Regelingen

795 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie ontwerpers voor vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen rondom de woonproblematiek in Nederland

  Subsidie voor ontwerpers om in samenwerking met overheden, organisaties, deskundigen en burgers te werken aan een integrale aanpak van actuele en toekomstige vraagstukken rondom wonen. Deze open oproep richt zich op projecten waarmee, op basis van ontwerpend onderzoek, op verschillende schaalniveaus vernieuwende perspectieven, strategieën en oplossingen worden ontwikkeld voor de woonopgave in...

 2. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen

  Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve en charitatieve instellingen in de regio Eemsmond. Per jaar is er ca. € 131.000 subsidie beschikbaar....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor verhalen, storytelling en impact campagnes over klimaat en biodiversiteit

  Subsidie voor aansprekende alle vormen van media, van storytelling- tot impactcampagnes van over de hele wereld die ons dichter bij een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst brengen. In deze subsidieronde is de verstrekker met name op zoek naar creatieve non-fictie projecten over het klimaat of biodiversiteit die met steun van het fonds de productie in 2022 kunnen afronden. Het kan gaan om...

 4. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor culturele instellingen in Amsterdam en voor minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland en in ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van organisaties en projecten, gericht op minder bedeelde kinderen/jonge mensen in Nederland èn in ontwikkelingslanden. Ook is er steun mogelijk voor ondernemende jonge mensen, waar een relatief kleine financiële injectie een grote bijdrage kan leveren. Ook is er steun mogelijk voor culturele Amsterdamse instellingen.Het subsidiebudget ligt onder de 10.000 euro....

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten

  Subsidie voor voor innovatieve, datagestuurde journalistieke projecten die onderbelichte kwesties onder de aandacht brengen en overtuigende data-driven storytelling, gebaseerd op originele dataverzameling en data-analyse en sterke visuals. Hierbij is de verstrekker met name op zoek naar voorstellen die gebruik maken van geavanceerde datatechnieken en die samenwerking tussen nieuwsredacties...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor lokale initiatieven in Veenendaal

  Subsidie voor lokale initiatieven die een bijdrage leveren aan een actieve betrokkenheid en de leefbaarheid van inwoners van Veenendaal. Per jaar is er ca. € 13.297 subsidie beschikbaar. Je kunt de subsidie het het hele jaar door online aanvragen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor professionele journalisten en/of nieuwszenders

  Subsidie voor grensoverschrijdende teams van beroepsjournalisten en/of nieuwszenders om onderzoek te doen naar milieuaangelegenheden die verband houden met Europa, mede omdat de meeste machtsstructuren en maatschappelijke en milieuproblemen de landsgrenzen overstijgen. Naast onderzoek naar grensoverschrijdende milieukwesties kan er ook subsidie worden aangevraagd voor onderzoek naar lokale...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor grote en kleine culturele organisaties en opkomende kunstenaars in Nederland en de Verenigde Staten

  Subsidie voor innovatieve culturele en artistieke programma's in Nederland en de Verenigde Staten, gericht op de artistieke en culturele uitwisseling tussen Nederland en de Verenigde Staten. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld muziek- en dansvoorstellingen, film, theater, tentoonstellingen, lezingen, bouwkundig onderzoek, restauratieprojecten en historisch onderzoek. Interessant is dat de...

 9. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor meer diversiteit en creativiteit in de creatieve industrie

  Subsidie voor grassroots-platforms, collectieven en organisaties die met hun activiteiten bijdragen aan een meer diverse en inclusieve creatieve industrie. Voorbeelden hiervan zijn organisaties en projecten die zich inzetten voor bijvoorbeeld dekolonisatie, emancipatie, genderdiversiteit, sociale rechtvaardigheid, antiracisme, intersectionaliteit of onderwerpen die hiermee in verbinding staan,...

 10. Sponsoring

  Sponsoring van kunst, kunstenaars en musea

  Financieel dienstverlener, sinds de 19e eeuw actief op het gebied van het verzamelen en ondersteunen van kunst, kunstenaars en musea, om zo bij te dragen aan de opbouw en het behoud van cultureel vermogen. De financiële dienstverlener biedt hoogwaardige financiële dienstverlening aan vermogende particulieren, ondernemers en andere geselecteerde cliëntgroepen. Bij haar keuzes voor sponsoring...

Pagina's