Nieuwe subsidieverstrekker schenkt jaarlijks 250.000 euro

Een nieuw fonds is onlangs gestart met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen. Interessant is dat het fonds ook jaarlijks een select aantal initiatieven kan ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Aandachtsgebieden

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die zich direct bezig houden met de bovengenoemde aandachtsgebieden:

 • Ondersteuning van kinderen in kwetsbare posities
 • Armoedebestrijding
 • Het welzijn van toekomstige generaties door initiatieven te ondersteunen gericht op natuurbehoud

Het bestuur houdt zich het recht voor om jaarlijks een select aantal bijzondere initiatieven te ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Doelgroep

Het fonds ondersteunt in principe initiatieven die in Nederland zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien gewenst kan het bestuur ook initiatieven ondersteunen die het algemeen belang dienen en/of een equivalent van de ANBI status in het buitenland hebben.

Voorwaarden

O.a. onderstaande punten zijn belangrijk bij de beoordeling van je aanvraag:

 • Heeft je organisatie een goed ‘track record’
 • Is je organisatie open en transparant over zaken die goed, maar ook zaken die minder goed gaan
 • Is de aanpak gedegen onderbouwd

Subsidie

Het fonds start met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.

Soortgelijke subsidies en fondsen

Onderstaand een overzicht van subsidieverstrekkers en fondsen die soortgelijke activiteiten ondersteunen.

 • Subsidie herdenken en vieren van vrijheid

  Subsidie waarmee een impuls wordt gegeven aan het structureel herdenken en vieren van de vrijheid. Je kunt subsidie aanvragen voor o.a. tentoonstellingen of exposities, publicaties, educatieve (les...

 • Subsidie voor sociale vernieuwers op het gebied van welzijn in de wijk

  Subsidie voor bewonersorganisaties, (sociaal) ondernemers, professionals en maatschappelijke organisaties voor vernieuwende ideeën voor welzijn in de wijk. Je kunt binnen deze regeling maximaal €...

 • Subsidie gericht op kwetsbare jeugd in Rotterdam

  Éénmalige financiële ondersteuning van activiteiten en/of projecten voor persoonlijke en sociale ontwikkeling van (kwetsbare) jongeren in de Regio Rotterdam. Het fonds richt zich hierbij met name...

 • Subsidie voor goede doelen in regio Kampen

  Jaarlijkse financiële ondersteuning van één hoofdproject en/of meerdere deel- en kleine projecten. Voorkeur voor regionale projecten in de regio Kampen....

 • Subsidie voor aanleg en beheer van natuur en landschap veluwe en rivierengebied

  Subsidie voor de aanleg en beheer van natuur en landschap in Gelderland ten westen van de IJssel. In de praktijk gaat het hierbij om de Veluwe, Rivierenland en Rijk van Nijmegen. De subsidie is...

 • Toon meer resultaten