Meerjarige subsidiemogelijkheid voor organisaties en projecten die echt het verschil kunnen maken

Wanneer je organisatie of project echt het verschil zou kunnen maken op het gebied van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp dan is dit fonds echt interessant voor je. Het fonds verstrekt namelijk subsidie aan projecten in binnen- en buitenland die echt het verschil kunnen maken, waarbij de financiële ondersteuning in sommige gevallen meerjarig kan zijn.

Over het fonds

Het particuliere fonds verstrekt financiële ondersteuning aan charitatieve instellingen of personen in binnen- en buitenland die actief zijn op het terrein van het bevorderen van educatie en onderwijs, cultuur, sociale en/of medisch projecten of ontwikkelingshulp.

Meerjarige steun

Het kan voorkomen dat gedurende meerdere jaren aan het zelfde project financiële steun wordt verleend. In zulke gevallen zal ook om een rapportage worden verzocht, die inzicht verschaft in de voortgang van het project en de aanwending van de financiële middelen.

Welke punten moet je verwerken in je subsidieaanvraag

Algemene beschrijving van je stichting of organisatie

 • Welke doelen streeft je stichting of organisatie na?
 • In welke landen/plaatsen is je organisatie actief?
 • Op welke manier worden de doelen bereikt?
 • Wat is het jaarlijkse besteedbaar budget?
 • Hoe worden inkomsten gegenereerd?
 • Wie zit er in de organisatie?
 • Met welke andere organisaties vind er samenwerking plaats? 

Beschrijving project of kostenpost

 • Waarvoor doe je een subsidieaanvraag?
 • Wat is de looptijd van het te sponsoren project?
 • Is het een eenmalige aanvraag of vraag je om een jaarlijkse bijdrage ter dekking van een kostenpost?
 • Wat zijn de totale kosten van het project?
 • Welk bedrag vraag je aan het fonds?
 • Op welke manier maakt dit bedrag het verschil voor je stichting of project?
 • Op welke manier draagt het project of je stichting bij aan de doelstellingen van het verstrekkende fonds?
 • Hoe wordt het eventueel resterend bedrag gefinancierd?
 • Welke andere fondsen of sponsoren worden benaderd?

Op welke manier vind er verslaglegging plaats?

 • Maak je een jaarverslag of een rapportage na voltooiing van het project?
 • Wanneer is deze rapportage te verwachten?
 • Schrijf je nieuwsbrieven?
 • Zijn er financiële rapportages te overleggen?

Aanvragen

Je kunt het hele jaar door een aanvraag indienen

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand