Nieuwe subsidie voor Artificiële Intelligentie (AI)

De sterke groei van Artificiële Intelligentie (AI)  en slimme algoritmes maken dat de technologie steeds beter in staat is zelfstandig te leren en daarmee ook meer autonoom gaat opereren. De subsidie is bestemd voor het opbouwen van kennis en best practices rondom Responsible AI en een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat.

Artificiële Intelligentie (AI) 

Artificiële Intelligentie (AI) maakt op dit moment een aantal belangrijke en snelle ontwikkelingen door. We zien een enorme toename van toepassingen in de maatschappij, waardoor AI steeds alledaagser wordt. 

Neem bijvoorbeeld Siri in onze mobieltjes of Alexa, de digitale spraakassistent van Amazon. Slimme algoritmes maken het steeds makkelijker om voorkeuren en gedrag van mensen gedetailleerd te volgen, te interpreteren, te voorspellen en zelfs gericht te beïnvloeden en apparaten worden steeds intelligenter.

Responsible Artificiële Intelligentie (AI) 

De doorbraak wordt echter vooral bepaald doordat de technologie steeds beter in staat is zelfstandig te leren en daarmee ook meer autonoom gaat opereren.

Met name dit autonome aspect roept veel vragen op en vraagt om goede randvoorwaarden en ethische kaders, ook wel ‘Responsible AI’ (RAI) genoemd.

Hierbij gaat het zowel om verantwoorde als verantwoordelijke AI (AI die geen schadelijke effecten teweeg brengt en waarbij etische afwegingen worden meegenomen) en AI for Good (AI die specifiek wordt ontwikkeld en ingezet om het maatschappelijk belang te dienen).

Potentials en wetenschappelijk ondezoek

Rondom Responsible Artificiële Intelligentie (AI) zijn straks twee subsidiemogelijkheden.

Potentials

  • Aanvragen binnen het thema Responsible AI 
  • Doorontwikkeling/opschaling van een bewezen concept, max € 75.000,-
  • Subsidieaanvragen uitsluitend door organisaties 

Wetenschappelijk onderzoek
Ben je als onderzoeker verbonden aan een kennisinstelling (universiteit of HBO) of wil je samen met een kennisinstelling een onderzoek opzetten met focus op ons  Responisble AI? Call 2 van 2018 staat open voor aanvragen voor wetenschappelijk onderzoek.

Subsidie aanvragen

De eerstvolgende mogelijkheid om subsidie aan te vragen rondom dit thema is van 1 februari 2018 tot 12 maart 2018, 13.00 uur (call 1 2018).
Call 2 opent in de zomer van 2018, met deadline in september. 

Meer informatie

Ga naar de subsidieverstrekker.