Vanaf maandag opnieuw subsidie voor lokale media

Huis-aan-huiskranten, lokale publieke omroepen, nieuwsbladen en lokale nieuwssites kunnen vanaf maandag a.s. opnieuw subsidie aanvragen als de continuïteit van de bestaande informatievoorziening in gevaar dreigt te komen door de maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus. De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van de grootte van de oplage van de krant of het aantal huishoudens van de omroep, maar is minimaal 4.000 euro. Voor lokale nieuwssites is een vast bedrag van 4.000 euro beschikbaar. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is. Interessant is dat het verstrekkende fonds binnen één week zal beslissen over je aanvraag.

De continuïteit van de informatievoorziening waarborgen

Huis- aan huisbladen en lokale publieke media-instellingen kunnen een financiële tegemoetkoming ontvangen in de vorm van een krediet ter dekking van noodzakelijke kosten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is.

De regeling is bestemd voor organisaties die zich hoofdzakelijk richten op het vergaren en publiceren van nieuws en informatie ten behoeve van het algemene publiek en waarvan de continuïteit in gevaar is als direct gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

Krediet, omgezet in een uitkering

De financiële bijdrage zal worden verstrekt in de vorm van een krediet. Na afloop wordt het krediet omgezet in een uitkering als aan de voorwaarden voldaan is.

De bijdrage is afhankelijk van het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied of de grootte van de oplage, maar bedraagt minimaal 4.000 euro:

Lokale publieke media-instelling
€ 0,33 x het aantal huishoudens in het verzorgingsgebied

Huis-aan-huisbladen
€ 0,66 x de grootte van de oplage

Aanvragen subsidie

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden.

Andere subsidies en fondsen op het gebied van media

 • Subsidie voor samenwerking tussen culturele- en sociale sector

  Subsidie gericht op het vergroten van de toegankelijkheid van actieve cultuurparticipatie van zoveel mogelijk verschillende groepen mensen op zoveel mogelijk verschillende plekken binnen de...

 • Subsidie uitgeverijen boeken literatuur

  Tijdelijke subsidie voor uitgeverijen van kwalitatief hoogwaardige literaire vertalingen in papieren boekvorm in de Nederlandse- of Friese taal. Met de subsidie kunnen ondanks de toegenomen risico...

 • Subsidie voor versterking culturele infrastructuur

  Subsidie voor individuele kunstenaars die zich bezig houden met de ontwikkeling, productie, beoefening of presentatie van kunst en cultuur en voor culturele instellingen die zich bezig houden met...

 • Subsidie voor kunstpodia

  Subsidie voor organisaties die een publiekstoegankelijk podium bieden voor de presentatie van een vernieuwend of experimenteel aanbod van hedendaagse beeldende kunst en vooral gericht zijn op het...

 • Subsidie voor media en kranten

  Éénmalige tegemoetkoming in de vorm van een krediet voor lokale media en huis- aan huis kranten om de continuïteit van de informatievoorziening te waarborgen. De tegemoetkoming is afhankelijk van...

 • Toon meer resultaten