Kunst, cultuur en media

Subsidie voor journalisten die verslag doen over de ontbossing van het tropische regenwoud

Het je de recente documentaire van David Attenborough gezien? Het beeld van een eenzame aap in een kale solitaire boom, zonder omringende bomen, visualiseerde direct de problemen rondom tropische regenwouden. Een wereldwijd bekend nieuwscentrum stelt daarom journalisten over de hele wereld in staat om verslag te doen over tropische regenwouden. Interessant is dat de subsidie open staat voor journalisten, schrijvers, fotografen, radioproducenten en filmmakers uit de hele wereld, zowel in loondienst als freelance. De subsidie heeft grotendeels betrekking op de reiskosten, en bedraagt tot  $15.000. Afhankelijk van de omvang van je project kan dit uiteindelijk hoger uitvallen. 

De rol van tropische bossen

Wat is de rol van tropische bossen in de algemene klimaatvergelijking, wat zijn de oorzaken en gevolgen van ontbossing en zijn er oplossingen om de ontbossing te stoppen? Er zijn minder relevant onderwerpen om verslag over te doen.

Als journalisten kun je nu subsidie aanvragen voor een journalistiek verslag gericht op Amerikaanse en/of Europose media over het regenwoud.

Je journalistieke verslag moet zich richten op een van de volgende thema's:

 • De rol van tropische bossen in de algemene klimaatvergelijking en weerpatronen wereldwijd, regionaal en lokaal, en de gevolgen voor het menselijk leven en de levensomstandigheden als gevolg van de ontbossing
 • Oorzaken ontbossing
 • Oplossingen om de ontbossing te stoppen

Open voor alle media

Interessant is dat het om een breed opgezette subsidie gaat, voor alle journalisten, schrijvers, fotografen, radioproducenten of filmmakers uit de hele wereld, zowel in loondienst als freelance. 

Alle relevant voorwaarden op een rij

 • De aanvraag moet betrekking hebben op:
  • De rol van tropische bossen
  • Oorzaken ontbossing
  • Oplossingen om de ontbossing te stoppen
 • Je projectvoorstel moeten een geloofwaardig plan bevatten voor een brede verspreiding van het journalistieke verslag in de Europese en/of Amerikaanse nieuwsmedia (gedrukt, online en/of uitgezonden)
 • Je moet belangstelling van de media voor je rapportage kunnen aantonen.

Tip
Brieven van redacteuren en/of producenten die in het verleden met je hebben samengewerkt en die geïnteresseerd zijn om weer met je samen te werken worden aangemoedigd door de subsidieverstrekker.

Onderhandelen over de specifieke subsidievoorwaarden

De subsidie bestaat met name uit de internationale reiskosten die verband houden met het rapporteren van projecten over tropische regenwouden.
Het bedrag van de individuele reistoelagen zal afhangen van het specifieke project en de gedetailleerde begrotingsplanning, maar bedraagt in de orde van grootte van $5.000 tot $15.000. Afhankelijk van de specifieke kenmerken van je project kan hoger uitvallen overigens.

Bij goedkeuring van je project wordt de helft van het subsidiebedrag over het algemeen vlak voor de reis betaald en de rest na indiening van het hoofdmateriaal voor publicatie of uitzending. Over de specifieke subsidievoorwaarden wordt tijdens de aanvraagprocedure onderhandeld.

Hoe kun je beginnen met de subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag in best eenvoudig en kent een korte procedure.

Kern van de subsidieaanvraag is een beschrijving van het voorgestelde project in het Engels, inclusief een distributieplan, in maximaal 250 woorden.

Naast het korte projectvoorstel van maximaal 250 woorden moet je de onderstaande documenten meesturen:

 • Voorlopige begroting, inclusief een basisuitsplitsing van de kosten (fixer/vertaler/chauffeursvergoedingen zijn aanvaardbaar)
 • Drie voorbeelden van gepubliceerd werk, hetzij gedrukt, hetzij uitgezonden
 • Drie professionele referenties, dit kunnen zowel contactgegevens als aanbevelingsbrieven zijn
 • Curriculum vitae

Meer informatie

Meer informatie of direct een subsidieaanvraag starten

Andere relevante subsidies en fondsen

In het kader van dit artikel onderstaand een paar andere relevante subsidies en fondsen die projecten die betrekking hebben op het tropische regenwoud ondersteunen.
Gerelateerde onderwerpen waar je mogelijk subsidies voor dit onderwerp kunt vinden zijn kunst, cultuur en media en natuur en milieu.

Onderstaand een overzicht van een aantal subsidies en fondsen op het gebied van het tropische regenwoud.

Gerelateerde fondsen en subsidies