Nieuwe subsidieverstrekker schenkt jaarlijks 250.000 euro

Een nieuw fonds is onlangs gestart met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen. Interessant is dat het fonds ook jaarlijks een select aantal initiatieven kan ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Aandachtsgebieden

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die zich direct bezig houden met de bovengenoemde aandachtsgebieden:

 • Ondersteuning van kinderen in kwetsbare posities
 • Armoedebestrijding
 • Het welzijn van toekomstige generaties door initiatieven te ondersteunen gericht op natuurbehoud

Het bestuur houdt zich het recht voor om jaarlijks een select aantal bijzondere initiatieven te ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Doelgroep

Het fonds ondersteunt in principe initiatieven die in Nederland zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien gewenst kan het bestuur ook initiatieven ondersteunen die het algemeen belang dienen en/of een equivalent van de ANBI status in het buitenland hebben.

Voorwaarden

O.a. onderstaande punten zijn belangrijk bij de beoordeling van je aanvraag:

 • Heeft je organisatie een goed ‘track record’
 • Is je organisatie open en transparant over zaken die goed, maar ook zaken die minder goed gaan
 • Is de aanpak gedegen onderbouwd

Subsidie

Het fonds start met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.

Soortgelijke subsidies en fondsen

Onderstaand een overzicht van subsidieverstrekkers en fondsen die soortgelijke activiteiten ondersteunen.

 • Subsidie voor maatschappelijke projecten tijdens de corona crisis

  Subsidie voor projecten die zich richten op armoede, eenzaamheid en informele zorg tijdens de coronacrisis. De regeling kent een versnelde aanvraagprocedure. Per aanvraag is maximaal 10.000 euro...

 • Subsidie wetenschappelijk onderzoek

  Subsidie voor wetenschappelijk onderzoek en van activiteiten op het gebied van PWS. Omdat de onderzoeksgroep klein in omvang is, is de schaal vaak internationaal. Tot nu toe heeft het fonds...

 • Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen...

 • Subsidie voor culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende instellingen

  Financieel ondersteunen van instellingen met culturele, historische, charitatieve of ander algemeen nut beogende doelstelling en het ondersteunen van natuurlijke personen wanneer deze te maken...

 • Subsidie voor o.a. welzijn, maatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur, natuur en milieu

  Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op o.a. welzijn, maatschappelijk werk, volksgezondheid, cultuur, natuur en milieu....

 • Toon meer resultaten