Nieuwe subsidieregeling voor sportverenigingen die minder inkomsten hebben door de coronacrisis

Ben je u een sportvereniging zonder winstoogmerk? En heb je door de coronacrisis 20% of meer omzetverlies geleden in de periode 1 maart tot 1 juni 2020 en/of 1 juni tot 1 september 2020? Dan kunt je vanaf 1 september een beroep doen op een nieuwe subsidieregeling. Deze regeling helpt u bij het betalen van uw vaste lasten met een eenmalige vergoeding van maximaal 7.000 euro: Maximaal 3.500 euro voor de periode van 1 maart tot 1 juni en maximaal 3.500 euro voor 1 juni tot 1 september. In totaal is 44,5 miljoen euro beschikbaar. Komen er meer aanvragen binnen, dan wordt er geloot. Je kunt de subsidie online aanvragen, waarbij het belangrijk is om voldoende tijd te nemen voor de aanvraag.

Subsidie voor amateursportorganisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1

Als amateursportorganisatie kom je in aanmerking voor een eenmalige subsidie wanneer je in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 ten minste 20% omzetverlies hebt geleden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 en geen gebruik hebt gemaakt van de TOGS.

Amateursportorganisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties en komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen helaas niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Subsidie

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager.

Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

Aanvragen

Meer informatie of de subsidie aanvragen.

Andere subsidies en fondsen voor sportverenigingen

 • Subsidie voor vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen

  Privaat fonds, onderdeel van een Europees bedrijf. Het fonds verstrekt subsidie aan vrijwilligers- en gemeenschapsgroepen en liefdadigheidsinstellingen in de landen en gebieden waar het bedrijf...

 • Subsidie kwijtschelding huurkosten amateursportorganisaties

  Subsidie voor gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders die sportaccommodaties verhuren aan amateursportorganisaties en inde periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 te maken hebben met...

 • Sponsoring festivals en evenementen

  Sponsoring van grotere publieksevenementen die een bovenregionale uitstraling en een grote zichtbaarheid hebben. De sponsor kiest voor een mix van grote, middelgrote en kansrijke kwalitatief...

 • Subsidie voor duurzame projecten

  Subsidie voor innovatieve en duurzame projecten in het groene woud. De aangevraagde subsidie kan maximaal 100% van de projectkosten bedragen. Voor de prioritaire doelen kan een bijdrage van...

 • Subsidie vernieuwing zorg

  Subsidie voor vernieuwende projecten in de zorg die bijdragen aan een verbetering van de kwaliteit van de zorg en de zelfredzaamheid voor inwoners in Noord Nederland. Bij voorkeur gaat het hierbij...

 • Toon meer resultaten