Regelingen

784 resultaten gevonden

 1. Subsidies

  Subsidie kunst en cultuur

  Subsidie gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van cultuurprojecten van ten minste landelijk belang en met een hoge culturele kwaliteit. De hoge culturele kwaliteit blijkt o.a. uit de oorspronkelijkheid, zeggingskracht en vakmanschap. Daarnaast getuigt het project van cultureel ondernemerschap en heeft het project voldoende draagvlak. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500.000....

 2. Subsidies

  Subsidie gemeenten voor projecten op het gebied van kunst en cultuur

  Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor projecten gericht op de professionele ontwikkeling van personen die zich beroepsmatig bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur. Daarnaast kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor de financiering van projecten van personen die beroepsmatig bezig zijn met de ontwikkeling, productie, beoefening of...

 3. Subsidies

  Subsidie voor cultureel ondernemerschap

  Subsidie voor individuele kunstenaar die zich bezig houdt met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur en voor culturele instellingen voor projecten die de duurzame ontwikkeling van het cultuursysteem bevorderen door kennis op te doen op het gebied van cultureel ondernemerschap. Hierbij is het belangrijk dat er een duidelijke leervraag van de aanvrager ten...

 4. Subsidies

  Subsidie voor vernieuwende maatschappelijke initiatieven

  Subsidie voor projecten die een oplossing bieden voor maatschappelijke vraagstukken in Rotterdam. De subsidieverstrekker zoekt hierbij met name oplossingen voor de energietransitie, het in goede banen leiden van de groei van de stad, de nieuwe economie, gelijke oplossingen voor werk, goed onderwijs, minder armoede en sport, toerisme en stadscultuur en vernieuwende initiatieven die...

 5. Subsidies

  Subsidie voor nieuwe activiteiten van musea

  Subsidie voor vernieuwende activiteiten van musea. Het vernieuwende kan zitten in bijvoorbeeld het versterken van de inhoudelijk museale kwaliteit, het vergroten van het publiekbereik door bepaalde maatregelen te nemen of door het aangaan van samenwerkingsprojecten met andere erfgoedinstellingen in de gemeente of in de regio. Daarnaast kan er subsidie worden verstrekt voor het organiseren van...

 6. Subsidies

  Subsidie innovatie bibliotheken

  Subsidie voor experimentele, innovatieve projecten en activiteiten van bibliotheken en haar partners die de innovatiekracht van de bibliotheekfunctie versterken en stimuleren, zodat de bibliotheken modern en maatschappelijk relevant blijven. De subsidie bedraagt maximaal 20.000 per aanvraag. De subsidieaanvraag zal beoordeeld worden op basis van een puntensysteem, waarbij het project o.a....

 7. Subsidies, Fondsen

  Subsidie musea, voor conservering of restauratie van museum objecten

  Financiële ondersteuning bij bij aankoop, restauratie of conservering van museumstukken door musea in Friesland. Het subsidiebudget was afgelopen jaar ca. 155.000 euro. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen, uiterlijk twee weken voorafgaand aan een bestuursvergadering....

 8. Subsidies, Fondsen

  Subsidie voor kunstenaars, amateurkunst en culturele organisaties

  Subsidie voor professionele kunstenaars, amateurkunst en culturele organisaties voor kunstprojecten met een looptijd van maximaal vier maanden die rechtstreeks inspelen op de corona crisis, hetzij inhoudelijk hetzij door de wijze van presenteren. Het project moet (tenminste) gedeeltelijk in Amsterdam plaatsvinden. De subsidie bedraagt minimaal € 1.500 en maximaal € 5.000. en je hoort binnen een...

 9. Fondsen, Financieringen en kredieten

  Subsidie voor media en kranten

  Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale media en huis- aan huis kranten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. De tegemoetkoming is afhankelijk van het bereik van desbetreffende media en bedraagt  € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied voor lokale publieke media-instellingen en  € 0,66 x de grootte van de oplage voor huis- aan-...

 10. Subsidies

  Subsidie voor festivals of podiumproducties bij achterblijvende ticketverkoop

  Subsidie voor festivals of podiumproducties in de provincie Friesland, die zijn opgenomen in de programmering van een festival, voor het gedeeltelijk afdekken van het risico dat de werkelijke inkomsten uit ticketverkoop van podiumproducties achterblijven bij de geraamde inkomsten. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door rechtspersonen die actief zijn op het gebied van podiumproducties en...

Pagina's