden
 • Aanvragen die betrekking hebben op Amsterdam hebben een streepje voor, echter aanvragen zijn conform het beleidsplan niet beperkt tot Amsterdam
 • Liever meerdere kleine subsidies dan enkele grote
 • Ook ouderen kunnen originele initiatieven nemen

Maximaal 5.000 euro per subsidieaanvraag

De subsidie bedraagt maximaal 5.000 euro per aanvraag.
Het afgelopen boekjaar is er in totaal voor 8.000 euro aan subsidie verstrekt.

Aanvragen

Het verstrekkende fonds heeft aangegeven minimaal vier keer per jaar te vergaderen over de ontvangen subsidieaanvragen.

Je kunt hier een subsidieaanvraag aanmaken

Andere subsidie en fondsen op het gebied van kunst en cultuur

Uiteraard zijn er nog veel meer subsidies en fondsen voor grote én kleine projecten op het gebied van kunst en cultuur. We hebben alvast een lijste voor je gemaakt.

 • Subsidie voor jonge kunstenaars

  Financiële ondersteuning van jonge kunstenaars om hun werk in positieve zin verder te verbeteren. Het fonds richt zich met name op jonge beeldende kunstenaar, maar in principe kunnen ook jonge...

 • Subsidie voor culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten

  Het verstrekken van incidentele subsidies aan culturele, sociale, maatschappelijke, sportieve en recreatieve activiteiten in de stad Ede....

 • Subsidie voor projecten gericht op op emancipatie en ontwikkeling, voornamelijk in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van culturele projecten en ontwikkelingsprojecten. In de praktijk worden voornamelijk projecten in ontwikkelingslanden gesteund. Daarnaast verstrekt het fonds tweejaarlijks...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie

  Financiële ondersteuning van kleinschalige projecten op het gebied van leefbaarheid, welzijn, cultuur en natuurbehoud, natuurontwikkeling en natuureducatie in De Bilt. Voor projecten op het gebied...

 • Subsidie voor projecten met een maritiem karakter

  Subsidie voor projecten met een maritiem karakter. Het kan hierbij gaan om het behoud van maritiem erfgoed, maar ook om bijvoorbeeld onderzoek, innovatie of historische studie. Educatieve projecten...

 • Toon meer resultaten