Interessant: Subsidie voor het creëren van de betrokkenheid van relevante beïnvloeders zoals bloggers, kunstenaars en andere beinvloeders 

Creatieve en innovatieve organisaties en personen hebben er vrijwel dagelijks mee te maken: inbreuk op intellectueel eigendom. Vanaf vandaag is er daarom subsidie beschikbaar om consumenten en burgers te stimuleren om het intellectuele eigendom te respecteren en zodoende gedragsverandering tot stand te brengen zodat er minder namaakproducten worden gekocht en er minder gebruik wordt gemaakt van illegale bronnen voor het verkrijgen van digitaal materiaal. Interessant hierbij is dat de subsidie o..a gebruikt kan worden voor het creëren van de betrokkenheid van relevante beïnvloeders zoals bloggers, kunstenaars en andere beinvloeders.

Creëren van de betrokkenheid van relevante beïnvloeders zoals bloggers, kunstenaars en andere beinvloeders 

De doelstelling van deze subsidie is om het intellectuele eigendom te respecteren en zodoende gedragsverandering tot stand te brengen zodat er minder namaakproducten worden gekocht en er minder gebruik wordt gemaakt van illegale bronnen voor het verkrijgen van digitaal materiaal.

Een van de doelstellingen is het creëren van de betrokkenheid van relevante beïnvloeders zoals bloggers, kunstenaars en andere beinvloeders zoals leerkrachten en academische deskundigen of multiplicatoren zoals de media, overheden of jeugdverenigingen, die in staat zijn onderstaande doelgroepen te bereiken.

Voorbeelden van te subsidiëren activiteiten (niet uitputtend)

 • Activiteiten met betrekking tot media en sociale media
 • Productie en verspreiding van audiovisueel materiaal of publicaties
 • Organisatie van evenementen, beurzen, tentoonstellingen en cursussen die deel uitmaken van het specifieke project
 • Infotainment (debatten, jongerenprogramma’s, quizzen, videospelletjes of muziekprogramma’s enz.)
 • Webgebaseerde hulpmiddelen, activiteiten, oplossingen enz.

Consumenten, burgers maar vooral ook jongeren

Met de subsidie wil de subsidieverstrekker twee partijen bereiken. Je projectaanvraag moet dus op minimaal één van de onderstaande partijen betrekking hebben.

 • Partij 1: bereiken van kinderen en leerkrachten/toekomstige leerkrachten via onderwijsactiviteiten in academische en niet-academische leeromgevingen
 • Partij 2: bereiken van consumenten/burgers en vooral jongeren

Subsidie interessant voor meerdere soorten aanvragers

Interessant is dat de subsidie kan worden aangevraagd door meerdere soorten aanvragers, waaronder onderstaande partijen.

 • Non-profitorganisaties
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • NGO's
 • Lokale, regionale of nationale overheidsinstanties
 • Universiteiten
 • Private ondernemingen
 • Tv-kanalen

Als aanvragende organisatie moet je overigens minimaal twee jaar bestaan, en actief zijn in een EU-lidstaat (alleen Nederland is ook een optie).

Subsidiebedragen

Het totale beschikbare budget is 1 miljoen euro.

De maximale subsidie die je kunt aanvragen is afhankelijk van de partijen die je weet te bereiken,

Partij 1: Bereiken van kinderen en leerkrachten/toekomstige leerkrachten bereiken door middel van onderwijsactiviteiten in academische en niet-academische omgevingen

 • Indicatief beschikbaar budget € 400.000 
 • Minimumbedrag: € 20.000
 • Maximumbedrag: € 60.000

Partij 2: Bereiken van Europese burgers en met name jongeren

 • Indicatief beschikbaar budget € 600.000
 • Minimumbedrag: € 40.000 
 • Maximumbedrag: € 90.000

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier aanvragen