Vanaf maandag opnieuw subsidie voor lokale media

Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, nieuwsbladen en lokale nieuwssites kunnen vanaf maandag a.s. opnieuw subsidie aanvragen als de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar dreigt te komen door de maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de grootte van de oplage van de krant of het aantal huishoudens van de omroep, maar is minimaal 4.000 euro. Voor lokale nieuwssites is een vast bedrag van 4.000 euro beschikbaar. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is. Interessant is dat het verstrekkende fonds binnen één week zal beslissen over je aanvraag.

De continuïteit van de informatievoorziening waarborgen

Huis- aan huisbladen en lokale publieke media-instellingen kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een krediet ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is.

De regeling is bestemd voor organisaties die zich hoofdzakelijk richten op het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en waarvan de continuïteit in gevaar is als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Krediet, omgezet in een uitkering

De financiële bijdrage zal worden verstrekt in de vorm van een krediet. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is.

De bijdrage is afhankelijk van het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied of de grootte van de oplage, maar bedraagt minimaal 4.000 euro:

Lokale publieke media-instelling
€ 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied

Huis-aan-huisbladen
€ 0,66 x de grootte van de oplage

Aanvragen subsidie

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van media

 • Subsidie voor storytelling ter bevordering van een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst

  Subsidie voor documentaires, verhalen en impactcampagnes van over de hele wereld die ons dichter brengen bij een klimaatvriendelijke en biodiverse toekomst. Het wereldwijde fonds staat open voor...

 • Subsidie juridische procedures journalisten en pers

  Subsidie voor juridische procedures met een principieel karakter, die het de journalistieke beroepsgroep mogelijk maken om in zoveel mogelijk vrijheid haar werk te kunnen doen, te beginnen en te...

 • Subsidie voor kunst, voorstellingen, beeldende kunst en documentaires met een maatschappelijk doel

  Subsidie voor het maken en uitvoeren van een professionele kunstproductie, zoals een voorstelling, documentaire of beeldende installatie, die behalve een cultureel doel ook een maatschappelijk doel...

 • Subsidie journalistieke projecten over moderne slavernij

  Subsidie voor beroepsjournalisten (schrijvende of audiovisuele pers) om onderzoek mogelijk te maken naar de uitbuiting van Aziatische slachtoffers van mensenhandel en dwangarbeid in Europa....

 • Subsidie voor lokale media

  Subsidie om het bestaande aanbod van lokale media dat dreigt te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis in stand te houden en om de lokale nieuwsvoorziening te versterken of aan te vullen door...

 • Toon meer resultaten