Vanaf maandag opnieuw subsidie voor lokale media

Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, nieuwsbladen en lokale nieuwssites kunnen vanaf maandag a.s. opnieuw subsidie aanvragen als de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar dreigt te komen door de maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de grootte van de oplage van de krant of het aantal huishoudens van de omroep, maar is minimaal 4.000 euro. Voor lokale nieuwssites is een vast bedrag van 4.000 euro beschikbaar. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is. Interessant is dat het verstrekkende fonds binnen één week zal beslissen over je aanvraag.

De continuïteit van de informatievoorziening waarborgen

Huis- aan huisbladen en lokale publieke media-instellingen kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een krediet ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is.

De regeling is bestemd voor organisaties die zich hoofdzakelijk richten op het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en waarvan de continuïteit in gevaar is als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Krediet, omgezet in een uitkering

De financiële bijdrage zal worden verstrekt in de vorm van een krediet. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is.

De bijdrage is afhankelijk van het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied of de grootte van de oplage, maar bedraagt minimaal 4.000 euro:

Lokale publieke media-instelling
€ 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied

Huis-aan-huisbladen
€ 0,66 x de grootte van de oplage

Aanvragen subsidie

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van media

 • Subsidie voor datagedreven journalistiek en journalisten

  De gevolgen van de coronaviruspandemie zijn enorm: raciale verschillen tussen degenen die door de economische gevolgen worden getroffen, uitdagingen in de manier waarop lokale, regionale en...

 • Internationale subsidie voor vrouwelijke journalisten

  Internationale subsidie voor projecten van vrouwelijke journalisten, om zo de rol van vrouwen in de nieuwsmedia over de hele wereld te bevorderen. Subsidies zijn mogelijk om wereldwijde problemen...

 • Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven

  Subsidie voor kunstenaars en on- en offline creatieven die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving, en via projecten de verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te...

 • Subsidie voor lokale media

  Subsidie om het bestaande aanbod van lokale media dat dreigt te verdwijnen als gevolg van de coronacrisis in stand te houden en om de lokale nieuwsvoorziening te versterken of aan te vullen door...

 • Subsidie voor projecten op het gebied van stalking, misbruik en huiselijk geweld

  Financieel ondersteunen van projecten waarmee mensen zich kunnen wapenen tegen onder andere problematiek als stalking, misbruik en huiselijk geweld. In veel gevallen zal het hierbij gaan om...

 • Toon meer resultaten