Subsidie voor lokale en regionale journalistiek

Van 17 juni tot 4 september kunnen lokale en regionale journalistiek subsidie aanvragen voor het tot stand brengen van regionale journalistieke samenwerkingsverbanden gericht op het verbeteren van de nieuwsvoorziening in de regio zodat het publiek beter wordt bereikt en de journalistiek zijn democratische functie beter gaat vervullen.

Voor welke projecten

Je kunt subsidie aanvragen als er nieuwe producten, diensten, platforms of bedrijfsmodellen tot stand komen binnen een samenwerkingsverband waaraan tenminste twee partijen deelnemen. 

Subsidiebedragen

Per project geldt een subsidieplafond van € 450.000,-. De subsidie wordt verstrekt op basis van maatwerk, rekening houdend met de behoeftes per regio en per samenwerkingsverband. Er geldt een maximum van € 150.000,- subsidie per projectjaar, voor ten hoogste drie jaar.

Wanneer aanvragen

Je kunt de subsidie van 17 juni t/m 4 september 2016 aanvragen.

Meer informatie

Tijdelijke subsidieregeling regionale journalistieke samenwerking 2015-2017