Nieuwe krediet mogelijkheden voor startende ondernemers agrofood en groene ruimte

Innovatieve ondernemers in Brabant kunnen voortaan een beroep doen op een nieuwe kredietfaciliteit. De Innovatielening (10.000 - 50.000 euro, periode: 3 jaar) stelt ondernemers in staat hun idee nader uit te werken en te toetsen aan de markt, voordat een bedrijf daadwerkelijk wordt gestart.

Innovatielening

De kredietfaciliteit geeft een extra impuls aan startende ondernemers en voorkomt dat innovaties onnodig stranden in wat in de financiële sector de Valley of Death wordt genoemd, de onzekere beginfase waarin initiatieven vaak een voortijdig einde vinden. 'Kleine en middelgrote ondernemers in de agrofood en de plattelandseconomie kunnen de Innovatielening goed gebruiken', licht Henri Schellen (investeringsmanager Agro & Co) toe. 'Wat dat betreft is er een achterstand ten opzichte van sectoren als high tech en life science. Die kunnen al terugvallen op een keur aan stimuleringsregelingen, of het nu om krediet gaat of subsidies.'

Liquiditeit

Voldoende liquiditeit is essentieel om modernisering en innovatie op gang te houden, wat zowel voor de Brabantse agrofood als voor de hele Nederlandse economie van belang is. Zo creëert de agrofood in Brabant (110.000 werknemers) 19 procent van de totale Nederlandse toegevoegde waarde in de agrofood en is ze - in euro's - goed voor 25 procent van de Nederlandse agrofood-export.

Familiegeld

Juist voor een marktanalyse, het opstellen van een business plan en het uitvoeren van pilot-projecten hebben 'innovators' geld nodig dat moeilijk te verkrijgen valt. 'Vanwege het ontbreken van zekerheden en 'track record' zijn banken in deze fase niet genegen kapitaal te verschaffen', licht Schellen toe. Ondernemers met een idee zijn om die reden vaak aangewezen op de financiële steun van familie of overheidsgeld. Beide hebben duidelijke nadelen: bij geld van familie staan familiale verhoudingen nogal eens op gespannen voet met de noodzaak tot zakelijkheid en subsidies worden vaak pas verstrekt als de aanvrager eenzelfde bedrag bijlegt. Voor veel van die subsidieregelingen komen overigens hoofdzakelijk gevestigde bedrijven in aanmerking.

Kredietcrisis

Het initiatief van Agro & Co komt op een moment dat ondernemers steeds moeilijker aan financiële steun kunnen komen. De Nederlandsche Bank berichtte begin deze maand nog dat door de economische crisis banken gedurende het eerste kwartaal van 2009 terughoudender zijn geworden bij het verstrekken van leningen aan het Nederlandse bedrijfsleven.

Meer dan een lening

De Agro & Co Innovatielening levert ondernemers overigens meer op dan alleen geld. Als ontwikkelmaatschappij geeft Agro & Co ook nog eens begeleiding en ondersteuning en biedt het klanten toegang tot haar uitgebreide netwerk (overheden, banken, bedrijven). Is de innovatie ook nog eens bovengemiddeld onderscheidend dan bestaat er uitzicht op een participatie wanneer het daadwerkelijk tot een bedrijf komt. Agro & Co neemt dan als investeerder in ruil voor een financiële deelneming een aandelenbelang in de jonge onderneming. 'Op die manier begeleiden we innovaties van begin tot het einde, van de eerste gedachte tot daadwerkelijke marktpenetratie,' aldus Schellen.

Voorwaarden

De condities waaronder de Innovatielening wordt verstrekt zijn laagdrempelig. Het initiatief waarvoor steun wordt gevraagd moet wel duidelijk vernieuwend en onderscheidend zijn voor de agrofood, de groene ruimte en de verdere ontwikkeling van de plattelandseconomie. De leningsom (bandbreedte 10.000 - 50.000 euro, tot een maximum van 100.000 per initiatief) wordt aangegaan voor maximaal drie jaar. De verschuldigde rente wordt toegevoegd aan de hoofdsom, waarna de ontvanger in het derde jaar start met de aflossing.