Vijf journalistieke fondsen

Juist tegenwoordig zijn onafhankelijke en kwalitatieve journalistieke media superbelangrijk. Je hoeft maar naar de politieke ontwikkelingen in binnen- en buitenland te kijken om de importantie van de onafhankelijke pers te snappen. Maar welke fondsen zijn er voor journalistieke projecten? In dit artikel aandacht voor vijf journalistiek fondsen.

Luis in de Pels

Dit fonds richt zich op het (tijdelijk) financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek in de vorm van de inzet van journalistieke professionals die na een eerste periode uiteindelijk zelf door de aanvrager structureel worden ingezet.

Daarnaast richt het fonds zich op het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek inzake overheidsdossiers in de vorm van incidentele aanvragen.

Regeling Journalistieke Innovatie

Subsidieregeling om de innovatie in de journalistiek te versterken. Er is subsidie beschikbaar voor nieuwe producten, diensten, platforms of modellen om journalistieke informatie te produceren, te filteren, te distribueren, te verkopen of te presenteren. Per aanvraag is er maximaal € 100.000,- beschikbaar.

Hans Melchers Fonds (Jomtof fonds)

Financiële ondersteuning voor het voeren van (principiële) procedures ter bevordering van fatsoenlijke journalistiek en respect voor de privacy van individuele burgers en/of van rechtspersonen en het bevorderen van het belang van individuele burgers en/of rechtspersonen om niet door publicaties in de pers te worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen.

Muckraker

Het behartigen, al dan niet door middel van financiële ondersteuning, van belangen van de vrije pers en van individuele journalisten in een ongestoorde en vrije beroepsuitoefening, het ondersteunen en stimuleren van vrije en onbelemmerde nieuwsgaring en het faciliteren en het ondersteunen van journalisten die tegenwerking ondervinden bij (de totstandkoming van) hun publicaties.

Democratie en Media

Financiële ondersteuning van initiatieven en organisaties die een bijdrage leveren aan een sterke, integere en inclusieve democratische rechtstaat en kritische, onafhankelijke media.

Subsidies en fondsen op het gebied van onderzoeksjournalistiek

Naast bovenstaande vijf fondsen zijn er nog meer subsidies en fondsen op het gebied van onderzoeksjournalistiek.

Deze kun je, na inloggen, als volgt vinden:

Subsidies en fondsen op het gebied van journalistiek

Op zoek naar subsidies en fondsen op het gebied van journalistiek, maar niet specifiek onderzoeksjournalistiek?

Zoek dan wat "minder breed", naar subsidies en fondsen op het gebied van journalistiek in het algemeen.
Deze kun je, na inloggen, als volgt vinden: