Internationaal ondernemen en ontwikkelingswerk

Nieuwe subsidie voor aanpakken voedingsuitdagingen in Malawi

Baby - Zuigelingen - Malawi

Terwijl de wereld zich steeds meer focust op gezondheids- en voedselzekerheidskwesties, springt Malawi in het oog als een land waar de strijd tegen ondervoeding een aanhoudende en extreme uitdaging is. Onlangs heeft de Europese Unie een nieuwe subsidie gelanceerd die speciaal is ontworpen om de voeding en gezondheid in Malawi te verbeteren, met een nadrukkelijke focus op de meest kwetsbaren: zuigelingen en jonge kinderen. Dit initiatief belooft een significante impact te maken op hoe voedingsproblemen in het land worden aangepakt, door ondersteuning te bieden aan lokale organisaties en gemeenschappen bij het implementeren van duurzame voedingsoplossingen.

Malawi's strijd tegen ondervoeding

Malawi, een van de armste landen ter wereld, kampt met significante gezondheidsuitdagingen, waaronder hoge percentages van zuigelingensterfte en ondervoeding. Volgens recente cijfers is stunting, waarbij kinderen te kort zijn voor hun leeftijd als gevolg van chronische ondervoeding, een persistent probleem dat ongeveer 37% van de kinderen onder vijf jaar treft.

Zuigelingensterfte in Malawi

De impact van de nieuwe subsidie

De nieuwe subsidie heeft als doel de capaciteiten van lokale maatschappelijke organisaties te versterken om de kwaliteit van voeding te verbeteren en de toegang tot veilige en voedzame voedingsmiddelen te vergroten.

Dit programma zal zich richten op het opleiden van deze organisaties in voedselverrijkingstechnieken en het promoten van veilige zuigelingenvoeding. Hiermee hoopt men niet alleen de gezondheid van kinderen te verbeteren, maar ook hun algehele levenskwaliteit te verhogen.

Een specifiek onderdeel van het subsidieprogramma betreft het monitoren van de naleving van voedselverrijkingstandaarden en het verhogen van de consumentenvraag naar verrijkte voedingsmiddelen. Dit is essentieel, want een betere voeding in de eerste duizend dagen van een kind kan levenslang positieve effecten hebben op hun gezondheid en ontwikkeling.

Kansen voor maatschappelijke organisaties

De subsidie biedt lokale organisaties niet alleen financiële steun, maar ook trainingen en workshops die hen beter voorbereiden op het actief deelnemen aan beleidsdialoog en pleitbezorging voor betere voedingspraktijken. Door deze steun kunnen organisaties die werken aan de frontlinie van voedselonzekerheid in Malawi beter uitgerust worden om significante en duurzame veranderingen te bewerkstelligen.

Meer informatie of deze subsidie online aanvragen