Kunst, cultuur en media

Super interessante internationale subsidie voor journalisten en mediabedrijven

Een super interessante internationale subsidie voor mensen en organisaties die actief zijn in de journalistiek en media. Interessant omdat deze subsidie niet alleen aangevraagd kan worden door mediabedrijven, maar ook door freelancers en eenmanszaken. Je kunt subsidie aanvragen voor innovatieve journalistieke mediaprojecten gericht op bijvoorbeeld het verhogen van lezersbetrokkenheid, ontwikkeling van bedrijfsmodellen, nieuwe distributiemethoden, bestrijden van verkeerde informatie, het bereiken van nieuw publiek en het verkennen van nieuwe technologieën. Je kunt maximaal € 150.000 subsidie ontvangen voor je project. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de aanvraagperiode. In dit artikel uitgebreide informatie over deze interessante subsidie. Daarnaast geven we je tips waarop je moet letten bij je subsidieaanvraag.

Interessant voor zowel mediabedrijven als zelfstandige journalisten

Het komt niet vaak voor, internationale subsidies met relevante bedragen die zowel door mediabedrijven, zelfstandige journalisten en door freelancers kunnen worden aangevraagd.

Bij deze subsidie is dat duidelijk wel het geval. Aanvragen is namelijk mogelijk voor alle soorten nieuwsorganisaties, inclusief freelancers en eenmanszaken, die originele journalistiek produceren en waarvan de projecten gericht zijn op het creëren van een meer duurzaam en divers nieuws-ecosysteem.

Deze challenge is in de eerste plaats bedoeld voor nieuwsorganisaties met een redactie van 50 of minder fulltime (FTE) journalisten, inclusief freelancers.

Uitgevers met iets meer dan 50 FTE journalisten kunnen echter ook in aanmerking komen, je kunt in dat geval per mail contact opnemen met de verstrekker,

Innovatieve projecten die impact hebben op het huidige nieuws ecosysteem

Je kunt subsidie aanvragen voor innovatieve projecten die impact hebben op het huidige nieuws ecosysteem.

Hierbij kun je o.a. denken aan:

  • Manieren om lezersbetrokkenheid en/of lezersinkomsten te verhogen
  • Ontwikkeling en diversificatie van bedrijfsmodellen
  • Nieuwe distributiemethoden
  • Bestrijding van verkeerde informatie
  • Vergroten van het vertrouwen in journalistiek
  • Nieuw publiek bereiken
  • Verbeteren van de efficiëntie van workflows
  • Verkennen van nieuwe technologieën

Impact van je project aangeven

Wanneer je subsidie gaat aanvragen voor je project is het slim om (te verwachten) impact van je project weer te geven. 

Probeer dus de kansen die je project geeft duidelijk te onderstrepen, door duidelijke indicatoren te verstrekken.
Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld publieksgegevens, groei van het aantal abonnementen, de te verwachten financiële impact, etc.

Belangrijke punten voor je subsidieaanvraag

De subsidieverstrekker zal je subsidieaanvraag gaan beoordelen aan de hand van vijf hoofdcriteria. We lichten ze kort toe, zodat je een professionele subsidieaanvraag kunt indienen.

Innovatie
Bij voorkeur is je project innovatief en transformatief voor de aanvrager en voor gebruikers.

Impact op het nieuws-ecosysteem
Heeft je project een positieve impact, breder dan alleen voor jouw project of doelgroep? Heeft je project bijvoorbeeld een positieve impact op je hele branche, bijvoorbeeld omdat je project meer kennis geeft over het bereiken van nieuw publiek of het vergroten van het vertrouwen in de journalistiek, om maar een paar punten te noemen.

Verder is het slim om waar mogelijk de samenwerking met anderen te zoeken en te kijken of er mogelijkheden zijn om gebruik te maken van open source systemen.

Haalbaarheid
Probeer de verstrekker te overtuigen van de haalbaarheid van je project, bijvoorbeeld door de belangrijkste risico's van je project te benoemen alsmede de maatregelen die je hebt genomen om deze risico's te beperken.
Probeer ook duidelijke indicatoren weer te geven.

Diversiteit
Eigenlijk zou het gewoon moeten zijn, maar we stippen het toch aan. De subsidieverstrekker zet zich in voor diversiteit, gelijkheid en inclusie en ondersteunt projecten die in lijn zijn met deze waarden. Kijk dus hoe je binnen je project aandacht kunt besteden aan diversiteit, gelijkheid en inclusie.

Inspiratie
Ga je alle kennis die je met die project gaat opdoen voor jezelf houden, of draag je bij aan de verbetering van het ecosysteem waarbinnen je actief bent? Denk na over manieren waarop je project kan bijdragen aan verbetering van het ecosysteem in het algemeen. Dit kan activiteiten omvatten zoals het bijwonen van evenementen, het schrijven van blogposts of het bijdragen aan casestudies.

Hoeveel subsidie kun je aanvragen en waarvoor

Een belangrijke vraag natuurlijk, want in hoeverre kun je een relevant project opzetten?

Je kunt voor je project maximaal € 150.000 subsidie ontvangen, waarbij de verstrekker tot maximaal 70% van je projectbudget zal financieren. 

De subsidie heeft met name betrekking op de operationele kosten van je project, zoals personeelskosten, engineeringkosten en de aankoop of licentiëring van apparatuur, instrumenten, hardware, software en andere activa of materialen die nodig zijn voor het project. 

De marketingkosten mogen niet meer bedragen dan 20% van het totale bedrag van de aangevraagde subsidie.

Meer informatie

Meer informatie of direct deze subsidie online aanvragen.