Regelingen

813 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie voor Amsterdamse nachtclubs

  Subsidie voor het in stand houden van de bloeiende nachtcultuur van Amsterdam, door culturele nachtclubs die als gevolg van de coronamaatregelen in zwaar weer verkeren te ondersteunen bij het opgang brengen en de uitvoering van hun culturele programmering zodra dat weer mogelijk is. De subsidie bestaat uit een eenmalige tegemoetkoming van € 30.000 voor de gecureerde programmering na heropening...

 2. Subsidies

  Subsidie voor (film)theaters en podia met een bovenlokale functie

  Subsidie voor (film)theaters en (pop)podia met een bovenlokale functie voor activiteiten, zoals voorstellingen, die in voldoende mate bijdragen aan de doorstart en het herstel van de cultuursector na de coronacrisis. De subsidie bedraagt minimaal € 5.000 en maximaal € 100.000 per aanvraag. In totaal is er € 600.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

 3. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor samenwerking tussen startende ontwerpers en gevestigde ontwerpbureaus

  Subsidie voor samenwerking tussen startenden ontwerpers en gevestigde ontwerpbureaus om zo bij te dragen aan het versterken van kennis, ervaring, het netwerk en ondernemerschap van startende ontwerpers en tegelijkertijd ruimte te bieden aan ervaren ontwerpbureaus om extra ontwerpkracht in te zetten voor verdiepend onderzoek en experiment. De onderzoeksvoorstellen hebben bij voorkeur een sociaal...

 4. Fondsen

  Subsidie ouderen en kunst

  Subsidie voor kunstprojecten voor ouderen. Het kan hierbij gaan om kleine projecten, maar ook om projecten met een groter bereik of bijvoorbeeld de (door)ontwikkeling van een methodiek. Na het sluiten van de termijn krijg je binnen een maand bericht of er al dan niet een financiële bijdrage wordt toegekend. Bij aanvragen van € 35.000 of hoger kan dit langer duren. Je kunt de subsidie online...

 5. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor onderzoek en culturele activiteiten

  Subsidie voor met name culturele activiteiten, zoals toneel, koren, festivals, muziekverenigingen e.d. Jaarlijks worden aan diverse verenigingen subsidies toegekend. Daarnaast is het zo dat het fonds van tijd tot tijd grotere projecten subsidieert due echt het verschil maken. Het fonds kent echter wel een beperkte geografische toepasbaarheid. Het fonds verstrekt per jaar naar verwachting tussen...

 6. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten in Tilburg en omgeving

  Subsidie voor sociale, culturele en maatschappelijke doelen en activiteiten die gericht zijn op de gemeente Tilburg en directe omgeving. Per jaar is er ca. € 324.000 beschikbaar. Je kunt de subsidie aanvragen via een aanvraagformulier, dat je vervolgens kunt doormailen....

 7. Subsidies, Fondsen

  Internationale subsidie voor journalistiek

  Internationale subsidie en grote geldprijzen voor journalisten die de wereld veranderen met baanbrekende verhalen, en zo bijdragen aan menselijke waarden. als eerlijkheid, rechtvaardigheid, moed en edelmoedigheid. Inzendingen staan open voor beroepsjournalisten, d.w.z. vertegenwoordigers van de media, beroepsorganisaties van journalisten (vakbonden/verenigingen/sociëteiten) en freelance...

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie algemeen nut beogende instellingen en soortgelijk

  Klein familiefonds, gericht op het financieel ondersteunen van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 500 en € 2.500. Je kunt de subsidie per e-mail of per post aanvragen....

 9. Subsidies

  Subsidie voor het uitgeven van boeken in de Friese taal

  Subsidie voor het uitgeven van een papieren, digitaal of auditief boek in de Friese taal. De subsidie is afhankelijk van het soort publicatie, maar bedraagt maximaal 2.000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode....

 10. Subsidies, Fondsen

  Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. De subsidie bedraagt gemiddeld tussen de € 750 en € 50.000. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering....

Pagina's