Innovatie en technologie

Nieuwe aanvraagronde voor zorginitiatieven in de Gooi- en Vechtstreek

Dementie - Bejaard - Ouderen

Het begin van een nieuw jaar brengt vaak verse kansen en mogelijkheden met zich mee, zeker voor organisaties binnen de zorg- en welzijnssector. Voor hen die zich inzetten om het levensgeluk en de kwaliteit van leven voor mensen met een langdurige zorg- en/of ondersteuningsbehoefte te verhogen, opent een nieuwe subsidiekans. Een bekend regionaal fonds kondigt haar jaarlijkse financiële stimuleringsronde aan, specifiek gericht op innovatieve projecten die een aanzienlijke meerwaarde bieden aan deze doelgroep in de Gooi- en Vechtstreek.

Vernieuwende ideeën die echt het verschil kunnen maken in het leven van mensen die intensieve zorg nodig hebben

Deze stimuleringsronde staat open voor een breed scala aan initiatieven, met een maximale financiële ondersteuning tot €30.000 per project. De focus ligt op vernieuwende ideeën die echt het verschil kunnen maken in het leven van mensen die intensieve zorg nodig hebben. Of het nu gaat om technologische innovaties, verbeteringen in de directe zorgverlening of projecten die de sociale inclusie bevorderen, het doel is duidelijk: een significant positieve impact realiseren.

Inspiratie uit het verleden

Ter inspiratie een aantal succesvolle projecten uit het verleden. Zo heeft een zorgorganisatie met behulp van een 'Tablet-O-Theek' de interactieve mogelijkheden voor cliënten met ernstige meervoudige beperkingen aanzienlijk vergroot, terwijl een ander project, 'Eten uit eigen kas', cliënten van een GGZ-instelling de kans bood om via tuinieren en koken actief bij te dragen aan hun eigen gezonde leefstijl.

Ook de 'CRDL' (Cradle), een innovatief hulpmiddel dat aanraking vertaalt naar geluid, heeft nieuwe vormen van communicatie en interactie mogelijk gemaakt voor mensen met communicatiebeperkingen. En de 'Tovertafel', een interactief spel voor mensen met dementie, heeft bewezen een effectieve manier te zijn om apathie te doorbreken en fysieke activiteit en sociale interactie te stimuleren.

Hoe kun je deelnemen?

Heeft je organisatie een projectidee dat bijdraagt aan het verbeteren van het levensgeluk en de kwaliteit van leven van uw cliënten?

En ben je als aanvragende organisatie gevestigd in de Gooi- en Vechtstreek? Dan kun je vóór de deadline van 15 april 2024 een aanvraag indienen. 

Zorg ervoor dat je project innovatief is en duidelijk aantoont hoe het een meerwaarde biedt voor de doelgroep.

Uiterlijk eind juni ontvangen de aanvragers bericht over de besluitvorming. 

Meer informatie of direct online aanvragen