Nieuwe meerjarige subsidie voor beeldende kunst

Wanneer je je richt op het voor het publiek presenteren van een vernieuwend of experimenteel aanbod van hedendaagse beeldende kunst kun je wellicht gebruik maken van een nieuwe meerjarige subsidie. Je kunt hierbij subsidie aanvragen voor een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Hierbij is het belangrijk dat deze activiteiten bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Interessant hierbij is dat je de subsidie, afhankelijk van de omvang van je organisatie, kunt aanvragen voor een periode van één tot vier jaar. Daarnaast is het interessant dat de subsidie relevant is voor een brede doelgroep op het gebied van beeldende kunst. Zo kun je de subsidie aanvragen als klein kunstinitiatief, als kleine professionele organisatie maar ook als professionele organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau. Je kunt de subsidie online aanvragen, gedurende de openstelling van de subsidie.

Kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst

Kunstpodia die met hun programma bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en hiermee een publiek opbouwen en bereiken kunnen een nieuwe een- tot vierjarige subsidie aanvragen.

Onder kunstpodia verstaan we in dit geval organisaties zonder collectie die een publiekstoegankelijk podium bieden voor de presentatie van vernieuwend of experimenteel aanbod van hedendaagse beeldende kunst en zich primair richten op het presenteren van hedendaagse beeldende kunst.

Categorieën

Voor hoe lang je subsidie kunt aanvragen, maar ook de voorwaarden, zijn vooral afhankelijk van de categorie waaronder je als aanvrager valt.

Start
Wanneer je als aanvrager een kleine kunstinitiatief bent, al dan niet tijdelijk of nomadisch, met een al dan niet regelmatig programma van experimentele presentaties en activiteiten val je waarschijnlijk onder deze categorie.
In dat geval wordt verstrekt voor een periode van één kalenderjaar.

Belangrijk is dat minimaal 30 procent van de begroting is gedekt door financiële bijdragen van andere overheden en/of andere partijen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Daarnaast moet je in ieder geval beschikken over een soort van basis voor beleid op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Wanneer je subsidieaanvraag onder deze categorie valt zal de subsidieverstrekker je aanvraag met name op onderstaande punten beoordelen:

 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan
 • Publieksbereik
 • Lokale en regionale inbedding

Basis
Deze subsidie is bestemd voor kleine professionele organisaties met rechtspersoonlijkheid met een jaarprogramma met presentaties en activiteiten.
De subsidie wordt verstrekt voor een periode van twee kalenderjaren.

Hierbij is het van belang dat je in de afgelopen twee jaar een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten hebt uitgevoerd gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Minimaal 30 procent van de begroting moet worden gedekt door financiële bijdragen van andere overheden en/of andere partijen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Daarnaast moet je beschikken over een basis voor beleid op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Wanneer je subsidieaanvraag onder deze categorie valt zal de subsidieverstrekker je aanvraag met name op onderstaande punten beoordelen:

 • Artistieke visie
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van de activiteiten uit het plan
 • Innovatieve kwaliteiten
 • Publieksbereik
 • Lokale en regionale inbedding

Pro
Zoals de naam als doet vermoeden is deze subsidie bestemd voor professionele organisaties van lokaal tot (inter)nationaal niveau. Deze organisaties kunnen een subsidie aanvragen voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma.
De subsidie wordt verstrekt voor een periode van drie kalenderjaren.

Belangrijk is dat je in de afgelopen twee jaar een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten hebt uitgevoerd gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen.
Verder moet minimaal 50 procent van de begroting van je aanvraag worden gedekt door financiële bijdragen van andere overheden en/of andere partijen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.
Daarnaast moet je beschikken over een beleid op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Wanneer je subsidieaanvraag onder deze categorie valt zal de subsidieverstrekker je aanvraag met name op onderstaande punten beoordelen:

 • Artistieke visie, missie, profiel
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden
 • Kwaliteit van de activiteiten uit het plan
 • Innovatieve kwaliteiten
 • Publieksbereik
 • Lokale en regionale inbedding
 • Kwaliteit organisatie en professionaliteit bedrijfsvoering

Breed
Een subsidie is bestemd voor volwaardige professionele organisaties van lokaal tot internationaal niveau. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor een regelmatig jaarprogramma van presentaties aangevuld met een uitgebreid activiteitenprogramma. De subsidie wordt verstrekt voor een periode van vier kalenderjaren.

Wanneer je van dit programma gebruik wilt maken moet je in de afgelopen twee jaar een serie van inhoudelijk samenhangende activiteiten hebben uitgevoerd gericht op presentatie, experiment, opinie en debat, zoals tentoonstellingen, discussiebijeenkomsten en lezingen. Daarnaast moet de begroting van je subsidieaanvraag voor minimaal 50 procent gedekt worden door financiële bijdragen van andere overheden en/of andere partijen en/of eigen inkomsten voor de structurele kosten van de organisatie.

Daarnaast moet je beschikken over een ondersteunende functie met betrekking tot de productie en realisatie van nieuwe producties van kunstenaars en over een uitgebreid en voorbeeldstellend beleid en actief geïmplementeerde visie op het gebied van de Fair Practice Code, Governance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie.

Wanneer je subsidieaanvraag onder deze categorie valt zal de subsidieverstrekker je aanvraag met name op onderstaande punten beoordelen:

 • Artistieke visie, missie, profiel
 • Artistiek/inhoudelijke kwaliteit van activiteiten uit het recente verleden
 • Kwaliteit van de activiteiten uit het plan
 • Innovatieve kwaliteiten

Aanvragen

Meer informatie of een subsidieaanvraag voorbereiden.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand