Regelingen

809 resultaten gevonden

 1. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, culturele projecten en ontwerpers

  Subsidie voor beeldend kunstenaars, ontwerpers en vormgevers en culturele instellingen. De totale kosten van het project mogen niet meer dan 50.000 euro bedragen. Je kunt de subsidie online aanvragen. Per jaar is er ca. € 219.732 beschikbar. Per aanvraag bedraagt de subsidie gemiddeld € 1.895. Wel moet je er rekening mee houden dat de benadeling van je subsidieaanvraag enige tijd in beslag kan...

 2. Subsidies

  Subsidie culturele producties  op het gebied van muziek, beeldende kunst, theater, film en animatie, fotografie, dans of een mengvorm daarvan

  Subsidie gericht op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele producties. De regeling richt zich op het realiseren van culturele producties en programma's van maximaal twee jaar met culturele producties. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen zonder winstoogmerk, die zich richten op de ontwikkeling van culturele producties. Het minimaal...

 3. Subsidies

  Subsidi voor ontwikkeling van de culturele sector

  Subsidie gericht op het realiseren van kwalitatief hoogwaardige, innovatieve en experimentele culturele producties. Binnen deze regeling kun je subsidie aanvragen voor het opzetten en uitvoeren van een onderzoek gericht op de volgende stap in de ontwikkeling van een aanvrager en ten gunste van de culturele sector. Daarnaast kun je subsidie aanvragen voor kleine culturele productie of een deel...

 4. Subsidies

  Subsidie ontwikkeling games tegen desinformatie

  Internationale subsidie voor non-profit organisaties, denktanks, maatschappelijke organisaties, openbare en particuliere onderwijsinstellingen, mediabedrijven en game developers voor de ontwikkeling van digitale games die onderwijsmethoden voor digitale mediageletterdheid integreren in een leuke, interactieve ervaring die is gericht op wereldwijde internetgebruikers van 15 jaar en ouder. Het...

 5. Subsidies

  Tweejarige subsidie podiumkunsten: muziek, theater, dans, muziektheater of mengvormen daarvan

  Subsidie voor podiumkunstinstellingen voor een professioneel uit te voeren productie of festival op het gebied van professioneel theater, muziek, dans, muziektheater of mengvormen daarvan met een maximale looptijd van een jaar. óf voor een tweejarig activiteitenplan. De subsidie bedraagt minimaal € 15.000 en maximaal € 50.000 voor een podiumkunstproject en € 100.000. Hierop zijn een aantal...

 6. Subsidies

  Subsidie voor grensoverschrijdende internationale evenementen op het gebied van sport en cultuur

  Subsidie voor kosteloze sportevenementen op het gebied van sport en cultuur voor Nederlandse, Duitse en Belgische jongeren. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, maar ten hoogste € 15.000. In totaal is er voor deze aanvraagperiode € 58.500 beschikbaar....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor ontwerp/illustratie, fotografie en beeldende kunst

  Subsidie voor organisaties én onderwijsinstellingen die actief zijn op het gebied van ontwerp, illustratie, fotografie of beeldende kunst voor sociale, culturele en educatieve projecten. Per jaar is er ca. € 593.176 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via het bijgaande aanvraagformulier....

 8. Subsidies, Fondsen, Beurzen

  Subsidie voor beeldende kunstenaar en ontwerpers

  Financiële ondersteuning voor artistieke projecten voor en door beeldende kunstenaars en ontwerpers, boekuitgaven en uitgaven op het gebied van beeldende kunst en ontwerpen, tentoonstellingen, aankoop van kunstwerken. Ook verstrekt het fonds periodiek stipendium aan beeldende kunstenaars en ontwerpers. Focus ligt op in Friesland wonende en werkende beeldende kunstenaars en ontwerpers. Par jaar...

 9. Subsidies, Fondsen, Microkrediet

  Subsidie voor maatschappelijke organisaties en projecten in Nederland en ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning gericht op mensen in een kansarme situatie, zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden, alsmede het financieel ondersteunen van organisaties en projecten op het gebied van kwetsbare kinderen en gezinnen, kunst en cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, jeugdzorg, ontwikkelingssamenwerking, noodhulp, micro-financiering of een een combinatie hiervan. Per jaar is er ca. 30...

 10. Subsidies

  Subsidie kunstaanbieders en uitvoerders kunstenaars op het gebied van podiumkunst, exposities en community art

  Subsidie voor kunstaanbieders en uitvoerend kunstenaars voor culturele activiteiten culturele activiteit op het gebied van podiumkunst, expositie of community art, die al dan niet tegen betaling toegankelijk is voor publiek. Per aanvrager wordt eenmaal subsidie verstrekt op grond van deze regeling. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 7.500....

Pagina's