Nieuwe subsidieverstrekker schenkt jaarlijks 250.000 euro

Een nieuw fonds is onlangs gestart met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen. Interessant is dat het fonds ook jaarlijks een select aantal initiatieven kan ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Aandachtsgebieden

Het fonds biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die zich direct bezig houden met de bovengenoemde aandachtsgebieden:

 • Ondersteuning van kinderen in kwetsbare posities
 • Armoedebestrijding
 • Het welzijn van toekomstige generaties door initiatieven te ondersteunen gericht op natuurbehoud

Het bestuur houdt zich het recht voor om jaarlijks een select aantal bijzondere initiatieven te ondersteunen die niet direct onder de doelstellingen vallen, maar wel een belangrijk maatschappelijk doel beogen. 

Doelgroep

Het fonds ondersteunt in principe initiatieven die in Nederland zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Indien gewenst kan het bestuur ook initiatieven ondersteunen die het algemeen belang dienen en/of een equivalent van de ANBI status in het buitenland hebben.

Voorwaarden

O.a. onderstaande punten zijn belangrijk bij de beoordeling van je aanvraag:

 • Heeft je organisatie een goed ‘track record’
 • Is je organisatie open en transparant over zaken die goed, maar ook zaken die minder goed gaan
 • Is de aanpak gedegen onderbouwd

Subsidie

Het fonds start met een schenkingsbudget van 250.000 euro per jaar en streeft ernaar dit te verhogen.

Aanvragen

Ga naar de subsidieverstrekker.

Soortgelijke subsidies en fondsen

Onderstaand een overzicht van subsidieverstrekkers en fondsen die soortgelijke activiteiten ondersteunen.

 • Subsidie voor projecten op het gebied van natuurbehoud, natuurontwikkeling en in het bijzonder natuureducatie binnen Nederland

  Het fonds steunt projecten op het terrein van welzijn, leefbaarheid en natuureducatie en natuurbehoud. Het afgelopen jaar is er bijna 35.000 euro subsidie verstrekt. Voor op de natuur gerichte...

 • Subsidie voor abortusklinieken

  Subsidie voor wettelijk erkende abortusklinieken voor het verrichten van een zwangerschapsafbreking met inbegrip van overtijdbehandelingen....

 • Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

  Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming....

 • Subsidie voor o.a. ontwikkelingswerk, kansarmen, cultuur en muziek

  Subsidie voor meerjarige humanitaire projecten in ontwikkelingslanden en voor kleinschalige organisaties in Noord-Holland met projecten gericht op het verbeteren van het welzijn van kansarmen en...

 • Subsidie voor sociale en culturele instellingen, gericht op jongeren

  Financiële ondersteuning voor sociale en culturele instellingen die gericht zijn op het organiseren van activiteiten voor jongeren tot 25 jaar, die in maatschappelijk opzicht hulp kunnen gebruiken....

 • Toon meer resultaten