Nieuwe subsidieverstrekker schenkt jaarlijks 250.000 euro

Een nieuw fonds is onlangs gestart met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen. Interessant is dat het fonds ook jaarlijks een select aantal initiatieven kan ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Aandachtsgebieden

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die zich direct bezig houden met de bovengenoemde aandachtsgebieden:

 • Ondersteuning van kinderen in kwetsbare posities
 • Armoedebestrijding
 • Het welzijn van toekomstige generaties door initiatieven te ondersteunen gericht op natuurbehoud

Het bestuur houdt zich het recht voor om jaarlijks een select aantal bijzondere initiatieven te ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Doelgroep

Het fonds ondersteunt in principe initiatieven die in Nederland zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien gewenst kan het bestuur ook initiatieven ondersteunen die het algemeen belang dienen en/of een equivalent van de ANBI status in het buitenland hebben.

Voorwaarden

O.a. onderstaande punten zijn belangrijk bij de beoordeling van je aanvraag:

 • Heeft je organisatie een goed ‘track record’
 • Is je organisatie open en transparant over zaken die goed, maar ook zaken die minder goed gaan
 • Is de aanpak gedegen onderbouwd

Subsidie

Het fonds start met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.

Soortgelijke subsidies en fondsen

Onderstaand een overzicht van subsidieverstrekkers en fondsen die soortgelijke activiteiten ondersteunen.

 • Subsidie wetenschappelijk onderzoek kerntaken van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden

  Subsidie voor onderzoeksprojecten die bijdragen aan het wetenschappelijk onderbouwen van het verpleegkundig en verzorgend handelen binnen de essentiële zorg. Hierbij is een nauwe afstemming van het...

 • Subsidie voor kleine boeren en duurzame landbouw

  Subsidie voor organisaties en projecten gericht op een of meer kleine boeren. Daarnaast is er subsidie beschikbaar voor organisaties en projecten gericht op innovatie of educatie in duurzame...

 • Subsidie voor dorpshuizen

  Subsidie voor activiteiten waarmee de functies van een dorpshuis worden verbreed met activiteiten op het gebied van formele zorg, informele zorg, sport en bewegen, kunst en cultuur of commerciële...

 • Subsidie voor betere leefomstandigheden voor mensen wereldwijd

  Subsidie voor het creëren van betere leefomstandigheden voor mensen wereldwijd. Het verstrekkende particuliere fonds richt zich bij de financiële ondersteuning op zeven van de zeventien...

 • Subsidie voor individuele onderzoekers of onderzoeksgroepen

  Financiële ondersteuning van baanbrekend wetenschappelijk onderzoek dat de weg kan banen naar genezing of een verbeterde therapeutische behandeling van lymfoom. Binnen deze call is er subsidie...

 • Toon meer resultaten