Regelingen

801 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in Tilburg en omgeving

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten die gericht zijn op de gemeente Tilburg en directe omgeving. Per jaar is er ca. € 324.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, dat je vervolgens kunt doormailen....

 2. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor journalistiek

  Internationale subsidie en grote geldprijzen voor journalisten die de wereld veranderen met baanbrekende verhalen, en zo bijdragen aan menselijke waarden. als eerlijkheid, rechtvaardigheid, moed en edelmoedigheid. Inzendingen staan open voor beroepsjournalisten, d.w.z. vertegenwoordigers van de media, beroepsorganisaties van journalisten (vakbonden/verenigingen/sociëteiten) en freelance...

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie algemeen nut beogende instellingen en soortgelijk

  Klein familiefonds, gericht op het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 500 en € 2.500. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 4. Subsidies

  Subsidie voor het uitgeven van boeken in de Friese taal

  Subsidie voor het uitgeven van een papieren, digitaal of auditief boek in de Friese taal. De subsidie is afhankelijk van het soort publicatie, maar bedraagt maximaal 2.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 750 en € 50.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering....

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor professionele schrijvers en vertalers i.v.m. COVID-19

  Subsidie voor schrijvers van oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk en vertalers in het Nederlands voor het uitvoeren van een persoonlijk ontwikkelplan om in tijden van social distancing toch een brug te slaan naar potentiële lezers van hun werk. Het gaat hierbij niet om inkomensvoorziening maar om een subsidie gericht op output. Je kunt hierbij als schrijver of vertaler denken aan de...

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor archieven en bibliotheken

  Subsidie voor projecten gericht op verbinden, innoveren en professionaliseren op het gebied van archieven, bibliotheken en informatiedienstverlening....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten gericht op inclusieve media

  Subsidie voor vernieuwende projecten die erop gericht zijn dat iedereen in de samenleving gebruik kan maken van media. Het thema van deze oproep is "inclusief". Dat wil zeggen dat je project eraan moet bijdragen dat iedereen door de media wordt gehoord en gezien, dat iedereen bereikt en betrokken wordt en dat je project eraan moet bijdragen dat niemand wordt uitgesloten. Samenvattend kun je...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende projecten cultuur- of erfgoedparticipatie

  Subsidie voor vernieuwende projecten op het gebied van cultuur- en erfgoedparticipatie. De subsidie kan worden aangevraagd door cultuurmakers en culturele instellingen. De subsidie per aanvraag bedraagt maximaal € 5.000....

 10. Fondsen, Prijzen

  Subsidie voor jonge illustratoren en tekenaars

  Subsidie in de vorm van een stimuleringsprijs voor jonge illustratoren en tekenaars. De prijs is bedoeld om als illustrator een bijzonder project uit te werken dat zonder financiële hulp niet uitvoerbaar zou zijn. De prijs bestaat uit € 20.000, de betaling geschiedt in vier halfjaarlijkse termijnen van € 5.000,- elk.  Je kunt je als illustrator/tekenaar aanmelden via een aanvraagformulier, dat...

Pagina's