Toffe nieuwe subsidie voor professionele kunstenaars!

Een toffe nieuwe subsidie voor professionele kunstenaars uit de podiumkunsten, nieuwe media, beeldende kunst, film en/of muziek betrokken! Via deze subsidie kun je subsidie aanvragen voor interessante projecten projecten die verschillen tussen mensen overbruggen, vaste denkkaders doorbreken en empathie en begrip stimuleren. Uiteindelijke doel is dat je project bijdraagt aan het verminderen van polarisatie en de voedingsbodem voor radicalisering. Je kunt de subsidie online aanvragen, tot uiterlijk 28 maart a.s.

Subsidie voor projecten die verschillen tussen mensen overbruggen, vaste denkkaders doorbreken en empathie en begrip stimuleren

Het fonds ondersteunt kunstenaars en on- en offline creatives die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Projecten die proberen verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en empathie en begrip te stimuleren. Kunstenaars die via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving willen versterken en polarisatie willen verminderen.

Het project probeert een (of meer) van de volgende thema’s te bevorderen:

 • Sociale cohesie
 • Verbinding in de samenleving
 • Weerbaarheid
 • Kritisch denkvermogen
 • (Zelf)reflectie
 • Begrip voor elkaars standpunten
 • Wederzijds respect en empathie

Het project probeert een (of meerdere) veranderingen bij het publiek teweeg te brengen:

 • Genuanceerde opvattingen
 • Toenadering tot anderen en bredere inzichten.
 • Om zo bij te dragen aan het verminderen van polarisatie en de voedingsbodem voor radicalisering

Voorwaarden

Het fonds heeft een checklist met voorwaarden waaraan je moet voldoen.

 • Het project start niet voor de vergaderdatum van de adviescommissie en de aanvraag wordt op tijd ingediend
 • Het project is vernieuwend van opzet
 • Bij het project zijn professionele kunstenaars uit de podiumkunsten, nieuwe media, beeldende kunst, film en/of muziek betrokken
 • Het project probeert een (of meer) van de volgende thema’s te bevorderen: sociale cohesie, verbinding in de samenleving, weerbaarheid, kritisch denkvermogen, (zelf)reflectie, begrip voor elkaars standpunten, wederzijds respect en empathie
 • Het project probeert een (of meerdere) veranderingen bij het publiek teweeg te brengen: genuanceerde opvattingen, toenadering tot anderen en bredere inzichten. Om zo bij te dragen aan het verminderen van polarisatie en de voedingsbodem voor radicalisering
 • De doelgroep van het project bestaat bij voorkeur (grotendeels) uit jongeren en/of jongvolwassenen
 • Het project bevat een (educatief) randprogramma
 • De aanvrager is een stichting of vereniging die niet structureel/meerjarig door de overheid wordt ondersteund
 • Het project mag niet winstgevend zijn

Aanvragen

Je kunt de subsidie hier online aanvragen.

Let op
Je kunt de subsidie hier online aanvragen, tot uiterlijk 28 maart 2019.