Opnieuw subsidie beschikbaar voor lokale media en huis- een huis kranten

Het kabinet heeft 24 miljoen extra subsidie beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen lokale media die door de coronacrisis in nood zijn geraakt, en waarvan de continuïteit in gevaar is, steun krijgen tot eind van dit jaar. Eerder dit jaar  konden lokale media en huis- een huis kranten al voor de periode 15 maart tot en met 15 juni een éénmalige tegemoetkoming aanvragen om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Omdat er vanwege de crisis ook na 15 juni nog behoefte is aan financiële ondersteuning wordt de subsidie verlengd tot het einde van het jaar. Het vertrekkende fonds verwacht de regeling op 15 juni open te stellen en volgende week meer informatie over de nieuwe openstelling te kunnen verstrekken.

Zo zag de vorige openstelling eruit

Naar verwachting kunnen we volgende week meer vertellen over de nieuwe ondersteuningsronde voor lokale media en huis- en huis kranten. 

De vorige ondersteuningsronde, die van toepassing was voor de periode 15 maart tot 15 juni, voorzag in een éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale publieke media-instellingen en huis-aan-huisbladen ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen.

De regeling kent twee ondersteuningsmogelijkheden: voor huis- aan huisbladen en voor lokale publieke media instellingen.

Huis- aan huisbladen
Ondersteuning voor papieren kranen die minstens 25% redactionele content verzorgt, volledig afhankelijk is van advertentieomzet en minimaal één keer per week verschijnt of minder dan één keer per week, maar tenminste één keer per twee weken verschijnt en beschikt over een website die tenminste twee keer per week wordt geactualiseerd.

Lokale publieke media-instellingen
Instellingen die op grond van titel 2.3 van de Mediawet 2008 door het Commissariaat voor de Media zijn aangewezen voor de verzorging van een lokale publieke mediadienst voor één of meer gemeenten.

Vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek

Een belangrijke voorwaarde om deze financiële ondersteuning aan te kunnen vragen is dat je hoofdactiviteit gericht is op het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en daarmee een vitale rol speelt in de lokale nieuws- en informatievoorziening.

Daarnaast moet de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar komen als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Subsidie

Zoals al aangegeven verwacht het verstrekkende fonds volgende week meer duidelijkheid te geven over de exacte inhoud van de tweede ondersteuningsmogelijkheid.

Uitgaande van vorige ondersteuningsronde bestaat de kent de uitkering wellicht de vorm van een éénmalig krediet.

  • Lokale publieke media-instelling
    • € 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied
  • Huis-aan-huisbladen
    • € 0,66 x de grootte van de oplage

De tegemoetkoming bedraagt minimaal € 4000, ook als de berekening leidt tot een lager bedrag.

Meer informatie

Ga naar de verstrekker.