Regelingen

737 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor vernieuwende mediaproducties

  Subsidie voor vernieuwende mediaproducties, waarmee projecten binnen het interdisciplinaire medialandschap gestimuleerd worden. Artistiek onderzoek en experiment op het vlak van digital storytelling en de inzet van interactieve of immersieve media staan hierbij centraal. Aanvragen staat open voor o.a. filmproducenten, AV-producenten en individuele makers met aantoonbare expertise op AV gebied....

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor cultuur en cultuurhistorische projecten

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op algemeen en maatschappelijk gebied. De steun lijkt zich met name te richten op cultuur en cultuurhistorische projecten. Per jaar is er ca. 50.000 euro beschikbaar....

 3. Subsidies

  Subsidie voor bevorderen Friese taal in het openbare leven

  Subsidie om de zichtbaarheid van de Friese taal in het openbare leven in Friesland te vergroten, bijvoorbeeld om een Friestalige versie van een website te ontwikkelen, of bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen zoals folders in het Fries. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 250 en een maximum van € 3.000. De subsidie voor...

 4. Subsidies, Fondsen

  De Verbeelding

  Subsidie voor een samenwerking tussen beeldende kunstenaars en filmproducenten om een artistieke film van speelfilmlengte te realiseren, waarin de grenzen tussen beeldende kunst en film verkend worden en die de artistieke potentie heeft om op internationale filmfestivals geselecteerd te worden. In eerste instantie komen vier projecten in aanmerking voor een ontwikkelingsbijdrage. Hieruit worden...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en hiermee vergelijkbaar

  Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en het ondersteunen van organisaties en projecten die qua doelstelling en feitelijke werkzaamheden met algemeen nut beogende instellingen vergelijkbaar zijn. Per jaar is er ca. 70.000 euro beschijbaar....

 6. Beurzen

  Beurs voor jonge zakelijk leiders binnen de podiumkunsten

  Financiële ondersteuning in de vorm van een stipendium voor jonge zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun leiderschap. Het stipendium is opgezet om de naamgever van het stipendium te herdenken. Het werkbudget bedraagt € 15.000....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren

  Subsidie voor organisaties die in Amsterdam sociaal-culturele projecten ontplooien voor kinderen en jongeren (van 2 tot 18 jaar) voor wie de toegang tot sociaal-culturele activiteiten moeilijk of niet vanzelfsprekend is. Het fonds zal zich voor maximaal drie jaar verbinden aan een project....

 8. Borgen en garantiestellingen

  Subsidie voor maatschappelijke projecten in Nederland en ontwikkelingswerk in ontwikkelingslanden

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op godsdienst & geloven, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, sociaal-maatschappelijke projecten (liefdadigheid) of stimulering van wetenschappelijk onderzoek, dan wel ontwikkelingssamenwerking...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor concerten, voorstellingen en concoursen

  Subsidie voor organisaties die hoofdzakelijk gericht zijn op het realiseren van eigen voorstellingen of concerten, zoals muziek- en theatergroepen, ensembles en dansgroepen. De subsidie is bestemd voor personeelskosten, voorbereidings- en uitvoeringskosten, marketing en publiciteit en bureau en huisvestingskosten. Per aanvraagronde is er 775.000 euro beschikbaar....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Subsidie voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Je aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel. De bedragen die het fonds ter beschikking stelt liggen tussen 2.500 euro en 15.000 euro. Projecten of voorstellingen die door het land reizen (en dus meerdere gemeenten aandoen) komen eerder voor subsidie in aanmerking....

Pagina's